Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Nieuws

20 juli 2018Checklist droogte(schade) gras

De droogte is al een tijdje het gesprek van de dag. Om de schade zo klein mogelijk te houden heeft DSV zaden een aantal tips opgesteld en mogelijke oplossingen.

13 juli 2018Humus en het belang van C/N verhouding

Het belang van organische stof voor een gezonde bodem wordt algemeen erkend. Zelfs de politiek is er in geïnteresseerd want met organische stof kun je ook CO2 vastleggen. In de bodem wordt enerzijds organische stof afgebroken (mineralisatie) en anderzijds opgebouwd (humificatie). De balans tussen opbouwen en afbraak van organische stof is belangrijk. Via gewasresten, organische mest, compost of groenbemesters kun je organische stof toevoegen aan je bodem.

6 juli 2018Droogtetolerantie sorghum duidelijk zichtbaar

Sorghum wordt van oorsprong geteeld op gronden in Afrika en Amerika die te droog zijn om mais te telen. Uit Amerikaans onderzoek komt naar voren dat sorghum per eenheid water ruim 25% meer graan kan produceren dan mais. Deze efficiëntie komt onder andere door de diepe doorworteling, het waslaagje op de plant en heliotropisme.

5 juli 2018Gras of maïs beregenen?

In vrijwel heel Nederland kampen zowel gras als maïs met een vochttekort en er is geen regen in zicht. Op de meeste melkveebedrijven is de beregeningscapaciteit onvoldoende om alle gewassen tegelijk te beregenen.

21 juni 2018Voedingsstoffen beter benut bij soortenrijke groenbemesters

Een goede benutting van voedingsstoffen in de bodem is essentieel om binnen de grenzen van de mest- en gebruiksnormen een hogere opbrengst te halen. Tegelijkertijd wordt het milieu ontlast.

21 juni 2018TerraLife® groenbemestermengels en NKG

Niet-kerende grondbewerking (NKG) maakt een gestage opmars binnen akkerbouwend Nederland, zeker op de wat zwaardere gronden. Een grotere draagkracht en berijdbaarheid, een betere bodemstructuur, meer waterinfiltratie en capillaire werking, effectieve erosiebestrijding en een lager brandstofverbruik en lagere arbeidsbehoefte zijn zo een aantal argumenten om de ploeg aan de kant te laten staan.

14 juni 2018Meer ruimte voor graslandvernieuwing op zand- en lössgronden

De nieuwe regelgeving maakt het mogelijk om nu ook op zand- en lössgronden in de nazomer grasland te scheuren. Dit biedt mogelijkheden voor de melkveehouders op deze grondsoorten.

1 juni 2018Uitnodiging TerraLife Kennisochtend 28 juni 2018

TerraLife® groenbemestermengsels zijn in opmars in Nederland en in Europa. De innovatieve mengsels met minstens vijf componenten verbeteren de bodemweerbaarheid en stimuleren het bodemleven.

18 mei 2018Trident Plus, unieke triple-resistente bladrammenas

Trident is een nieuwe en unieke bladrammenas die diep doordringt  in de bodem. Trident heeft een 3­voudige aaltjesresistentie en reduceert M. chitwoodi, M. hapla en H. schachti (bietencystenaaltjes). Zie de resultaten in de figuur. Deze ‘drietand’ staat op de Duitse rassenlijst (BSA) met uitstekende landbouwkundige cijfers waaronder een sterke beginontwikkeling en late bloei.

15 mei 2018Sorghum proefveld vroeg gezaaid

Sorghum wordt gezaaid als de bodemtemperatuur 10 tot 12 graden is. Vaak is dit rond half mei. Met de vooruitzichten op warm weer is bij DSV zaden het sorghum proefveld in Noord Limburg al op 3 mei gezaaid.

1 mei 2018Zwaardere snede en tetraploïde gras hoger maaien

Wat is de ideale maaihoogte van het gras? Dat is een vraag die vaak gesteld wordt. Voor een optimale hergroei wordt rond de 6 tot 7 centimeter aangehouden. Jos Deckers van DSV zaden adviseert echter om vooral naar de omstandigheden te kijken en daar de maaihoogte zo nodig op aan te passen. Hij raadt bijvoorbeeld aan om een zwaardere snede en Tetraploïde Engels raaigras hoger te maaien.

Graslandbeheer in Noord-Holland

Graslandbeheer en inkuilmanagement staan aan de basis van fris en gezond ruwvoer waarvan veel door melkvee kan worden opgenomen. Een hoge drogestofopname van kwalitatief goed voer staat aan de basis van een goede melkproduktie en gezond vee.

Bodemvruchtbaarheid en sorghum in Brabant

De familie Mijs uit het Noord-Brabantse Bladel heeft ongeveer 95 koeien aan de melk. Het bedrijf ligt op enkele kilometers afstand van de Belgische grens. Vandaar dat ook in België ruwvoer wordt geteeld. Op de - soms schrale - zandgronden van het bedrijf wordt intensief aandacht besteed aan de bodemvruchtbaarheid.

Onderzaai; 2018 het laatste jaar om te oefenen

In de concept-Nitraatrichtlijn 2019 ligt mais op zand en löss onder een vergrootglas vanwege de kans op nitraat-uitspoeling.
Voor een succesvolle onderzaai van gras in mais is vakmanschap vereist en dan nog is de slagingskans geen 100%. 2018 kan gebruikt worden om praktijkervaring op te doen. In Duitsland en Denemarken is onderzaai meer ingeburgerd, ook in Nederland heeft DSV de nodige ervaring.

DSV ZADEN NEDERLAND GESLOTEN OP 27 APRIL, 10 EN 11 MEI

DSV zaden Nederland zal op enkele data in april en mei gesloten zijn:

  • Vrijdag 27 april: Koningsdag
  • Donderdag 10 mei: Hemelvaart
  • Vrijdag 11 mei: Dag na Hemelvaart
24 april 2018Tips bij inzaai mais

Op enkele plaatsen zit de eerste mais al in de grond maar nog niet overal is de bodemtoestand optimaal. Een succesvolle maisteelt begint met de juiste zaaiomstandigheden. Deze kunnen voor een groot deel door u gestuurd worden.

20 april 2018TerraLife® WarmSeason, nieuw groenbemestermengsel voor vroege zaai

Klik hier voor het gehele artikel

13 april 2018Welke maisrassen passen bij onderzaai?

In de concept Nitraatrichtlijn 2019 ligt mais op zand en löss onder een vergrootglas vanwege de kans op nitraatuitspoeling. Voor een succesvolle onderzaai van gras in mais is vakmanschap vereist en dan nog is de slagingskans geen 100%. 2018 kan gebruikt worden om praktijkervaring op te doen. In Duitsland en Denemarken is onderzaai meer ingeburgerd, ook in Nederland heeft DSV de nodige ervaring.

28 maart 2018Breeding is leading

De wereldbevolking groeit, de wereld niet. Het landbouwoppervlak krimpt zelfs, bijvoorbeeld door verdroging en verzilting. Hoe zorgen we ervoor dat de volgende generatie ook te eten heeft? Door biologie!

26 maart 2018Goed verteerbaar gras beter voor portemonnee en milieu

Wetenschappelijke studies tonen aan dat een toename van de verteerbaarheid van ruwvoer met 1% de melkproductie met 0,25 kg/koe/dag kan verhogen. Beter verteerbare grasrassen zijn beter voor de portemonnee maar ook voor het milieu. Ze passen bij een strategie waar een hoge melkproductie wordt nagestreefd.

22 maart 2018Tips bij voorjaarsinzaai van grasland

Vruchtwisseling of een ongewenste botanische samenstelling van het grasland zijn in de meeste gevallen de reden om een perceel met gras (her)in te zaaien. Houd hierbij wel rekening met de kwaliteit van het zaaibed, de bemesting en een bewuste mengselkeuze voor een optimaal resultaat.

16 maart 2018Nu grasland beoordelen op winterschade

Nu de temperatuur weer oploopt na een vorstperiode wordt eventuele winterschade zichtbaar.

Engels raaigras is veel gevoeliger voor vorst en winter dan timothee.

Gras dat lang de winter is ingegaan heeft sneller schade dan kort gras.  Bij planten van Engels raaigras met winterschade zie je veel dode spruiten. De plant probeert vaak nieuwe spruiten te vormen uit de reserves. Het kost energie en tijd om de zode weer goed te vullen. Ondertussen ligt onkruidgras als straatgras en ruwbeemd dat al kiemt bij lage temperatuur op de loer om de gaten te vullen.

Berijden in de winter kan ook forse schade teweeg brengen .

5 maart 2018COUNTRY MultiLife, soortenrijk grasland

Door de juiste plantensoorten te combineren kun je de bodem onder grasland verbeteren en meer ruwvoer produceren. Planten kunnen elkaar versterken. Deze mengsels verbeteren de bodemstructuur en de biodiversiteit en zorgen voor veel opbrengst bij minder stikstof.

 

2 maart 2018Help, mijn gras is bruin

De graspercelen hebben er lange tijd mooi groen uitgezien. De vorst en oostenwind  van de afgelopen week heeft ervoor gezorgd dat het gras op de meeste plaatsen een bruine kleur heeft gekregen.  De omvang van de eventuele vorstschade moet nog blijken. We kunnen er in ieder geval vanuit gaan dat het gras afgelopen periode een flinke tik heeft gekregen.

2 maart 2018Vanggewas vroeg of laat onderwerken?

Laat je een vanggewas na mais zo lang mogelijk staan of werk je het vroeg onder?

Met boerenverstand kom je het verst.

15 februari 2018Ervaringen shredlage in 2017

Shredlage mais heeft in 2017 niet geleid tot een significant hogere melkproductie. Wel tot gezondere koeien door een hogere herkauwactiviteit. Dat is in een notendop de praktijkervaring van 2017.

8 februari 2018Onderwerken van de groenbemester in of na de winter

Vergeleken met een jaar geleden begin februari zien we meer "groene" groenbemesters in het veld. Door het natte najaar zijn een aantal kleipercelen niet geploegd voor de winter. Het ontbreken van vorst zorgt ook voor minder slijtage van de wintergevoelige groenbemesters.

Doorzaaien met klaver

Om te profiteren van de voordelen van klaver kan bestaand grasland doorgezaaid worden met klaver. Dat kan ook als het klaverbestand in een gras/klaver perceel is teruggelopen.  Doorzaai met graszaad lukt niet altijd maar doorzaai met klaver is nog lastiger. Houd voor een geslaagde klaver doorzaai rekening met de volgende punten:

25 januari 2018Sorghum, ondergrondse krachtpatser

Volgens literatuurbronnen heeft sorghum een hoge productiepotentie en vraagt toch minder inputs. Hoe kan dat?

22 januari 2018Welke mais bij Nitraatrichtlijn 2019?

De contouren van de nieuwe Nitraatrichtlijn zijn duidelijk. Mais ligt onder een vergrootglas vanwege nitraatverliezen op uitspoelingsgevoelige zandgrond. De regeling gaat in 2019 in. Dit biedt de mogelijkheid om in het ruwvoerplan 2018 al ervaring op te doen met de maatregelen die op ons af komen.

22 januari 2018Vroege mais voor wisselteelt

Het afwisselen van een mais- en grasteelt heeft veel voordelen:

  • Opbrengst van zowel gras als mais stijgen in vergelijking met continuteelt
  • Organische stof blijft beter op peil
  • Bodemgezondheid wordt bevorderd
  • Hardnekkige onkruiden kunnen worden bestreden
  • Vanggewas na mais op zand/löss is direct geregeld
22 januari 2018Voordelen van mais als krachtvoervervanger voor melkvee

Het belang van veel ruwvoer van eigen land met een zo hoog mogelijke kwaliteit is algemeen bekend. Bij voldoende ruwvoerproductie is het daarnaast interessant om een deel van het ruwvoer als vervanger van krachtvoer te verwerken om zo de kostprijs van de melk te verlagen.
Een voorbeeld hiervan is het verwerken van het zetmeelrijke gewas mais tot geplette mais, Corn Cob Mix (CCM) of Mais Kolven Silage (MKS). Korrelopbrengst is de belangrijkste parameter voor een geslaagde productie van geplette mais,  CCM en MKS.
Een bijkomend voordeel is dat bij deze oogstmethode een deel van de maisplant achterblijft op het land. Deze nutriënten en organische stof helpen de humuswaarde en de bodemvruchtbaarheid te verbeteren.

 

19 januari 2018Veel voordeel in vroegbestelactie DSV mais 2018!

DSV mais past in uw bouwplan. Door tijdig te bestellen bent u verzekerd van het juiste maisras
en profiteert van extra voordeel.
Uw voordeel is € 4,00 tot € 12,00 per eenheid.

 

11 januari 2018Eco mais en electronenbehandeling

Mais telen op een biologisch bedrijf vergt extra aandacht. Een vlotte begingroei is cruciaal om onkruiddruk te voorkomen, gewasbeschermingsmiddelen zijn immers niet toegestaan. Een goede grondbewerking is belangrijk met eventueel een vals zaaibed. Door iets later te zaaien in een warme bodem komt de mais ook sneller op. Kiezen voor een maisras met een goede beginontwikkeling onder koude omstandigheden is zinvol.

Smakelijk gras voor geiten

De familie Hoefnagel (Jos en Nellie met de kinderen Lianne, Remco en Jorrit en niet te vergeten opa en oma Hoefnagel) melken circa 2000 melkgeiten in
een 72-standsdraaimelkstal. Het melken gebeurt drie keer per dag en duurt circa vier uur per keer. De eerste melkronde begint om 5.00 uur, dan de tweede ronde om circa 13.00 uur en de laatste ronde rond 21.00 uur.

Timothee versterkt een grasmengsel

Timothee is een zeer smakelijke, wintervaste, en goed verteerbare grassoort met een hoge voedingswaarde. Het gewas komt over het algemeen voor op een vochthoudende bodem. Het gewas kan goed tegen maaien maar past ook bij beweiding.

Cichorei en weegbree koesteren of wegspuiten?

Sinds 2015 beproeft DSV soortenrijk grasland, de opbrengstresultaten zijn opmerkelijk. De ervaringen uit deze beproeving gebruiken we om nieuwe mengsels te ontwikkelen. De eerste prototypes zijn inmiddels uitgezaaid en we zijn benieuwd naar de bevindingen in de praktijk. Twee van de componenten
die een rol spelen zijn cichorei en smalle weegbree. Wat zouden de voordelenvan deze soorten kunnen zijn?

30 november 2017***Vacatures***Vacatures***Vacatures***

Werken bij een toonaangevend internationaal bedrijf met de sfeer van een familiebedrijf? Bekijk dan snel onze nieuwe vacatures!

23 november 2017Wintertijd voor grasland

Nu de bodemtemperatuur afneemt, is ook de grasgroei lager. Op enkele plaatsen beweid het vee nog de laatste restanten gras om vervolgens naar stal gehaald te worden. De volgende tips zorgen ervoor dat u volgend seizoen een goede start met uw grasland.

13 november 2017Topkuil, hard melken met veel ruwvoer

Hard melken met veel ruwvoer, dat is de strategie van Krijn Jan Polinder uit Nunspeet, de winnaar van Topkuil 2017.

14 september 2017Opties na mais

De snijmais oogst van 2017 begint vroeger dan de afgelopen jaren. Een vroege maisoogst geeft extra mogelijkheden voor een geslaagde vervolgteelt. Wat zijn goede opties?

1 september 2017Hakselmoment sorghum Nutri-Honey

De teelt van sorghum voor silage is nieuw in Nederland. Samen met telers en adviseurs probeert DSV zaden de teelt te optimaliseren. Het zoeken naar het ideale oogstmoment voor Nederland hoort daar ook bij.  DSV ontwikkelt verschillende hybrides waarbij de genetische achtergrond en de vroegheid varieert. Dit kan ook invloed hebben op het ideale oogstmoment. Met de ervaring die we in 2017 op doen verwachten we ons oogstadvies in de toekomst verder te verfijnen. 

25 augustus 2017Hogere opbrengst en ruw eiwit met gras-klaver mengsel

Klavers hebben de eigenschap om stikstof uit de lucht te binden door middel van rhizobium bacteriën. De stikstof wordt in ‘stikstofknolletjes’ opgeslagen en komt vrij in de bodem waardoor het opgenomen kan worden door het gras en klaver. Dit is ook terug te zien in opbrengst metingen. Zowel de drogestof opbrengst als het ruw eiwit percentage ligt hoger bij een grasmengsel mét klaver

21 augustus 2017Coating verbetert stikstofbinding van klaver en luzerne

Als de stikstofbinding goed functioneert kunnen vlinderbloemigen veel stikstof vastleggen. Het Duitse ‘Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft‘ gaat uit van gemiddeld ruim 300 kg N/ha/jaar voor rode klaver en luzerne. Andere bronnen melden 250 kg N/ha/jaar voor witte klaver.

21 augustus 2017Deze week wiedeggen?

Goed grasland is de basis onder een melkveebedrijf. In een eerste oogopslag kan een perceel er mooi groen uitzien. Het mooie groene grasland geeft echter niet direct garantie dat het ook de juiste grassen zijn. In veel gevallen worden de goede grassen beconcurreerd door ruwbeemd en straatgras. Deze grassen belemmeren de mogelijke opbrengst en zorgen voor een minder efficiënte kringloop van stikstof en fosfaat.

16 augustus 2017Gratis 'stikstoffabriek' bij COUNTRY

Een productieve klaver kan tot 300 kg stikstof per ha binden. Klaver vergt wel extra aandacht, zowel bij de uitzaai als bij het management. DSV heeft veel ervaring met klaver en wil deze graag met melkveehouders delen.

11 augustus 2017Gras & Praktijk: Najaarstips van Jim Tol

In Gras & Praktijk geeft een van onze relaties een aantal korte praktische tips. Dit keer komen de tips van Jim Tol, GMN te Julianadorp. 

11 augustus 2017'Veel boeren hebben niet het juiste gras'

Sander Groenen (40) melkt 75 koeien in het Limburgse Lomm. In een normaal jaar haal ik 18 ton drogestof van het grasland. Begin juli hebben we net de 3e snee gehaald van een perceel COUNTRY MilkMore 15. Ik denk dat we daar al op meer dan 10 ton zitten. Mais kun je hier ook wel telen maar dan moet je wat royaler kunnen bemesten en de normen laten dat niet toe.’ Groenen mikt op 5-6 maaisnedes per jaar met een korte veldperiode waarbij een kuilverbeteraar wordt toegevoegd.

28 juli 2017Soortenrijke groenbemestermengsels verbeteren de nutriëntenbenutting

Om meer van een akker te halen binnen de begrenzing van de mest- en gebruiksnormen is een goede benutting van voedingsstoffen in de bodem essentieel. Tegelijkertijd wordt het milieu ontlast.
Deze ‘dubbele winst’’ streven onze Duitse buren ook na bij hun nieuwe mestwet (Düngeverordnung). Er wordt gezocht naar systeemoplossingen met een efficiënte benutting van nutriënten.

30 juni 2017Onderzaai in mais met rolschoffel

Ook dit jaar zaait loonbedrijf Veltink uit Hardenberg weer een groenbemester onder zijn mais. Dit gebeurt in samenwerking met loonbedrijf Koonstra uit Balkbrug, die gespecialiseerd is in de onderzaai van groenbemesters in mais. Samen proberen beide bedrijven een positieve bijdrage te leveren aan een duurzame teelt van mais.

 

12 juni 2017Ethiopische mosterd REDBONE met extra wortelexudaten

Ethiopische mosterd (Brassica carinata A.) hoort tot de kruisbloemigen en is nauwer verwant aan koolgewassen (brassica’s) dan aan mosterd (synapis). Door zijn herkomst kan het gewas vrij goed om gaan met droogte en hitte. Zo blijft het gewas ook onder stressvolle omstandigheden lang in het vegetatieve stadium. Dat maakt Ethiopische mosterd een interessante component voor groenbemestermengsels.

6 juni 2017Grassen herkennen? Let nu op doorschieten en bloeiwijze.

Nu de 1e snede overal geoogst is en het gras weer in groei is valt op dat de grasgroei in deze periode van het jaar erg vlot is, mits er voldoende vocht beschikbaar is.
De groeisnelheid van gras is in de maanden mei en juni vaak 2 x zo hoog als in juli en augustus. Kortom, in deze periode kan veel hoogwaardig ruwvoer en vers gras benut worden.

22 mei 2017Meer ruw eiwit in gras

Voor de groei van gras is stikstof een belangrijke voedingsstof. Te weinig stikstof vertaalt zich meteen in een lichte kleur van het gras, minder groei en een lager eiwitgehalte. Het ruw eiwitgehalte in gras is sterk gerelateerd aan de bodem, bemestingshoeveelheid en -methode maar ook aan de kwaliteit van uw grasmat.

 

17 mei 2017Onderzaai in mais

Mais neemt na de bloei in juli nog maar weinig N op, terwijl er ’s zomers via mineralisatie veel vrijkomt. Met onderzaai komt de N-binding voor en na het hakselen sneller op gang. Met de juiste mengselkeuze, gewasbescherming en toepassing zijn er veel voordelen te behalen.

12 mei 2017DynaSeed LegumeMaxx nieuwe coating voor klavers

DynaSeed LegumeMaxx is de innovatieve zaadcoating van DSV voor klaver en luzerne. Het is een natuurlijke coating van rhizobium bacteriën in combinatie met nutriënten. De unieke coating met DynaSeed LegumeMaxx verbetert de vestiging, vitaliteit, levensduur en opbrengst van klaver en luzerne.

11 mei 2017Positief verrast bij voeren sorghum

Melkveebedrijf Maas uit Afferden (L) heeft afgelopen winter tijdelijk snijmais in het rantsoen vervangen door sorghum. Fungeert melkveebedrijf Maas als proefbedrijf voor DSV? Luuk Maas lacht, “ik werk als Productmanager Forage Quality bij DSV. Toen de sorghum proefvelden in oktober werden geoogst heb ik voorgesteld om deze op het melkveebedrijf thuis in te kuilen tegen de maiskuil. Ik was benieuwd hoe de koeien op sorghumkuil zouden reageren.”

10 mei 2017Betere voederwaarde en fosfor-efficiëntie met MilkMore mengsels

In de veredeling van grassen zoeken we naar gezonde en sterke rassen met een hoge opbrengst. Naast deze kenmerken vindt DSV een hoge voederwaarde ook heel belangrijk. Van elke hap gras die een koe neemt moet namelijk zoveel en efficiënt mogelijk melk geproduceerd worden.

26 april 2017Minder parasitaire aaltjes na TerraLife®?

Groenbemestermengsels passen goed in het vergroeningsbeleid. DSV zaden Nederland is al sinds 2011 actief met TerraLife® groenbemestermengsels. Gestreefd wordt naar het verbeteren van de bodemweerbaarheid zodat gewassen beter groeien en minder gevoelig zijn voor ziektes. De TerraLife®  mengsels bevatten verschillende componenten die elk een eigen functie hebben.
Regelmatig komt de vraag ‘wat doen de TerraLife® mengsels op aaltjes?”. In 2016 is een demoproef aangelegd en zijn de aaltjes onderzocht door Eurofins Agro.

25 april 2017De verschillen tussen witte en rode klaver

Afgezien natuurlijk van het verschil in kleur van de bloem is het grootste onderscheid dat witte klaver over de grond kruipt via bovengrondse stolonen en dat rode klaver niet uitstoelt. Een ander onderscheid is dat witte klaver een relatief laag groeipunt kent in tegenstelling tot rode klaver, die juist een relatief hoog groeipunt kent.

7 april 2017''Muizengaten'' verbeteren bodem

‘Veel muizengaten’ meldt de chauffeur van de bouwlandinjecteur eind maart bij het injecteren van drijfmest op een perceel waar een TerraLife groenbemester is geteeld. Gelukkig is er van muizenoverlast geen sprake. Het zijn holtes van doodgevroren Tillage Rammenas van TerraLife SolaRigol TR.

29 maart 2017Waarom heeft een paard ander gras nodig dan een koe?

In Nederland zijn veel koeienweides én veel paardenweides. Veel paardenweides worden  ingezaaid met het graszaadmengsel BG 11. Dit mengsel heeft een groot aanpassingsvermogen maar is meer geschikt voor koeien dan voor paarden. Paarden hebben ander gras nodig dan koeien.

16 maart 2017Goed gras benut fosfor beter

Fosfaatrechten zijn in aantocht en stimuleren een goede benutting van fosfaat. Hierbij wordt vaak eerst naar het fosfaatgehalte in het krachtvoer gekeken. Maar ook bij ruwvoer is het verstandig om op fosfaatrechten te anticiperen. Fosfor in het ruwvoer moet zo goed mogelijk worden benut. Op veel factoren heeft de melkveehouder zelf invloed.

15 maart 2017Nu doorzaaien?

Als u dit voorjaar overweegt om door te zaaien dan is, mits de bodem het toelaat, deze week een kans.

31 januari 2017Ervaringen Shredlage-hakselen in 2016

Het afgelopen maisseizoen was shredlage veel in de aandacht.
Wat zijn de bevindingen na het groeiseizoen 2016. Één van de pioniers in Nederland is Loonbedrijf Kuenen uit Overloon.
Kuenen vat de ervaringen van afgelopen jaar als volgt samen:

17 januari 2017Wintervastheid grasrassen belangrijk

De laatste jaren leek het belang van een goede wintervastheid van de grasrassen in de grasmengsels  steeds minder belangrijk te worden! Immers, winters leken er niet meer aan te komen.Zoals het nu lijkt zal deze winter toch waarschijnlijk weer echt winters worden.  Het voordeel van een vorstperiode in de winter is dat grasplanten die gevoelig zijn voor winterschade afvallen. Sterkere planten blijven over en nemen een dominantere plaats in. Er vindt een natuurlijke selectie plaats.

16 januari 2017Kansen voor soortenrijk grasland

Bijna al het grasland in Nederland bevat een groot aandeel Engels raaigras. Dit omdat Engels raaigras een goede productie behaalt en daarnaast een topkwaliteit voederwaarde heeft. Het managen van goed gras is echter topsport.
Alles moet kloppen; bemesting, vochtvoorziening, ziektedruk en bodemleven. Helaas zien wij in de praktijk de kwaliteit van de bodem en het bodemleven onder druk staan. Steeds zwaardere en grotere machines en het berijden onder niet-optimale omstandigheden zorgen voor bodemverdichting en structuurschade.

16 januari 2017Fanatiek beweider

Rob Reinders uit Groenlo beweidt op zijn huiskavel van 29 hectare circa 80 stuks melkkoeien en 45 stuks jongvee.
Als het land het toelaat in het vroege voorjaar gaan zijn melkkoeien naar buiten. In 2016 was dit op 3 maart.
Reinders: ‘de eerste maand gaan ze alleen overdag naar buiten en lopen ze steeds enkele dagen in een perceel.
Ik noem dit “de weilanden nakijken”’. Vanaf 1 april tot laat in de herfst gaan de melkkoeien dag en nacht naar
buiten met 2,5 tot 3 kg ds/dag uit mais na het avondmelken.

13 januari 2017Welke groenbemester bevriest het snelst?

Bij een groenbemester zien we graag forse groei, vooral ondergronds. Tijdens de groei worden exudaten uitgescheiden bij de wortels die het bodemleven direct voeden.
Ook de bovengrondse massa dient als voeding voor het bodemleven en voor opbouw van humus. Wat gebeurt er als we een groenbemester laten staan in de winter? Dat hangt natuurlijk van het weer af maar ook van de soorten die je hebt gezaaid. DSV volgt een demoperceel met TerraLife mengsels op lemig zand in Ven-Zelderheide (L).

X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.