Deutsche Saatveredelung AG (DSV)
PDF Productblad

Rode klaver - Milvus

Rode klaver

'Mattenklee' met extra persistentie

Rode klaver is zeer productief, maar rasafhankelijk wat minder standvastig dan witte klaver. Rode klaver past vooral bij maaien. . Rode klaver kan vrijwel op alle grondsoorten verbouwd worden mits de pH minimaal 5,0 is.

Enkgele belangrijke kenmerken van rode klaver Milvus zijn:

  • Diploïd
  • 'Mattenklee', extra persistentie volgens proeven in Nederland en Zwitserland
  • Wintervastheid is goed
  • Hoge opbrengst in 2e jaar, past bij ras met extra persistentie
  • Goede ziekteresistentie tegen meeldauw en Anthracnose (stangelbrenner)

Teeltadvies - Grasklaver
Optimale uitzaaiEind april - begin oktober
Zaaiadvies5-7 kg/ha toevoegen aan een COUNTRY mengsel
ZaaidiepteOndiep (0,5 cm - 1 cm)

X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.