Deutsche Saatveredelung AG (DSV)
PDF Productblad

EasyGreen- Trident Plus

Tussengewas

Trident is een nieuwe en unieke bladrammenas die diep doordringt in de bodem. Trident heeft een 3-voudige aaltjesresistentie en reduceert M. chitwoodi, M. hapla en H. schachti (bietencystenaaltjes). Deze ‘drietand’ staat op de Duitse rassenlijst (BSA) met uitstekende landbouwkundige cijfers waaronder een sterke beginontwikkeling en late bloei.

De combinatie van triple aaltjesresistentie en een sterke plant maken Trident tot een aanwinst voor Nederlandse telers. Trident is ook een belangrijke component in TerraLife NemaControl.

Samenstelling

AandeelSoorten
99% Trident bladrammenas
1% Engels raaigras
Indien een ras niet meer beschikbaar is wordt een ander, zoveel mogelijk gelijkwaardig ras gebruikt.

Teeltadvies

Zaaizaadhoeveelheid25-30 kg/ha
Uitzaaitermijntot eind augustus
X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.