Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

DynaSeed LegumeMaxx

DynaSeed LegumeMaxx

DynaSeed staat voor de zaadtechnologie bij DSV. Het doel is om de genetische kracht van het zaad nog beter naar voren te laten komen. Er zijn meerdere technologieën. DynaSeed LegumeMaxx is de innovatieve zaadcoating voor klaver en luzerne. Het is een natuurlijke coating van rhizobium bacteriën in combinatie met nutriënten. De unieke coating met DynaSeed LegumeMaxx verbeter de vestiging, vitaliteit, levensduur en opbrengst van klaver en luzerne.

  • Snelle vestiging en meer vitaliteit
  • Versterkte N-binding door rhizobium bacteriën
  • Betere wortelgroei en persistentie