Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Nieuws

Smakelijk gras voor geiten

De familie Hoefnagel (Jos en Nellie met de kinderen Lianne, Remco en Jorrit en niet te vergeten opa en oma Hoefnagel) melken circa 2000 melkgeiten in
een 72-standsdraaimelkstal. Het melken gebeurt drie keer per dag en duurt circa vier uur per keer. De eerste melkronde begint om 5.00 uur, dan de tweede ronde om circa 13.00 uur en de laatste ronde rond 21.00 uur.

Timothee versterkt een grasmengsel

Timothee is een zeer smakelijke, wintervaste, en goed verteerbare grassoort met een hoge voedingswaarde. Het gewas komt over het algemeen voor op een vochthoudende bodem. Het gewas kan goed tegen maaien maar past ook bij beweiding.

Cichorei en weegbree koesteren of wegspuiten?

Sinds 2015 beproeft DSV soortenrijk grasland, de opbrengstresultaten zijn opmerkelijk. De ervaringen uit deze beproeving gebruiken we om nieuwe mengsels te ontwikkelen. De eerste prototypes zijn inmiddels uitgezaaid en we zijn benieuwd naar de bevindingen in de praktijk. Twee van de componenten
die een rol spelen zijn cichorei en smalle weegbree. Wat zouden de voordelenvan deze soorten kunnen zijn?

30 november 2017***Vacatures***Vacatures***Vacatures***

Werken bij een toonaangevend internationaal bedrijf met de sfeer van een familiebedrijf? Bekijk dan snel onze nieuwe vacatures!

23 november 2017Wintertijd voor grasland

Nu de bodemtemperatuur afneemt, is ook de grasgroei lager. Op enkele plaatsen beweid het vee nog de laatste restanten gras om vervolgens naar stal gehaald te worden. De volgende tips zorgen ervoor dat u volgend seizoen een goede start met uw grasland.

13 november 2017Topkuil, hard melken met veel ruwvoer

Hard melken met veel ruwvoer, dat is de strategie van Krijn Jan Polinder uit Nunspeet, de winnaar van Topkuil 2017.

14 september 2017Opties na mais

De snijmais oogst van 2017 begint vroeger dan de afgelopen jaren. Een vroege maisoogst geeft extra mogelijkheden voor een geslaagde vervolgteelt. Wat zijn goede opties?

1 september 2017Hakselmoment sorghum Nutri-Honey

De teelt van sorghum voor silage is nieuw in Nederland. Samen met telers en adviseurs probeert DSV zaden de teelt te optimaliseren. Het zoeken naar het ideale oogstmoment voor Nederland hoort daar ook bij.  DSV ontwikkelt verschillende hybrides waarbij de genetische achtergrond en de vroegheid varieert. Dit kan ook invloed hebben op het ideale oogstmoment. Met de ervaring die we in 2017 op doen verwachten we ons oogstadvies in de toekomst verder te verfijnen. 

25 augustus 2017Hogere opbrengst en ruw eiwit met gras-klaver mengsel

Klavers hebben de eigenschap om stikstof uit de lucht te binden door middel van rhizobium bacteriën. De stikstof wordt in ‘stikstofknolletjes’ opgeslagen en komt vrij in de bodem waardoor het opgenomen kan worden door het gras en klaver. Dit is ook terug te zien in opbrengst metingen. Zowel de drogestof opbrengst als het ruw eiwit percentage ligt hoger bij een grasmengsel mét klaver

21 augustus 2017Coating verbetert stikstofbinding van klaver en luzerne

Als de stikstofbinding goed functioneert kunnen vlinderbloemigen veel stikstof vastleggen. Het Duitse ‘Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft‘ gaat uit van gemiddeld ruim 300 kg N/ha/jaar voor rode klaver en luzerne. Andere bronnen melden 250 kg N/ha/jaar voor witte klaver.

21 augustus 2017Deze week wiedeggen?

Goed grasland is de basis onder een melkveebedrijf. In een eerste oogopslag kan een perceel er mooi groen uitzien. Het mooie groene grasland geeft echter niet direct garantie dat het ook de juiste grassen zijn. In veel gevallen worden de goede grassen beconcurreerd door ruwbeemd en straatgras. Deze grassen belemmeren de mogelijke opbrengst en zorgen voor een minder efficiënte kringloop van stikstof en fosfaat.

16 augustus 2017Gratis 'stikstoffabriek' bij COUNTRY

Een productieve klaver kan tot 300 kg stikstof per ha binden. Klaver vergt wel extra aandacht, zowel bij de uitzaai als bij het management. DSV heeft veel ervaring met klaver en wil deze graag met melkveehouders delen.

11 augustus 2017'Veel boeren hebben niet het juiste gras'

Sander Groenen (40) melkt 75 koeien in het Limburgse Lomm. In een normaal jaar haal ik 18 ton drogestof van het grasland. Begin juli hebben we net de 3e snee gehaald van een perceel COUNTRY MilkMore 15. Ik denk dat we daar al op meer dan 10 ton zitten. Mais kun je hier ook wel telen maar dan moet je wat royaler kunnen bemesten en de normen laten dat niet toe.’ Groenen mikt op 5-6 maaisnedes per jaar met een korte veldperiode waarbij een kuilverbeteraar wordt toegevoegd.

28 juli 2017Soortenrijke groenbemestermengsels verbeteren de nutriëntenbenutting

Om meer van een akker te halen binnen de begrenzing van de mest- en gebruiksnormen is een goede benutting van voedingsstoffen in de bodem essentieel. Tegelijkertijd wordt het milieu ontlast.
Deze ‘dubbele winst’’ streven onze Duitse buren ook na bij hun nieuwe mestwet (Düngeverordnung). Er wordt gezocht naar systeemoplossingen met een efficiënte benutting van nutriënten.

30 juni 2017Onderzaai in mais met rolschoffel

Ook dit jaar zaait loonbedrijf Veltink uit Hardenberg weer een groenbemester onder zijn mais. Dit gebeurt in samenwerking met loonbedrijf Koonstra uit Balkbrug, die gespecialiseerd is in de onderzaai van groenbemesters in mais. Samen proberen beide bedrijven een positieve bijdrage te leveren aan een duurzame teelt van mais.

 

12 juni 2017Ethiopische mosterd REDBONE met extra wortelexudaten

Ethiopische mosterd (Brassica carinata A.) hoort tot de kruisbloemigen en is nauwer verwant aan koolgewassen (brassica’s) dan aan mosterd (synapis). Door zijn herkomst kan het gewas vrij goed om gaan met droogte en hitte. Zo blijft het gewas ook onder stressvolle omstandigheden lang in het vegetatieve stadium. Dat maakt Ethiopische mosterd een interessante component voor groenbemestermengsels.

8 juni 2017Trident, unieke triple-resistente bladrammenas

Trident is een nieuwe en unieke bladrammenas die diep doordringt in de bodem. Trident heeft een 3-voudige aaltjesresistentie en reduceert M.chitwoodi, M.hapla en H.schachti. Deze ‘drietand’ staat op de Duitse rassenlijst (BSA) met uitstekende landbouwkundige cijfers waaronder een sterke beginontwikkeling en late bloei.

6 juni 2017Grassen herkennen? Let nu op doorschieten en bloeiwijze.

Nu de 1e snede overal geoogst is en het gras weer in groei is valt op dat de grasgroei in deze periode van het jaar erg vlot is, mits er voldoende vocht beschikbaar is.
De groeisnelheid van gras is in de maanden mei en juni vaak 2 x zo hoog als in juli en augustus. Kortom, in deze periode kan veel hoogwaardig ruwvoer en vers gras benut worden.

22 mei 2017Meer ruw eiwit in gras

Voor de groei van gras is stikstof een belangrijke voedingsstof. Te weinig stikstof vertaalt zich meteen in een lichte kleur van het gras, minder groei en een lager eiwitgehalte. Het ruw eiwitgehalte in gras is sterk gerelateerd aan de bodem, bemestingshoeveelheid en -methode maar ook aan de kwaliteit van uw grasmat.

 

17 mei 2017Onderzaai in mais

Mais neemt na de bloei in juli nog maar weinig N op, terwijl er ’s zomers via mineralisatie veel vrijkomt. Met onderzaai komt de N-binding voor en na het hakselen sneller op gang. Met de juiste mengselkeuze, gewasbescherming en toepassing zijn er veel voordelen te behalen.

12 mei 2017DynaSeed LegumeMaxx nieuwe coating voor klavers

DynaSeed LegumeMaxx is de innovatieve zaadcoating van DSV voor klaver en luzerne. Het is een natuurlijke coating van rhizobium bacteriën in combinatie met nutriënten. De unieke coating met DynaSeed LegumeMaxx verbetert de vestiging, vitaliteit, levensduur en opbrengst van klaver en luzerne.

11 mei 2017Positief verrast bij voeren sorghum

Melkveebedrijf Maas uit Afferden (L) heeft afgelopen winter tijdelijk snijmais in het rantsoen vervangen door sorghum. Fungeert melkveebedrijf Maas als proefbedrijf voor DSV? Luuk Maas lacht, “ik werk als Productmanager Forage Quality bij DSV. Toen de sorghum proefvelden in oktober werden geoogst heb ik voorgesteld om deze op het melkveebedrijf thuis in te kuilen tegen de maiskuil. Ik was benieuwd hoe de koeien op sorghumkuil zouden reageren.”

10 mei 2017Betere voederwaarde en fosfor-efficiëntie met MilkMore mengsels

In de veredeling van grassen zoeken we naar gezonde en sterke rassen met een hoge opbrengst. Naast deze kenmerken vindt DSV een hoge voederwaarde ook heel belangrijk. Van elke hap gras die een koe neemt moet namelijk zoveel en efficiënt mogelijk melk geproduceerd worden.

26 april 2017Minder parasitaire aaltjes na TerraLife®?

Groenbemestermengsels passen goed in het vergroeningsbeleid. DSV zaden Nederland is al sinds 2011 actief met TerraLife® groenbemestermengsels. Gestreefd wordt naar het verbeteren van de bodemweerbaarheid zodat gewassen beter groeien en minder gevoelig zijn voor ziektes. De TerraLife®  mengsels bevatten verschillende componenten die elk een eigen functie hebben.
Regelmatig komt de vraag ‘wat doen de TerraLife® mengsels op aaltjes?”. In 2016 is een demoproef aangelegd en zijn de aaltjes onderzocht door Eurofins Agro.

25 april 2017De verschillen tussen witte en rode klaver

Afgezien natuurlijk van het verschil in kleur van de bloem is het grootste onderscheid dat witte klaver over de grond kruipt via bovengrondse stolonen en dat rode klaver niet uitstoelt. Een ander onderscheid is dat witte klaver een relatief laag groeipunt kent in tegenstelling tot rode klaver, die juist een relatief hoog groeipunt kent.

7 april 2017''Muizengaten'' verbeteren bodem

‘Veel muizengaten’ meldt de chauffeur van de bouwlandinjecteur eind maart bij het injecteren van drijfmest op een perceel waar een TerraLife groenbemester is geteeld. Gelukkig is er van muizenoverlast geen sprake. Het zijn holtes van doodgevroren Tillage Rammenas van TerraLife SolaRigol TR.

29 maart 2017Waarom heeft een paard ander gras nodig dan een koe?

In Nederland zijn veel koeienweides én veel paardenweides. Veel paardenweides worden  ingezaaid met het graszaadmengsel BG 11. Dit mengsel heeft een groot aanpassingsvermogen maar is meer geschikt voor koeien dan voor paarden. Paarden hebben ander gras nodig dan koeien.

16 maart 2017Goed gras benut fosfor beter

Fosfaatrechten zijn in aantocht en stimuleren een goede benutting van fosfaat. Hierbij wordt vaak eerst naar het fosfaatgehalte in het krachtvoer gekeken. Maar ook bij ruwvoer is het verstandig om op fosfaatrechten te anticiperen. Fosfor in het ruwvoer moet zo goed mogelijk worden benut. Op veel factoren heeft de melkveehouder zelf invloed.

15 maart 2017Nu doorzaaien?

Als u dit voorjaar overweegt om door te zaaien dan is, mits de bodem het toelaat, deze week een kans.

31 januari 2017Ervaringen Shredlage-hakselen in 2016

Het afgelopen maisseizoen was shredlage veel in de aandacht.
Wat zijn de bevindingen na het groeiseizoen 2016. Één van de pioniers in Nederland is Loonbedrijf Kuenen uit Overloon.
Kuenen vat de ervaringen van afgelopen jaar als volgt samen:

30 januari 2017Voordelen van mais als krachtvoervervanger voor melkvee

Het belang van veel ruwvoer van eigen land met een zo hoog mogelijke kwaliteit is algemeen bekend. Bij voldoende ruwvoerproductie is het daarnaast interessant om een deel van het ruwvoer als vervanger van krachtvoer te verwerken om zo de kostprijs van de melk te verlagen.
Een voorbeeld hiervan is het verwerken van het zetmeelrijke gewas mais tot geplette mais, Corn Cob Mix (CCM) of Mais Kolven Silage (MKS). Korrelopbrengst is de belangrijkste parameter voor een geslaagde productie van geplette mais,  CCM en MKS.
Een bijkomend voordeel is dat bij deze oogstmethode een deel van de maisplant achterblijft op het land. Deze nutriënten en organische stof helpen de humuswaarde en de bodemvruchtbaarheid te verbeteren.

 

27 januari 2017Veel voordeel in vroegbestelactie DSV mais 2017!

DSV mais past in uw bouwplan. Door tijdig te bestellen bent u verzekerd van het juiste maisras
en profiteert van extra voordeel.
Uw voordeel is € 4,00 tot € 12,00 per eenheid.

 

17 januari 2017Wintervastheid grasrassen belangrijk

De laatste jaren leek het belang van een goede wintervastheid van de grasrassen in de grasmengsels  steeds minder belangrijk te worden! Immers, winters leken er niet meer aan te komen.Zoals het nu lijkt zal deze winter toch waarschijnlijk weer echt winters worden.  Het voordeel van een vorstperiode in de winter is dat grasplanten die gevoelig zijn voor winterschade afvallen. Sterkere planten blijven over en nemen een dominantere plaats in. Er vindt een natuurlijke selectie plaats.

16 januari 2017Kansen voor soortenrijk grasland

Bijna al het grasland in Nederland bevat een groot aandeel Engels raaigras. Dit omdat Engels raaigras een goede productie behaalt en daarnaast een topkwaliteit voederwaarde heeft. Het managen van goed gras is echter topsport.
Alles moet kloppen; bemesting, vochtvoorziening, ziektedruk en bodemleven. Helaas zien wij in de praktijk de kwaliteit van de bodem en het bodemleven onder druk staan. Steeds zwaardere en grotere machines en het berijden onder niet-optimale omstandigheden zorgen voor bodemverdichting en structuurschade.

16 januari 2017Fanatiek beweider

Rob Reinders uit Groenlo beweidt op zijn huiskavel van 29 hectare circa 80 stuks melkkoeien en 45 stuks jongvee.
Als het land het toelaat in het vroege voorjaar gaan zijn melkkoeien naar buiten. In 2016 was dit op 3 maart.
Reinders: ‘de eerste maand gaan ze alleen overdag naar buiten en lopen ze steeds enkele dagen in een perceel.
Ik noem dit “de weilanden nakijken”’. Vanaf 1 april tot laat in de herfst gaan de melkkoeien dag en nacht naar
buiten met 2,5 tot 3 kg ds/dag uit mais na het avondmelken.

13 januari 2017Welke groenbemester bevriest het snelst?

Bij een groenbemester zien we graag forse groei, vooral ondergronds. Tijdens de groei worden exudaten uitgescheiden bij de wortels die het bodemleven direct voeden.
Ook de bovengrondse massa dient als voeding voor het bodemleven en voor opbouw van humus. Wat gebeurt er als we een groenbemester laten staan in de winter? Dat hangt natuurlijk van het weer af maar ook van de soorten die je hebt gezaaid. DSV volgt een demoperceel met TerraLife mengsels op lemig zand in Ven-Zelderheide (L).