Deutsche Saatveredelung AG (DSV)
PDF Productblad

TerraLife® LeguFit Eco

Tussengewas

Soortenrijk mengsels met een snelle bovengrondse ontwikkeling (niger en Japanse haver) in combinatie met ondiepe en diepe intensieve doorworteling. Goede onkruidonderdrukking.

Het aandeel vlinderbloemigen is 0 %; daarom uitstekend geschikt als groenbemestervoorvrucht voor de teelt van “grote vlinderbloemigen” als erwten, bonen , wikken of lupinen. 

Japanse haver en facelia zijn matig gevoelig voor vorst, vlas is nog gevoeliger en niger kan helemaal niet tegen vorst.

Samenstelling

AandeelSoorten
60% Japanse haver (ecoo)
12% Facelia (eco)
6% Tillage rammenas
7% Niger (gangbaar)
15% Vlas (gangbaar)
Indien een ras niet meer beschikbaar is wordt een ander, zoveel mogelijk gelijkwaardig ras gebruikt.

Teeltadvies

Zaaizaadhoeveelheid30-40 kg/ha
Uitzaaitermijntot 20 augustus
X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.