Deutsche Saatveredelung AG (DSV)
PDF Productblad

Nazaai - Bonfire bladrogge

Vanggewas na mais

Groeit ook bij lagere temperaturen en late zaai

Vanggewas na mais dat de meeste stikstof vangt en de meeste organische stof produceert. Bonfire groeit bij een temperatuur vanaf 1 graden Celcius en is productief terwijl andere vanggewassen stil staan. Méér effectieve organische stof verhoogt de opbrengstpotentie van mais als hoofdteelt.

Samenstelling

AandeelSoorten
100% Bonfire bladrogge
Indien een ras niet meer beschikbaar is wordt een ander, zoveel mogelijk gelijkwaardig ras gebruikt.

Teeltadvies

Zaaizaadhoeveelheid50-70 kg/ha (70 kg/ha bij voederwinning)
X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.