Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

De pijlers voor een verhoging van de melkeiwit productie uit gras

De 4 pijlers voor een verhoging van de melkeiwit productie uit gras:

1) Betere stikstofbenutting. Door het combineren van grassoorten en -rassen kan het groeiseizoen worden verlengd, de doorworteling worden verbeterd en het bodemleven worden geactiveerd. Stikstof spoelt niet uit maar wordt maximaal benut.

2) Hogere drogestofproductie per kg N. Hoogproductieve rassen produceren tot wel 10% meer drogestof bij een zelfde stikstofgift en gaan dus veel efficiënter om met beschikbare stikstof.

3) Hogere drogestofopname. Smakelijk, gezond en vitaal gras met veel suikers wordt beter gevreten, zowel bij beweiding als op stal.

4) Grasrassen met een verhoogde voederwaarde. Voldoende pensenergie uit gras draagt bij aan een efficiënte transformatie van graseiwit in microbieel eiwit en in melkeiwit. Gras met een betere celwandverteerbaarheid en meer suiker maakt een hogere melkeiwitproductie mogelijk.
Rassen met het MilkIndex logo blinken uit in deze eigenschappen.