Deutsche Saatveredelung AG (DSV)
PDF Productblad

Milvus

Rode klaver

'Mattenklee' met extra persistentie

Rode klaver is zeer productief, maar rasafhankelijk wat minder standvastig dan witte klaver. Rode klaver past vooral bij maaien. . Rode klaver kan vrijwel op alle grondsoorten verbouwd worden mits de pH minimaal 5,0 is.

Enkgele belangrijke kenmerken van rode klaver Milvus zijn:

  • Diploïd
  • 'Mattenklee', extra persistentie volgens proeven in Nederland en Zwitserland
  • Wintervastheid is goed
  • Hoge opbrengst in 2e jaar, past bij ras met extra persistentie
  • Goede ziekteresistentie tegen meeldauw en Anthracnose (stangelbrenner)

Teeltadvies - Monocultuur klaver
Optimale uitzaaiEind april - begin oktober
Zaaiadvies20-25 kg/ha
ZaaidiepteOndiep (0,5 cm - 1 cm)
Opbrengst potentie17,09 ton ds/ha
Ruw Eiwit potentieel23,15%

X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.