Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Nieuws

"Basically I study how plants have sex"

"Basically I study how plants have sex". Claudio Cropano windt er geen doekjes om. De 27-jarige Italiaanse PhD student onderzoekt zelfbestuiving van Engels raaigras om in de toekomst krachtige gras-hybriden te kunnen kweken.

20 mei 2019Bedrijfssluiting Hemelvaart 2019

Op donderdag 30 en vrijdag 31 mei is DSV zaden Nederland gesloten.

Maandag 3 juni staan wij weer voor u klaar.

13 mei 2019Smalle weegbree remt nitrificatie

Smalle weegbree wortelt diep en intensief en bevat extra mineralen zoals natrium, calcium, zink, koper en kobalt. Voedingstechnisch worden aan smalle weegbree gezondheidsverhogende effecten toegeschreven. Bij een optimaal aandeel smalle weegbree neemt de opbrengst toe. Bij een te hoog aandeel smalle weegbree neemt de opbrengst en voederwaarde af.

7 mei 2019Extra melk dankzij gerichte mengselkeuze
Met alle ‘uitdagingen’ vanuit wet- en regelgeving die tegenwoordig op de veehouder afkomen, wordt er steeds meer belang gehecht aan de waarde van goed ruwvoer.  Optimaal gebruik van eigen ruwvoer verlaagt de voerkosten per kilo melk. Waar kun je hier als veehouder in sturen?
6 mei 2019Nu grasland doorzaaien

Als u dit voorjaar overweegt om door te zaaien dan is, mits de bodem het toelaat, nu in veel gevallen een goed moment. De eerste snede is net van het land af, dit geeft plaats voor jong gras om te groeien. De bovenste laag van de bodem is nu ook voldoende vochtig voor een goede kieming.

6 mei 20194 Stappen voor geslaagde onderzaai

Een geslaagde onderzaai moet geen concurrentie voor mais vormen, stikstof opnemen en na de maisoogst doorgroeien. Wat kan een teler doen om de slagingskans te vergroten?

6 mei 2019Snelste route naar 65% eigen eiwit

Méér eiwit oogsten van eigen land is voor veel melkveebedrijven interessant. Eiwit dat je zelf teelt hoef je immers niet aan te kopen.

23 april 2019"Laat je adviseren bij de keuze voor een grasmengsel"

Als aannemers of gemeenten in de openbare ruimte gras inzaaien, kan dat twee kanten op. Het juiste grasmengsel zal goed gedijen, maar bij een verkeerde keuze loop je jarenlang achter de feiten aan. In de praktijk komt dat helaas nog vaak voor. DSV zaden stelt zich daarom op als kennispartner en helpt partijen om het juiste grasmengsel te kiezen.

12 april 2019Opslag van bladrammenas en Ethiopische mosterd

Dit jaar krijgen we enkele meldingen van opslag van bladrammenas en Redbone Ethiopische Mosterd. In het geval van de bladrammenas is er soms ook sprake van hergroei. Met name in de gebieden in het kustgebied speelt dit een rol.

Uitgelicht: TerraLife Landsberger gemenge

Mengsel voor een betere bodem

Een mengsel dat de bodem verbetert maar óók kan worden ingekuild is TerraLife Landsberger Gemenge.

Verslag studiedag betere bodem

Begin dit jaar vond Studiedag Betere Bodem plaats in de Meeuwenhoeve in Lelystad. De bijeenkomst was helemaal uitverkocht. Er waren meerdere sprekers die onderwerpen bespraken gerelateerd aan Niet Kerende Grondbewerking.

Zo ook Christoph Felgentreu van DSV-zaden Duitsland.

Bloeiparadijs Lippstadt

Bloeiparadijs Lippstadt is een akkerrandenmengsel dat ook geschikt is voor braak bij drachtplanten, vergroeningsfactor 1,5. Het 1-jarig langdurig bloeiend mengsel zorgt voor een prachtig bloeiend landschap.

"Mensen kijken soms teveel als een koe naar het gras!"

Bij iedere situatie streven we naar een sterk, mooi en gezond grasveld. Dat doen we door heel nauwkeurig de juiste mengselkeuze en het moment van zaaien te bepalen om zo tot een mooie, groene grasmat te komen. Maar we zeggen wel eens dat mensen teveel als koeien naar het gras kijken. En dan bedoelen we dat de focus vaak volledig ligt op datgene wat je kunt zien.

26 maart 2019Hogere voederwaarde kunt u zelf beïnvloeden door actief graslandmanagement

Met alle ‘uitdagingen’ vanuit wet- en regelgeving die tegenwoordig op de veehouder afkomen, wordt er steeds meer belang gehecht aan de waarde van goed ruwvoer. Voerefficiëntie en voerwinst zijn daarbij de begrippen waar het om draait. Optimaal gebruik van eigen ruwvoer verlaagt de voerkosten per kilo melk. Voor een optimale voerwinst is een hoge benutting van het ruwvoer essentieel. Een hoge benutting betekent per tijdseenheid een zo groot mogelijke voeropname die bij een optimale penswerking zo goed mogelijk kan verteren. Om dit te bereiken is een hoge, maar veilige verteerbaarheid van de celwanden nodig. Wat kun je als veehouder hierin sturen?

21 maart 2019Begin het grasseizoen goed!

Grasland wordt actief bij een bodemtemperatuur tussen de 5 en 8 graden Celsius. De acitviteit/groei kan bovengronds worden waargenomen maar ook ondergronds. Wanneer bij de graspollen witte wortels te zien zijn betekend dit dat de plant actief is. Wanneer nog niet alle wortels wit zijn gekleurd betekend dit dat de plant net actief  is geworden. Dus een mooi moment om actie te ondernemen in bestaand grasland.

De kunst van gras

Misschien ooit iets uit het beeld verdwenen door de opkomst van kunstgras. Inmiddels de balans gevonden in eigen kracht en in samenwerking. Gras brengt beleving bij de sport, maar daarnaast is het vooral een bruisende wereld van energieke bedrijven en innovaties. De grasbranche is in voortdurende ontwikkeling naar verbetering. Beleving, kwaliteit, innovatief: dat is de kunst van gras!

Wij gaan voor het groenste gras

DSV EUROGRASS gaat voor het groenste gras. Duurzaamheid en milieuimpact zijn belangrijke pijlers voor onze EUROGRASS recreatiemengsels. Vanaf productie tot en met levering proberen wij de CO2 footprint zo klein mogelijk te maken. Hoe wij dit doen leest u in ons document "Wij gaan voor het groenste gras"

18 februari 2019Grassenbestand verandert door berijden

Drijfmest rijden, kunstmest strooien, wiedeggen, weide slepen, rollen, maaien, schudden, harken, hakselen, drijfmest rijden, kunstmest rijden, maaien, schudden harken en ga zo nog zeker 2 keer door.

13 februari 2019Tips bij inzaai mais

Een succesvolle maisteelt begint met de juiste zaaiomstandigheden. Deze kunnen voor een groot deel door u gestuurd worden.

5 februari 2019Bouwplan bepaalt keuze maisras en vanggewas

Veel maistelers op zand- en lössgrond zijn er nog niet helemaal uit wat de teeltstrategie dit jaar zal worden. Het stroomschema van DSV zaden kan helpen met het maken van de geschikte keuze. Dit kan per perceel verschillen.

4 februari 2019Onderwerken van groenbemesters
4 februari 2019Studiedag betere bodem 2019
4 februari 2019Groenbemesters en kringlooplandbouw
4 februari 2019Terralife Eco-mengsels
9 januari 2019COUNTRY Balance Eco in de praktijk

Louik Ebbers, biologisch melkveehouder uit Ottersum (L), melkt 115 koeien. Hieronder een aantal aandachtspunten van Louik waar hij rekening mee houdt bij zijn graslandmanagement.

9 januari 2019Vers gras voeren voor het lekkerste ijs

Theo Lamers heeft met zijn vrouw Malou een melkveebedrijf in het Noord-Limburgse Heijen. Sinds dit jaar is ook de ijsboerderij 'Op ons erf' onderdeel van het bedrijf geworden, waar zowel op locatie ijs gehaald kan worden als bij regionale horecagelegenheden. Op dit moment maakt het bedrijf een ontwikkeling door naar 70 melkkoeien, de opfok van jongvee wordt binnenkort afgestoten. In de toekomst zullen er melkkoeien aangekocht worden. Theo laat de koeien in de wei lopen en past zomerstalvoedering toe. Er wordt gemolken met een melkrobot.

8 januari 2019Meer melk met goed verteerbaar en energierijk gras

Bij DSV wordt tijdens de veredeling van voedergrassen nadrukkelijk aandacht besteed aan voederwaarde. Energie en celwandverteerbaarheid spelen hierin een grote rol. Luuk Maas, productmanager Forage Quality bij DSV zaden, vertelt waarom deze parameters zo belangrijk zijn voor de productie van melk.

8 januari 2019Toekomstbestendig ruwvoer gevraagd

De extreem droge zomer van 2018 liet duidelijk verschillen zien tussen percelen en gewassoorten. Mais heeft vooral vocht nodig rond de bloei. Daarom zijn in de praktijk veel maispercelen beregend. Sorghum liet zien goed tegen droogte te kunnen, maar niet zonder water.

X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.