Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Rietzwenkgras

Na een aanvankelijk trage ontwikkeling kan rietzwenk zeer diep wortelen en is dan goed bestand tegen droogte of wateroverlast. Rietzwenk wordt ook steeds vaker ondergezaaid in wintertarwe

Asterix:
Rietzwenk die als groenbemester met een aangepaste spruit/wortel verhouding zorgt voor meer ondergrondse massa.

Zaaiadvies:
Uitzaai met wintertarwe: 15 - 20 kg/ha
Uitzaai over vorst in wintertarwe (december-februari) 15 - 20 kg/ha


X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.