Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Eiwitgewassen

Door de aangescherpte bemestingsnormen en een afnemend stikstofgehalte in drijfmest neemt de vraag naar klaver en luzerne snel toe. DSV zaden Nederland heeft toprassen in klaver en luzerne beschikbaar.
Het managen van vlinderbloemigen vraagt om vakmanschap.
Maar als we in Nederland de ruwvoerproductie per hectare willen verhogen terwijl de stikstofgift daalt dan verdienen klavers en luzerne aandacht.
Het toevoegen van een vlinderbloemige aan een grasmengsel kan de stikstofvoorziening verbeteren en de eiwitproductie verhogen. Vlinderbloemigen leveren bovendien andere aminozuren met bijvoorbeeld een hoger linoleenzuurgehalte. Klavers zorgen ook voor meer regenwormen in de bodem.
De klavers en luzerne van DSV zaden zijn ook verkrijgbaar met een zaadcoating, meer hierover is te lezen onder zaadcoatings

Eiwitgewassen en GLB
In het GLB beleid wordt een aantal eiwitgewassen genoemd. Deze tellen mee als Ecologisch Aandachtsgebied met een factor 0,7.*Het zijn in Nederland onder andere luzerne en rode klaver. Dit biedt kansen voor akkerbouwers en melkveehouders die samenwerken. Voor een akkerbouwer is de vergroening of het ‘3e gewas’ wellicht interessant en hij is toegerust op een akkerbouwmatige teelt.
Een melkveehouder zal geïnteresseerd zijn in eiwitrijk (ruw)voer. Overleg de mogelijkheden met een van onze specialisten.

 

{{row.listItems[0].value}} NIEUW
{{item.title}}:
X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.