Deutsche Saatveredelung AG (DSV)
PDF Productblad

wintergerst Sensation

Sensation: nieuw multiresistent wintergerstras

Door natuurlijke veredeling is DSV erin geslaagd het wintergerstras Sensation resistent te maken tegen zowel het gerstegeelmozaÏekvirus als het gerstevergelingsvirus. Sensation is dus multiresistent.

Hiermee komt de teelt van wintergerst op circa 12.000 hectare in Nederland in een ander perspectief!

Sensation resistent tegen GerstegeelmozaÏek type 1 en type 2

GerstegeelmozaÏek wordt veroorzaakt door het gerstegeelmozaiekvirus BaYMV(= Barley Yellow Mosaic Virus). Dit virus wordt door de bodemschimmel Polymixa graminis op de (winter)gerstplan overgebracht. De rustsporen van deze schimmel kunnen jarenlang in de bodem hun levensvatbaarheid behouden, waarbij tevens het gerstegeelmozaiekvirus actief blijft. In Europa komt dit virus algemeen voor en in NL werd het reeds in 1984 voor het eerst aangetoond.

De schimmel tast het wortelstelsel van wintergerst aan, waarna het virus in de plant komt en zich gaat vermenigvuldigen. Natte weersomstandigheden zijn gunstig voor de ontwikkeling van de schimmel.

Het wintergerstras Sensation, gekweekt door DSV heeft resistentie tegen Type 1 en Type 2. Resistentie hiertegen betekent een stabielere opbrengst.

Sensation resistent tegen vergelingsziekte

 Vergelingsziekte bij gerst wordt veroorzaakt door het gerstevergelingsvirus. Bij zieke planten die meestal verspreid in het gewas voorkomen ontstaan geel verkleurde bladeren. De verkleuring begint aan de top van het blad en breidt zich uit naar de bladbasis. Bij zware aantasting wordt de groei geremd.

Het virus wordt verspreid door de bladluis. Bladluizen die in de herfst vliegen en het virus dragen kunnen in vroeggezaaide wintergerst een vroege aantasting veroorzaken.  Door de resistentie tegen vergelingsziekte kan de teler juist vroeg zaaien onder goede bodem- en zaaiomstandigheden en géén kans op schade door de vergelingsziekte.

Het wintergerstras Sensation, gekweekt door DSV is resistent tegen deze vergelingsziekte.

 Samenvattend

Het nieuwe multiresistente wintergerstras Sensation zorgt ervoor dat er een stabielere opbrengst verkregen wordt met:

  • méér rendement voor de teler
  • méér duurzaam door geen bespuitingen tegen bladluizen
  • veiliger voor de teler en de omgeving doordat er geen gewasbeschermingsmiddelen tegen bladluizen gespoten hoeven te worden

SENSATION is een compensatietype met gemiddelde standdichtheden, evenals gemiddelde tot hoge korrelaantallen / aar en gemiddelde tot hoge DKG.

• Goede tot gemiddelde winterhardheid
• Vroege rijping is ook een voordeel bij gerstgeelmozaïekvirus type 2 aangetaste gebieden met zware bodems en vroege zomerdroogte
• Vanwege de snelle voorjaarsontwikkeling is een vroege voorraadcontrole aan te raden om de groeiregulatiedatum te kunnen bepalen.
• Bemest vroeg met stikstof

Wij respecteren uw privacy!

Om deze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken worden er cookies en anonieme analysetechnieken gebruikt. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van web-tracking om de website aan uw behoeften aan te passen. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u klikken op de link privacy policy onderaan deze website, u kunt de verwerking van uw gegevens elk gewenst moment intrekken. Hier vindt u tevens meer informatie over uw rechten met betrekking tot de AVG-wet en ePrivacy richtlijnen

Akkoord met anonieme web analyse Ga alleen verder met noodzakelijke cookies