Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Nieuws

9 juni 2021Update Sorghum-Mais Mix

Een mengteelt van sorghum en mais kan interessant zijn op percelen die gevoelig zijn voor droogte en nitraatuitspoeling. Deze innovatieve mengteelt vergt wel wat extra aandacht.

9 juni 2021COUNTRY MultiLife in de praktijk

In het praktijknetwerk Kruidig Grasland in Limburg doen melkveehouders ervaring op met soortenrijk grasland. Door de goede resultaten en enthousiaste melkveehouders van COUNTRY MultiLife groeit het netwerk. Deze mengsels zijn ontwikkeld voor productief soortenrijk grasland. Maar hoe presteren deze mengsels in de boerenpraktijk?

Groenbemesters als voorbereiding op de hoofdteelt

Na de oogst van het hoofdgewas  is het tijd om de bodemconditie weer op peil te brengen of  te verbeteren. Op veel akkerbouwbedrijven hebben groenbemesters daarom een plaats in het bouwplan.

27 mei 2021Een schonere lucht dankzij gras

Het afgelopen jaar is nog maar eens gebleken hoe belangrijk schone en gezonde lucht voor ons is. Zoals bekend wordt de broodnodige zuurstof door bomen, planten maar ook door gras geproduceerd. De invloed van gras blijkt vaak onderbelicht, maar recente studies zetten het steeds meer in de picture.

25 mei 2021VitaHorse paardenmengsels vs BG 11 weidemengsel

Weten wat het verschil is tussen de VitaHorse mengsels een BG 11 weidemengsel? De website Voerverglijk.nl heeft deze verschillen mooi in cijfers weergeven.

3 mei 2021Teelttips sorghum

Een geslaagde sorghumteelt is afhankelijk van diverse factoren zoals: perceelskeuze, bemesting, zaaitijdstip, zaaidiepte en gewasbescherming.

3 mei 2021Zorg voor een smakelijke grasmat

Als u beweidt staat er in het voorjaar jong, smakelijk en goed verteerbaar gras met een hoge voedingswaarde. Dan hebben de koeien een constant aanbod en is de effectiviteit van beweiden het hoogste. In de tweede helft van mei begint het gras vaak door te schieten, dit is het moment om actie te ondernemen.

3 mei 2021Meer eiwit per hectare

Iedere kg stikstof (N) kan in potentie omgevormd worden tot 6,25 kg ruw eiwit. Het is dus belangrijk om de beschikbare stikstof zo efficiënt mogelijk te benutten.

3 mei 2021Route naar een geslaagde onderzaai in mais

Een geslaagde onderzaai moet geen concurrentie voor mais vormen, stikstof opnemen en na de maisoogst doorgroeien. Wat kan een teler doen om de slagingskans te vergroten?

23 april 2021Meer melk met vers gras

Vers gras is smakelijk, goed verteerbaar en niet gevoelig voor inkuilverliezen. Daarom winnen beweiden en zomerstalvoedering de laatste jaren aan populariteit. Het grootste voordeel van vers gras voeren is de hoge eiwitbenutting. Het toepassen van zomerstalvoedering kan de aankoop van dure eiwitproducten aanzienlijk verminderen.

'Er valt nog een grote slag te slaan in de voor- en achtertuin van de consument'

DSV zaden gaat zich vanaf dit jaar, naast zijn bestaande activiteiten op de professionele markt, ook richten op de particuliere markt. Onder de merknaam NatureGrass heeft het bedrijf een webshop opgezet om het consumentenassortiment in Nederland te tonen.

13 april 2021Gezocht; Marketing & communicatie manager

Ben jij een energieke en creatieve marketing & communicatie manager? Ben je initiatiefrijk en een kei
in communiceren? Dan maken wij graag kennis met jou! Lees hier de vacature:

31 maart 2021Onkruidbestrijding in soortenrijk grasland

Sinds enkele jaren heeft soortenrijk grasland een vlucht genomen in Nederland. De gebruikers en resultaten zijn positief. Echter blijft onkruidbestrijding een aandachtspunt. Anna Wolters, van Tjoelker uit Leek, geeft advies om de onkruid in het voorjaar de baas te blijven.

Zorgeloos recreëren op een mooie sterke grasmat

Of het nu gaat om kamperen bij de boer of op een speciaal ingericht camping voor kinderen of bungalowparken, het is er allemaal. Veel accommodaties worden steeds verder geperfectioneerd en ook het gras en onderhoud ervan wordt daarbij niet vergeten. Ook duurzaamheid speelt een belangrijke rol. EUROGRASS heeft hiervoor een speciaal mengsel ontwikkeld waardoor het gras onder de verschillende omstandigheden goed blijft presteren.

1 maart 2021Tips rondom doorzaaien

Grasland wordt actief bij een bodemtemperatuur van 5-8 graden Celcius. Deze temperaturen hebben we al bereikt. Dit betekent dat nu het juiste moment is om uw grassenbestand te verbeteren.

1 maart 2021Wintervastheid gras belangrijk na zachte winters

Na enkele zachte winters lijkt het belang van een goede wintervastheid van grasland af te nemen. Van enige winterschade is de laatste jaren immers geen sprake.

25 februari 2021Meer ruw eiwit in gras

Voor de groei van gras is stikstof een belangrijke voedingsstof. Te weinig stikstof vertaalt zich meteen in een lichte kleur van het gras, minder groei en een lager eiwitgehalte. Het ruw eiwitgehalte in gras is sterk gerelateerd aan de bodem, bemestingshoeveelheid en -methode maar ook aan de kwaliteit van uw grasmat.

 

23 februari 2021Sorghumkorrels worden goed benut door de koe

Steeds meer melkveehouders telen en voeren sorghum. De kleine sorghumkorrel wordt tijdens de oogst meestal niet gebroken door een korrelkneuzer. Daarom is DSV zaden in 2019 onderzoek gestart naar de invloed van conservering op de hardheid van de sorghumkorrel. Afgelopen periode hebben de specialisten in de praktijk gekeken naar de benutting van sorghum.

Sorghum bij uitstek geschikt in het rantsoen voor melkgeiten

Elke dag gaat er een baal sorghum in de mengwagen bij de familie Roekevisch uit het Achterhoekse Zelhem. Vader Reint en moeder Annie zijn het melkgeitenbedrijf opgestart en nu gaan zoon Dennis met schoondochter Hilde ermee verder.

10 februari 2021Eerste Nederlandse sorghum hybrides in Nationale lijst

In januari zijn de sorghum hybrides Vilomene en Voyenn toegelaten op de Nationale lijst voor landbouwgewassen. In het Cultuur en Gebruikswaarde Onderzoek (CGO) toonden beide hybrides aan over goede landbouwkundige eigenschappen te beschikken. Het zijn de eerste sorghum rassen van dit subtropische gewas die in Nederland op de Nationale lijst komen. Het zijn rassen die passen in een ruwvoerrantsoen.

Bedrijfssluiting maandag 15 februari

DSV zaden is i.v.m. een collectieve vrije dag (carnavalsmaandag) op 15 februari a.s. gesloten.

Dinsdag 16 februari staan wij graag voor u klaar. 

29 januari 2021Kale plekken na inzaai gras

De afgelopen 2 jaar vormden zich na de inzaai van gras soms kale plekken waar de groei stil bleef staan en de planten een gele/bruine kleur kregen. In sommige gevallen waren ook bewerkingsbanen van bijvoorbeeld ploegen te herleiden. De planten stierven over het algemeen niet af en groeiden in het voorjaar weer door.

11 januari 2021Vanggewas na mais

Mais neemt na de bloei in juli nog maar weinig stikstof op. Terwijl er ’s zomers via mineralisatie veel stikstof vrijkomt. Met een geslaagde onderzaai of gelijkzaai komt de stikstofbinding na het hakselen sneller op gang.

11 januari 2021Sorghumteelt volledig in eigen beheer

Jan heeft samen met zijn vrouw Wil en zoon Jop een melkveebedrijf in Evertsoord. Het bedrijf telt zo’n 120 melkkoeien die met 2 robots worden gemolken.  De teeltwerkzaamheden van alle gewassen worden voor het grootste deel door Jan en Jop zelf uitgevoerd.

11 januari 2021Meer eiwit van eigen land met COUNTRY MultiLife

DSV zaden is continu op zoek naar concepten voor een duurzame ruwvoerteelt. Daarom worden alle COUNTRY grasmengsels beproefd op zowel voederwaarde als opbrengst. Ook de soortenrijke COUNTRY MultiLife mengsels worden uitvoerig bestudeerd.

11 januari 2021Scoren met de 1e snede

Het groeiseizoen van gras lijkt te veranderen. De voorjaarsgroei komt door zachte winters vroeger op gang, in de zomer is het droog en soms volgt er een inhaalslag in het najaar. Hoe ga je hier mee om als melkveehouder?

Onderzoeksverslag van IRS met (mengsels van) groenbemesters

Op 8 december presenteerde het IRS haar onderzoek naar de invloed van (mengsels van) groenbemesters op het bietencysteaaltje. Hierin waren ook TerraLife groenbemesters meegenomen.

DSV brochures 2021 nu beschikbaar!

De nieuwe DSV zaden brochures 2021 zijn nu beschikbaar! 

Vitaliteit en biodiversiteit samen in een bermmengsel

Eurograss BermenDivers vitaal en aantrekkelijk voor bijen en andere insecten

DSV zaden Nederland lanceerde in het afgelopen seizoen EUROGRASS BermenDivers. Een nieuw bermmengsel dat eigen stikstofhuishouding creëert en een sterke belastbare berm oplevert. Dit gecombineerd met een boost aan biodiversiteit. De basis is het veelal bekende B3-mengsel, aangevuld met witte klaver en smalle weegbree.

17 februari 2020Sluiting carnaval 2020
11 februari 2020Conservering sorghum heeft invloed op korrelhardheid

Sorghum heeft kleine korrels, hierdoor is het lastig om alle korrels tijdens het hakselen goed te raken met een korrelkneuzer. Maar is dit een probleem? Ilse Verschuren, student Dier- en Veehouderij aan de HAS Hogeschool, heeft voor DSV onderzoek gedaan naar de korrelhardheid van sorghum.

Ruimte voor gras-klaver na mais

Efficiënt bodemgebruik is noodzakelijk voor een toekomstbestendige ruwvoerteelt. Hierin speelt het op peil houden van de bodemkwaliteit een grote rol. Vruchtwisseling van gras-klaver met mais zorgt voor een hoger organische stof gehalte en brengt stikstof in de grond.

Een late groenbemester zaaien?
Er staan nieuwe vacatures online!

Klik op de vacature voor meer informatie:

26 augustus 2019Explosion, explosieve voederwaarde en opbrengst

Explosion middentijds tetraploïd Engels raaigras van DSV is een absolute topper voor zowel weiden als maaien. Explosion is een belangrijke component in onder andere COUNTRY MilkMore 14 en 15. De opbrengstpotentie is indrukwekkend maar de échte kracht van Explosion zit in de voederwaarde.

Wij respecteren uw privacy!

Om deze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken worden er cookies en anonieme analysetechnieken gebruikt. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van web-tracking om de website aan uw behoeften aan te passen. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u klikken op de link privacy policy onderaan deze website, u kunt de verwerking van uw gegevens elk gewenst moment intrekken. Hier vindt u tevens meer informatie over uw rechten met betrekking tot de AVG-wet en ePrivacy richtlijnen

Akkoord met anonieme web analyse Ga alleen verder met noodzakelijke cookies