Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Hardzwenkgras

Hardzwenkgras is zeer fijnbladig. Het kan zeer goed tegen droogte en is een trage groeier. Hardzwenkgras dient op een extensieve wijze te worden onderhouden.

{{row.listItems[0].value}} NIEUW
{{item.title}}: