Deutsche Saatveredelung AG (DSV)
PDF Productblad

TerraLife® - NemaControl

Tussengewas

TerraLife® NemaControl is ontwikkeld voor percelen chitwoodi en/of bietencystenaaltjes.

  • Bladrammenas met brede resistentie tegen aaltjes waaronder bietencystenaaltjes (BCA1 gemiddeld) en chitwoodi aaltjes (MC1 gemiddeld) volgens het Duitse rassenlijstonderzoek
  • Meerdere rassen bladrammenas zorgen voor aaltjescontrole in de toplaag maar ook in diepere bodemlagen
  • Met BlackJack, de unieke bladrammenas met een zwarte wortel die bijdraagt aan de aaltjesreductie in de toplaag
  • Met Trident, de unieke bladrammenas die diep in de bodem doordringt. Trident heeft een 3-voudige aaltjes resistentie en reduceert ook Meloidogyne hapla.
  • Stimuleert nuttige aaltjes
  • Engels raaigras is een slechte waardplant voor chitwoodi en zorgt voor afname van bietencystenaaltjes en hapla aaltjes. Engels stimuleert mycorrhizavorming
  • Snelle bedekking en intensieve doorworteling

 

Tussengewas: Zomer tussengewas

Samenstelling

AandeelSoorten
99% Radetzky, Trident en BlackJack bladrammenas
1% Engels raaigras twee typen
Indien een ras niet meer beschikbaar is wordt een ander, zoveel mogelijk gelijkwaardig ras gebruikt.

Teeltadvies

Zaaizaadhoeveelheid25 - 30 kg/ha
Uitzaaitermijntot eind augustus
X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.