Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

TerraLife® de bodem leeft!

TerraLife® is een groenbemestersprogramma met diverse soortenrijke mengsels dat in samenwerking met de wetenschapers, onderzoekers en de praktijk is samengesteld en constant verder wordt ontwikkeld. Hierbij staat de positieve ontwikkeling van planten op het bodemleven, de bodemstructuur en de opbouw organische stof centraal. Momenteel heeft DSV goede TerraLife® mengsels die zorgvuldig zijn afgestemd op diverse bouwplannen ter beschikking.

TerraLife® is een belangrijke bouwsteen om vergroening en bodemvruchtbaarheid aan elkaar te verbinden. De TerraLife mengsels voldoen aan de GLB voorwaarden voor Greening en tegelijkertijd zijn de soortenrijke mengsels een meerwaarde voor de bodem. (Raadpleeg altijd de voorwaarden op RVO.nl)

Het TerraLife principe luidt: Minstens 5 geschikte componenten worden ingezet om een verhoogde werking van het bodemleven te realiseren en om ontmenging van het zaadmengsel te voorkomen. Want des te meer soorten in het mengsel voorkomen des te kleiner de kans op ontmenging van het zaaizaad.

TerraLife® soortenrijke mengsels garanderen een grote biologische biodiversiteit.

 

 

TerraLife groenbemestermengsels!

In vergelijking met enkelvoudige groenbemesters zorgen TerraLife® groenbemestermengsels voor:

 • Hogere opbrengst biomassa en wortelopbrengst
 • Meer en diverse uitscheiding van wortelexudaten. En daarmee een hogere microbiële bodemactiviteit
 • Hogere en stabielere opbrengst
 • Veel en vooral gevarieerde wortelkanalen in de bodem
 • Verhoging van de biodiversiteit
 • Verhoogde weerstand tegen ziekten en plagen
 • Minder biotische en abiotische stressfactoren
 • Goede onkruidonderdrukking
 • Vermindering van uitspoeling van nutriënten veroorzaakt door erosie
 • Minder kans op opslag.
 • Gelijkmatige uitzaai van alle componenten doordat er geen ontmenging in het mengsel zit.
 • Imagoverbetering door bloeiende planten.

X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.