Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Nieuws

Maiskopbrand? Kies MOVANNA!

Maiskopbrand is een aantasting van schimmel in de maiskolf. Maiskopbrand komt in Nederland steeds meer voor, voornamelijk in de rivierengebied. Deze schimmel heeft invloed op de opbrengst, zetmeel en smakelijkheid van de mais.

Topkuil in Limburg

Willie Peters uit Weert was provinciaal winnaar van de Topkuilverkiezing 2019 met de kuiluitslag van de 2e snede en scoorde een derde plek met de 1e snede. Dat kan geen toeval zijn. De winnende kuil heeft 40% ds, 921 VEM, 16% ruw eiwit en scoort goed op conserveringsindex, broeigevoeligheid en S-index.

Gelijkzaai, onderzaai of nazaai?

Mais neemt na de bloei in juli nog maar weinig stikstof op. Terwijl er ’s zomers via mineralisatie veel stikstof vrijkomt. Met een geslaagde onderzaai of gelijkzaai komt de stikstofbinding na het hakselen sneller op gang.

Ruimte voor gras-klaver na mais

Efficiënt bodemgebruik is noodzakelijk voor een toekomstbestendige ruwvoerteelt. Hierin speelt het op peil houden van de bodemkwaliteit een grote rol. Vruchtwisseling van gras-klaver met mais zorgt voor een hoger organische stof gehalte en brengt stikstof in de grond.

Toekomstbestendig ruwvoer

Tijdens de droge periodes van afgelopen jaren hebben we ervaren dat mais
en gras kwetsbaar zijn bij een serieus vochttekort. Onderzaai in mais kan
bovendien extra water onttrekken. Sorghum liet zien hier beter tegen te
kunnen. Maar ook sorghum heeft water nodig voor groei. Bij een tekort aan
vocht gaat sorghum in de pauzestand en groeit verder als er weer water is.
De plant neemt ook nog na de bloei nutriënten op waardoor de kans op
uitspoeling vermindert.

DSV zaden sponsort graszaad voor herstel Malieveld na boerenprotest.

Het gras op het Malieveld is robuust en kan tegen een stootje. Maar door twee protestdagen met honderden trekkers is er hier en daar toch schade ontstaan. Al snel werd terreineigenaar Staatsbosbeheer door verschillende organisaties en bedrijven uit de agrarische sector benaderd om te helpen bij het herstel van het Malieveld. DSV zaden Nederland B.V. was er hier één van.

Zelfsturend vermogen van groenbemestermengsels

“Een mengsel slaagt altijd.” Is een veelgebruikte zin bij groenbemestermengsels. Maar is dit ook altijd zo? Kan je wel stellen dat deze beter zijn dan enkelvoudige groenbemesters?

Help! een rups

In dit najaar kregen we meerdere meldingen van vraatschade van de larve van de knollenbladwesp.

Hoe staan de groenbemesters erop?

Afgelopen weken hebben we verschillende percelen bezocht om de stand van de groenbemesters te bekijken. En we mogen het best zeggen: Ze staan er mooi bij!

23 oktober 2019Trots op onze boeren!

Boeren zijn 7 dagen in touw. Daar mag best wel wat waardering voor zijn!

30 september 2019Nu doorzaaien of afwachten?

Na de relatief droge zomer, met temperaturen van bijna 40 graden, begint het verdroogde gras zich aardig te herstellen. Maar is het herstel van een deels verdroogde grasmat voldoende? Hoe weeg je af of je nu moet doorzaaien of dat het gras zich vanzelf herstelt?

27 september 2019Highlights Innovatiedag Ruwvoer

Dinsdag 3 september 2019 stond in het teken van de Innovatiedag Ruwvoer. Ruim 60 bezoekers werden deze middag geïnformeerd over de innovaties op het gebied van ruwvoer. Het centrale thema deze dag was “toekomstbestendig ruwvoer”. De middag werd geopend door Dr. Ir. Nick van Eekeren, Louis Bolk Instituut, waarna er buiten op het demoveld toelichting werd gegeven over diverse actuele onderwerpen in de (melk)veehouderij.

26 september 2019Oogstmoment sorghum

In 2019 zijn er verschillende percelen ingezaaid met sorghum. Het gewas is op de meeste plaatsen bijna rijp om geoogst te worden. Maar wanneer en hoe oogst je sorghum?

Een late groenbemester zaaien?
Gewassen profiteren van groenbemesters
Er staan nieuwe vacatures online!

Klik op de vacature voor meer informatie:

26 augustus 2019Explosion, explosieve voederwaarde en opbrengst

Explosion middentijds tetraploïd Engels raaigras van DSV is een absolute topper voor zowel weiden als maaien. Explosion is een belangrijke component in onder andere COUNTRY MilkMore 14 en 15. De opbrengstpotentie is indrukwekkend maar de échte kracht van Explosion zit in de voederwaarde.

X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.