Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Zomerkoolzaad

In de teelt van koolzaad wordt onderscheid gemaakt tussen winter- en zomerkoolzaad. In Nederland kiezen de meeste telers voor het verbouwen van winterkoolzaad vanwege de hogere opbrengsten.Zomerkoolzaad is dus een soort “nood”gewas voor het geval er geen winterkoolzaad gezaaid kan worden. Daarnaast is het in trek voor bijenhouders door een later bloeitijdstip dan winterkoolzaad.

  • Zaaien tussen half maart en half april.
  • Oogsten in augustus/september.
  • Vanwege de geringere gewasontwikkeling is de gewenste zaaidichtheid met 100 zaden per m² hoger dan bij winterkoolzaad.
  • Opbrengstpotentieel is 3 ton per hectare.
  • De teeltkosten van zomerkoolzaad zijn lager dan van winterkoolzaad.
  • Het toedienen van dierlijke mest is mogelijk.

We beschikken over de gehele portfolio van DSV-zomerkoolzaadrassen,  klik hier voor meer informatie.


X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.