Deutsche Saatveredelung AG (DSV)
PDF Productblad

Milvus

rode klaver

'Mattenklee' met extra persistentie


Rode klaver is zeer productief, maar rasafhankelijk wat minder standvastig dan witte klaver. Rode klaver past vooral bij maaien. Afhankelijk van de gewenste hoeveelheid klaver in het perceel is het advies om tussen de 6 en 8 kg. rode klaver toe te voegen aan het graszaad. Rode klaver kan vrijwel op alle grondsoorten verbouwd worden mits de pH minimaal 5,0 is.

Enkgele belangrijke kenmerken van rode klaver Milvus zijn:

  • Diploïd
  • 'Mattenklee', extra persistentie volgens proeven in Nederland en Zwitserland
  • Wintervastheid is goed
  • Hoge opbrengst in 2e jaar, past bij ras met extra persistentie
  • Goede ziekteresistentie tegen meeldauw en Anthracnose (stangelbrenner)

Geschikt voor Nieuw inzaai

Teeltadvies

Optimale uitzaai Eind april - begin oktober
Zaaiadvies 6 - 8 kg/ha (als toevoeging aan grasmengsel)
Zaaidiepte Ondiep (0,5 cm)

X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.