Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Nieuws

TerraLife® BetaSola groenbemester breed inzetbaar!

TerraLife® BetaSola  is ontwikkeld voor intensieve bouwplannen met bijvoorbeeld bieten en aardappelen. Het groenbemestermengsel wordt al jaren geteeld in Nederland maar ook in Duitsland. Waarom is dit mengsel populair?

10 juli 2020Bodem verbeteren én voer telen

Door de droogte van de afgelopen twee jaren is de ruwvoervoorraad niet overal meer op niveau. Door een ruwvoergewas te zaaien na een vroeg ruimend gewas zoals bollen en granen kan er dit jaar nog een mooie snede ruwvoer geoogst worden. Dit gaat perfect samen met het verbeteren van de bodem.

Bouwplan profiteert van groenbemesters. Ook bij droogte

Is een groenbemester gunstig in droge jaren of verbruikt deze onnodig vocht? En zijn er verschillen tussen een groenbemestermengsel en een monocultuur? Hierbij de vertaling van een artikel van Dr. Norman Gentsch van het Instituut voor bodemkunde van de universiteit van Leibniz in Duitsland. Deze is verschenen in het Duitse vakblad Innovation in 2019.

2 juli 2020Explosief voordeel met COUNTRY!

Bij een bestelling van 240 kg COUNTRY MilkMore, MultiLife, Fibre 10 of Silage 3 in de actieperiode ontvangt u 15 kg COUNTRY MilkMore 14 gratis.

Teelt van een groenbemester na graan

Veel groenbemesters in de akkerbouw worden gezaaid na de teelt van graan. Dit vanwege het gunstige zaaitijdstip. De groenbemester heeft nog ruim voldoende tijd om zich te ontwikkelen tot een mooi gewas. Er is voldoende licht en warmte om goed te kunnen groeien

20 mei 2020Eurograss mengselkompas van DSV zaden leidt naar passende bestektekst

‘Het gebruik van onze bestekteksten draagt bij aan een stukje kwaliteit.’ Aan het woord is Thijs Schoenmakers van DSV zaden. Sinds enkele maanden zijn op www.dsv-zaden.nl bestekteksten beschikbaar die aangeven op welke manier het juiste grasmengsel toegepast moet worden. Wat het juiste mengsel is, daar kom je achter wanneer je het mengselkompas doorloopt. ‘Het levert gemak op voor partijen die bestekken schrijven voor gebieden en projecten waarin ook gras opgenomen is.

Nieuw onderzoeksprogramma Grasvelden voor een klimaatbestendige leefomgeving met meer biodiversiteit

Grasvelden met in de eerste plaats een recreatieve functie kunnen een rol spelen om het stedelijk gebied aangenamer en klimaatbestendiger te maken. Én in het verhogen van de biodiversiteit, wat de overlast van plagen kan beperken. Samen met het graszaadbedrijfsleven en de sportbranche gaat Wageningen University & Research de komende vier jaar onderzoeken hoe grasvelden een optimale bijdrage kunnen leveren aan uitdagingen op het gebied van het klimaat en de teruglopende biodiversiteit.

Bedrijfssluiting Hemelvaart do 21 mei en vrij 22 mei
13 mei 2020Meer DVE én voederwaarde door maaiflexibiliteit

DVE (Darm Verteerbaar Eiwit) heeft een direct effect op melk- en melkeiwitproductie. DVE wordt gevormd door bestendig- en microbieel eiwit. Het bestendig  eiwit word in de plant gevormd. Het microbieel eiwit ontstaat door afbraak van onbestendig eiwit in de pens, hiervoor is energie nodig. Om zo efficiënt mogelijk melk en melkeiwit te produceren is een hoog aandeel DVE dus gewenst.

13 mei 2020Meten is weten

Bij DSV zaden wordt om het jaar een nieuw Innovatieveld ingezaaid. Hier worden zowel bestaande producten als producten in ontwikkeling gezaaid. Zo kan de groei gemonitord worden maar ook de opbrengst en voederwaarde van de mengsels en gewassen wordt gemeten.

13 mei 2020Teelttips sorghum

Een geslaagde sorghumteelt is afhankelijk van diverse factoren zoals: perceelskeuze, bemesting, zaaitijdstip, zaaidiepte en gewasbescherming.

12 mei 2020Innovatieve en duurzame bedrijfsvoering

De Research afdeling van DSV Zaden Nederland BV heeft, met ondersteuning van de Europese Unie en de provincie Limburg, belangrijke stappen gezet in verduurzaming van de bedrijfsvoering. In 2019 zijn hiervoor een aantal belangrijke investeringen gedaan.

30 april 2020Malieveld weer helemaal hersteld

Belofte maakt schuld. DSV zaden heeft na de boerenprotesten eind oktober toegezegd om kosteloos graszaad ter beschikking te stellen voor herstel van het Malieveld. Die belofte is deze week ingelost, het Malieveld is hiermee weer helemaal hersteld.  

28 april 2020Bedrijfssluiting DSV zaden Nederland Bevrijdingsdag 2020

In verband met Bevrijdingsdag is DSV zaden Nederland op dinsdag 5 mei gesloten.

Woensdag 6 mei staan wij weer voor u klaar. 

 

23 april 2020Soortenrijk grasland in de praktijk

In het praktijknetwerk Kruidig Grasland in Limburg doen melkveehouders ervaring op met soortenrijk grasland. Wat zijn de resultaten tot nu?

Nieuw eiwitgewas: witte lupine

Witte lupine is een relatief onbekende teelt in Nederland. In andere landen werd deze wel verbouwd, maar ook daar is deze langzaam verdwenen. De reden? Brandvlekkenziekte of Anthracnose (Colletotrichum lupini). DSV zaden heeft nu twee rassen beschikbaar die zeer tolerant zijn tegen deze ziekte en daarnaast een hoog opbrengstpotentieel kennen en vroeger afrijpen dan soja:  Frieda en Celina.

Akkerrandenmengsels, goed voor natuur en gewas!

We zien ze steeds meer verschijnen in het Nederlandse landschap, prachtig bloeiende akkerranden.

16 april 2020Hogere drogestofopname geeft meer melkeiwit
Meer eiwit van eigen grasland. Een prima streven, zeker als dat ook nog eens vertaald kan worden in een hogere productie van melkeiwit. Om graseiwit om te zetten in meer melkeiwit is de samenstelling en productiecapaciteit van de zode van doorslaggevend belang.
30 maart 2020Meer melkeiwit door hogere drogestofproductie gras

Meer eiwit van eigen grasland. Een prima streven, zeker als dat ook nog eens vertaald kan worden in een hogere productie van melkeiwit. Om graseiwit om te zetten in meer melkeiwit is de samenstelling en productiecapaciteit van de zode van doorslaggevend belang.

27 maart 2020Tips rondom doorzaaien

Grasland wordt actief bij een bodemtemperatuur van 5-8 graden Celcius. Deze temperaturen hebben we al bereikt. Dit betekent dat nu het juiste moment is om uw grassenbestand te verbeteren.

24 maart 2020Update DSV zaden omtrent Coronavirus

Door het Coronavirus zitten we op dit moment in onzekere tijden en dit terwijl het voorjaar aanbreekt. Een periode waarin wij van DSV zaden drukd bezig zijn om al het zaaizaad gereed te maken en uit te leveren. Het werk gaat in aangepaste vorm door, zowel in de veredeling, productie, logistiek, en verkoop.

24 maart 2020Sorghum vergeleken met mais

Binnen Grondig Boeren met Mais Brabant zijn in een demonstratie drie sorghum rassen en mais met elkaar vergeleken wat betreft opbrengst en beperking van de N-uitspoeling. De demonstratie is aangelegd op WUR Open Teelten locatie Vredepeel met als partner CZAV.

24 maart 2020Welke factoren stimuleren grasgroei 1e snede?

Door de bovengemiddelde temperatuur in februari en maart lijken we wederom af te steven op een vroege 1e snede. Toch groeit het gras niet overal even hard, omdat de noodzakelijke groeifactoren niet overal gelijk zijn Welke factoren bepalen de grasgroei per dag en waar kun je zelf invloed op hebben?

24 maart 2020Gelijkzaai, onderzaai of nazaai?

Mais neemt na de bloei in juli nog maar weinig stikstof op. Terwijl er ’s zomers via mineralisatie veel stikstof vrijkomt. Met een geslaagd vanggewas worden nutriënten vastgelegd en het organische stof gehalte verhoogd.

20 maart 2020Nog meer gemak met het EUROGRASS mengselkompas en bestekteksten per mengsel

De keuze voor een grasmengsel is soms al lastig genoeg, hiervoor hebben wij van DSV zaden het EUROGRASS mengselkompas ontwikkeld. Direct gekoppeld aan dit mengselkompas zit de keuze om de bijbehorende bestektekst te downloaden om zo de gewenste kwaliteit te waarborgen. 

 

16 maart 2020Conservering van sorghum

In het algemeen laat sorghum zich goed conserveren als het drogestofgehalte maar boven 28% is. Bij dit drogestof percentage daalt de pH snel naar een stabiele waarde. De fris zurige geur van het product zorgt daarbij voor een smakelijk product voor uw vee.

13 maart 2020Bladrogge vóór sorghum

Melkveehouder Stan Roefs uit Loosbroek is actief in het Praktijknetwerk Sorghum Noord Brabant. In 2019 teelde hij vier verschillende sorghum hybrides om ervaring op te doen met de genetische verschillen in dit nieuwe ruwvoergewas.

12 maart 2020Voordelen van mais als krachtvoervervanger voor melkvee

Het belang van veel ruwvoer van eigen land met een zo hoog mogelijke kwaliteit is algemeen bekend. Bij voldoende ruwvoerproductie is het daarnaast interessant om een deel van het ruwvoer als vervanger van krachtvoer te verwerken om zo de kostprijs van de melk te verlagen. 

6 maart 2020Vanggewas vroeg of laat onderwerken?

Laat je een vanggewas na mais zo lang mogelijk staan of werk je het vroeg onder? Met boerenverstand kom je het verst, zeker na een groeizame en natte winter.

Betere stikstofbenutting geeft meer melkeiwit

Meer eiwit van eigen grasland. Een prima streven, zeker als dat ook nog eens vertaald kan worden in een hogere productie van melkeiwit. Om graseiwit om te zetten in meer melkeiwit is de samenstelling en productiecapaciteit van de zode van doorslaggevend belang. Meer melkeiwit krijg je door:

  • Betere stikstofbenutting

  • Hogere drogestofproductie per kg stikstof

  • Hogere drogestofopname door de koe

  • Grasrassen met een verhoogde voederwaarde

In dit artikel komt de betere stikstofbenutting aan de orde.

De voordelen van kwaliteitsgras

Goede kwaliteit ruwvoer heeft veel voordelen, het zorgt voor meer melkproductie en meer melkeiwit. Hoe bereiken we dit op een efficiënte manier met minder input van eiwit en fosfaat en met minder druk op het milieu? Kan kwaliteitsgras ons helpen om eiwit goed te benutten? We vragen het aan Wilfried van Straalen Senior Consultant Rundvee bij Schothorst Feed Research.

3 maart 2020Doorzaaien buiten reguliere perioden met nieuw EUROGRASS-graszaadmengsel

DSV zaden introduceert dit jaar zijn nieuwe graszaadmengsel voor sportvelden: Eurograss TetraTop 100. Volgens de prospectus garandeert dit graszaadmengsel óók bij lage temperatureneen supersnelle opkomst. Steven Wiersema is sales- en productmanager recreatiegrassen
bij DSV zaden. Hij vertelt over het nieuwe product.

28 februari 2020Sleutelrol sorghum voor veredelaars

Op 5 februari vond in Den Bosch het symposium sorghum als voedergewas plaats. Het doel van de middag was de stand van zaken te bespreken rond de teelt en het gebruik van sorghum. Verschillende onderzoekers van het Louis Bolk instituut vertelden hun bevindingen en telers van sorghum deelden hun praktijkervaringen. De potentie van sorghum kwam naar voren en er zijn tevreden telers. Maar zowel in de teelt als in de veredeling moeten nog stappen worden gemaakt.

Actuele kennis verzameld in Handboek Groenbemesters.

Eind 2019 is door de Wageningen Universiteit in samenwerking met Agrio het nieuwe handboek groenbemesters gepresenteerd

Bloeiparadijs Lippstadt als akkerrandenmengsel

DSV-zaden heeft een 1-jarig bloemenmengsel dat erg geschikt is om te zaaien als akkerrandenmengsel

Onderwerken van groenbemesters

Goed onderwerken van groenbemesters is belangrijk

Planten die door de stress heen groeien

Aan het woord is Chris van Laarhoven, zelfstandig adviseur in de tuinbouw

17 februari 2020Sluiting carnaval 2020
11 februari 2020Wat te doen bij muizenschade in grasland?

Regionaal zien we veel muizenschade in het grasland. Er komen meldingen uit Friesland, Groningen en de Betuwe. In het Duitse Niedersachsen is 150.000 ha aangetast. De muizen graven gangen onder de graszode en vreten het gras op, hierdoor ontstaan vlekkerige tot volledig kale percelen. Bij getroffen veehouders is er een kostenpost vanwege het beschadigde grasland maar er kunnen ook ruwvoertekorten ontstaan.

11 februari 2020Conservering sorghum heeft invloed op korrelhardheid

Sorghum heeft kleine korrels, hierdoor is het lastig om alle korrels tijdens het hakselen goed te raken met een korrelkneuzer. Maar is dit een probleem? Ilse Verschuren, student Dier- en Veehouderij aan de HAS Hogeschool, heeft voor DSV onderzoek gedaan naar de korrelhardheid van sorghum.

Maiskopbrand? Kies MOVANNA!

Maiskopbrand is een aantasting van schimmel in de maiskolf. Maiskopbrand komt in Nederland steeds meer voor, voornamelijk in de rivierengebied. Deze schimmel heeft invloed op de opbrengst, zetmeel en smakelijkheid van de mais.

Topkuil in Limburg

Willie Peters uit Weert was provinciaal winnaar van de Topkuilverkiezing 2019 met de kuiluitslag van de 2e snede en scoorde een derde plek met de 1e snede. Dat kan geen toeval zijn. De winnende kuil heeft 40% ds, 921 VEM, 16% ruw eiwit en scoort goed op conserveringsindex, broeigevoeligheid en S-index.

Ruimte voor gras-klaver na mais

Efficiënt bodemgebruik is noodzakelijk voor een toekomstbestendige ruwvoerteelt. Hierin speelt het op peil houden van de bodemkwaliteit een grote rol. Vruchtwisseling van gras-klaver met mais zorgt voor een hoger organische stof gehalte en brengt stikstof in de grond.

Toekomstbestendig ruwvoer

Tijdens de droge periodes van afgelopen jaren hebben we ervaren dat mais
en gras kwetsbaar zijn bij een serieus vochttekort. Onderzaai in mais kan
bovendien extra water onttrekken. Sorghum liet zien hier beter tegen te
kunnen. Maar ook sorghum heeft water nodig voor groei. Bij een tekort aan
vocht gaat sorghum in de pauzestand en groeit verder als er weer water is.
De plant neemt ook nog na de bloei nutriënten op waardoor de kans op
uitspoeling vermindert.

DSV zaden sponsort graszaad voor herstel Malieveld na boerenprotest.

Het gras op het Malieveld is robuust en kan tegen een stootje. Maar door twee protestdagen met honderden trekkers is er hier en daar toch schade ontstaan. Al snel werd terreineigenaar Staatsbosbeheer door verschillende organisaties en bedrijven uit de agrarische sector benaderd om te helpen bij het herstel van het Malieveld. DSV zaden Nederland B.V. was er hier één van.

Zelfsturend vermogen van groenbemestermengsels

“Een mengsel slaagt altijd.” Is een veelgebruikte zin bij groenbemestermengsels. Maar is dit ook altijd zo? Kan je wel stellen dat deze beter zijn dan enkelvoudige groenbemesters?

Help! een rups

In dit najaar kregen we meerdere meldingen van vraatschade van de larve van de knollenbladwesp.

Hoe staan de groenbemesters erop?

Afgelopen weken hebben we verschillende percelen bezocht om de stand van de groenbemesters te bekijken. En we mogen het best zeggen: Ze staan er mooi bij!

23 oktober 2019Trots op onze boeren!

Boeren zijn 7 dagen in touw. Daar mag best wel wat waardering voor zijn!

30 september 2019Nu doorzaaien of afwachten?

Na de relatief droge zomer, met temperaturen van bijna 40 graden, begint het verdroogde gras zich aardig te herstellen. Maar is het herstel van een deels verdroogde grasmat voldoende? Hoe weeg je af of je nu moet doorzaaien of dat het gras zich vanzelf herstelt?

27 september 2019Highlights Innovatiedag Ruwvoer

Dinsdag 3 september 2019 stond in het teken van de Innovatiedag Ruwvoer. Ruim 60 bezoekers werden deze middag geïnformeerd over de innovaties op het gebied van ruwvoer. Het centrale thema deze dag was “toekomstbestendig ruwvoer”. De middag werd geopend door Dr. Ir. Nick van Eekeren, Louis Bolk Instituut, waarna er buiten op het demoveld toelichting werd gegeven over diverse actuele onderwerpen in de (melk)veehouderij.

26 september 2019Oogstmoment sorghum

In 2019 zijn er verschillende percelen ingezaaid met sorghum. Het gewas is op de meeste plaatsen bijna rijp om geoogst te worden. Maar wanneer en hoe oogst je sorghum?

Een late groenbemester zaaien?
Gewassen profiteren van groenbemesters
Er staan nieuwe vacatures online!

Klik op de vacature voor meer informatie:

26 augustus 2019Explosion, explosieve voederwaarde en opbrengst

Explosion middentijds tetraploïd Engels raaigras van DSV is een absolute topper voor zowel weiden als maaien. Explosion is een belangrijke component in onder andere COUNTRY MilkMore 14 en 15. De opbrengstpotentie is indrukwekkend maar de échte kracht van Explosion zit in de voederwaarde.

Wij respecteren uw privacy!

Om deze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken worden er cookies en anonieme analysetechnieken gebruikt. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van web-tracking om de website aan uw behoeften aan te passen. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u klikken op de link privacy policy onderaan deze website, u kunt de verwerking van uw gegevens elk gewenst moment intrekken. Hier vindt u tevens meer informatie over uw rechten met betrekking tot de AVG-wet en ePrivacy richtlijnen

Akkoord met anonieme web analyse Ga alleen verder met noodzakelijke cookies