Deutsche Saatveredelung AG (DSV)
PDF Productblad

EUROGRASS ZF110 (Fairways & Tees)

Golfmengsel

Grote doorworteling, snel herstel, dichte zode

Snel herstel van speelscahde met behoud van bladfijnheid. EUROGRASS ZF110 geeft een goede doorworteling, snel herstel en dichte zode.

Samenstelling

AandeelSoorten
55% Dorianna roodzwenk gewoon
25% Finesto roodzwenk fijn
20% Markus veldbeemd
Indien een ras niet meer beschikbaar is wordt een ander, zoveel mogelijk gelijkwaardig ras gebruikt.

Teeltadvies

ZaaizaadhoeveelheidInzaai: 2,50 kg/100m2, doorzaai: 1,25 kg/100m2
GebruiksdoelInzaai/doorzaai
ToepassingTees, Faiways
X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.