Deutsche Saatveredelung AG (DSV)
PDF Productblad

EasyGreen - Japanse haver Mix

Tussengewas

Japanse haver is geen waardplant voor het pratylenchus penetrans aaltje en kan veel organische stof produceren, ook bij latere zaai. Engels raaigras stimuleert mycorrhiza en is een slechte waardplant voor pratylenchus penetrans. Deze mix met 97% Japanse haver Panache en 3% Engels raaigras liet in onderzoek Pratylenchus penetrans dalen tot vrijwel het niveau van braak. Het ras Panache heeft bovendien een snelle beginontwikkeling en relatief late aarvorming.

 


Bron: DSV zaden, bemonstering door Eurofins Agro, 2016
- braak van 82 naar 36 Pp per 100 ml droge grond

- Japanse haver Mix van 228 naar 115 Pp

Deze demo-proef is uitgevoerd in de vollegrond op lemig zand in Noord-Limburg. In een soortgelijk onderzoek in 2015 daalde de Pp populatie ook tot vrijwel het niveau braak.

 

  • GLB vergroeningsmengsel

Tussengewas: Zomer tussengewas

Samenstelling

AandeelSoorten
97% Japanse haver
3% Engels raaigras
Indien een ras niet meer beschikbaar is wordt een ander, zoveel mogelijk gelijkwaardig ras gebruikt.

Teeltadvies

Zaaizaadhoeveelheid60-70 kg/ha
Uitzaaitermijntot eind september