Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Eiwitgewassen

In het GLB beleid wordt een aantal eiwitgewassen genoemd. Deze tellen mee als Ecologisch Aandachtsgebied met een factor 0,7.* Het zijn in Nederland onder andere luzerne en rode klaver. Dit biedt kansen voor akkerbouwers en melkveehouders die samenwerken. Voor een akkerbouwer is de vergroening of het ‘3e gewas’ wellicht interessant en hij is toegerust op een akkerbouwmatige teelt. Een melkveehouder zal geïnteresseerd zijn in eiwitrijk (ruw)voer. Overleg de mogelijkheden met een van onze specialisten.

{{row.listItems[0].value}} NIEUW
{{item.title}}: