Deutsche Saatveredelung AG (DSV)
PDF Productblad

TerraLife® - MaisPro TR

Tussengewas

TerraLife® MaisPro TR optimaliseert de bodem vóór een teelt van mais. Dan kan de mais toch goed produceren bij een begrensde bemesting.

  • Zware doorworteling met sorghum, Deeptill TR bladrammenas en vlas
  • Mycorrhizavorming waarvan mais gaat profiteren
  • Stikstofvorming met vlinderbloemigen
  • Fosfaat wordt vrijgemaakt door o.a. facelia
  • Geschikt op bedrijven die ploegloos werken en directzaai toepassen
  • Activeert het bodemleven
  • Meer zuurstof in de bodem en snellere opwarming in het voorjaar

Samenstelling

AandeelSoorten
25% Erwten
6% Bladrammenas Deeptill TR
14% Sorghum
6% Vlas
25% Japans haver
20% Facelia
4% Niger
Indien een ras niet meer beschikbaar is wordt een ander, zoveel mogelijk gelijkwaardig ras gebruikt.

Teeltadvies

Zaaizaadhoeveelheid35-45 kg/ha (voor vergroening > 28 kg/ha)
Uitzaaitermijntot eind augustus
X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.