Deutsche Saatveredelung AG (DSV)
PDF Productblad

Harmonie

rode klaver

Hoogste notering van eiwitgehalte op de Duitse BSA Rassenlijst


Rode klaver is zeer productief, maar rasafhankelijk wat minder standvastig dan witte klaver. Rode klaver past vooral bij maaien. Afhankelijk van de gewenste hoeveelheid klaver in het perceel is het advies om tussen de 6 en 8 kg. rode klaver toe te voegen aan het graszaad. Rode klaver kan vrijwel op alle grondsoorten verbouwd worden mits de pH minimaal 5,0 is.

Enkgele belangrijke kenmerken van rode klaver Harmonie zijn:

  • Diploïd
  • Hoog eiwitgehalte
  • Goede opbrengst
  • Zeer goede persistentie
  • Weinig gevoelig voor schimmels o.a. meeldauw en Anthracnose (stangelbrenner)

Geschikt voor Nieuw inzaai

Teeltadvies

Optimale uitzaai Eind april - begin oktober
Zaaiadvies 6 - 8 kg/ha (als toevoeging aan grasmengsel)
Zaaidiepte Ondiep (0,5 cm)

X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.