Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Nieuws

11 januari 2021Vanggewas na mais

Mais neemt na de bloei in juli nog maar weinig stikstof op. Terwijl er ’s zomers via mineralisatie veel stikstof vrijkomt. Met een geslaagde onderzaai of gelijkzaai komt de stikstofbinding na het hakselen sneller op gang.

11 januari 2021Sorghumteelt volledig in eigen beheer

Jan heeft samen met zijn vrouw Wil en zoon Jop een melkveebedrijf in Evertsoord. Het bedrijf telt zo’n 120 melkkoeien die met 2 robots worden gemolken.  De teeltwerkzaamheden van alle gewassen worden voor het grootste deel door Jan en Jop zelf uitgevoerd.

11 januari 2021Meer eiwit van eigen land met COUNTRY MultiLife

DSV zaden is continu op zoek naar concepten voor een duurzame ruwvoerteelt. Daarom worden alle COUNTRY grasmengsels beproefd op zowel voederwaarde als opbrengst. Ook de soortenrijke COUNTRY MultiLife mengsels worden uitvoerig bestudeerd.

11 januari 2021Scoren met de 1e snede

Het groeiseizoen van gras lijkt te veranderen. De voorjaarsgroei komt door zachte winters vroeger op gang, in de zomer is het droog en soms volgt er een inhaalslag in het najaar. Hoe ga je hier mee om als melkveehouder?

Gezocht; Marketing & communicatie manager

Ben jij een energieke en creatieve marketing & communicatie manager? Ben je initiatiefrijk en een kei
in communiceren? Dan maken wij graag kennis met jou! Lees hier de vacature:

Bedrijfssluiting feestdagen DSV zaden Nederland

DSV zaden Nederland is gesloten van donderdag 24 december t/m dinsdag 5 januari.

Op donderdag 6 januari staan wij weer voor u klaar.

 

Onderzoeksverslag van IRS met (mengsels van) groenbemesters

Op 8 december presenteerde het IRS haar onderzoek naar de invloed van (mengsels van) groenbemesters op het bietencysteaaltje. Hierin waren ook TerraLife groenbemesters meegenomen.

Uitslag TerraLife fotowedstrijd
DSV brochures 2021 nu beschikbaar!

De nieuwe DSV zaden brochures 2021 zijn nu beschikbaar! 

Vitaliteit en biodiversiteit samen in een bermmengsel

Eurograss BermenDivers vitaal en aantrekkelijk voor bijen en andere insecten

DSV zaden Nederland lanceerde in het afgelopen seizoen EUROGRASS BermenDivers. Een nieuw bermmengsel dat eigen stikstofhuishouding creëert en een sterke belastbare berm oplevert. Dit gecombineerd met een boost aan biodiversiteit. De basis is het veelal bekende B3-mengsel, aangevuld met witte klaver en smalle weegbree.

8 november 2020Vroege maisoogst ideaal voor inzaai gras-klaver

Door de inzaai van meer zeer vroege maisrassen en de warme zomer zullen veel melkveehouders snijmais al in september hakselen. Een vroege maisoogst geeft ruimte voor de inzaai van gras-klaver.

Goed verteerbaar gras is beter voor kringloop en milieu

Voordat de koe fosfor uit gras kan benutten moet de celwand eerst verteerd worden. De beschikbare fosfor wordt dan, samen met calcium, omgezet in calciumfosfaat

13 oktober 2020Betere verteerbaarheid door veredeling

De verteerbaarheid van gras kan voor een groot deel worden beïnvloed door management, maar ook in de verdeling kan worden gestuurd op hogere verteerbaarheid

9 oktober 2020Pure winst voor de veehouder met NIRS-techniek

“Elke kilo drogestof extra is meegenomen maar uiteindelijk gaat het de veehouder om de voederwaarde van onze gras- en weidemengsels. Door de brede inzet van NIRS-techniek binnen ons kweek- en selectiewerk kunnen wij ook daadwerkelijk vertellen wat die voederwaarde is en onze mengsels er gericht op samenstellen”, aldus Luuk Maas, productmanager Ruwvoerkwaliteit bij DSV zaden. NIRS (Nabij Infrarood Spectroscopie) wordt gebruikt zowel bij de maaiproeven voor de opbrengstmeting als in het lab voor het meten van inhoudsstoffen. “Met alle data die deze techniek oplevert kunnen wij bijvoorbeeld nauwkeurig aangeven hoeveel VEM extra een bepaald mengsel bevat en hoeveel extra melk dit is.”

30 september 2020Nu is het moment om door te zaaien

Ook dit jaar heeft de zomer weer gezorgd voor schade in graspercelen. Open plekken en onkruid(grassen) brengen de opbrengst en kwaliteit van de grasmat naar beneden. Doorzaaien is een goede manier om de grasmat te verbeteren. Nu het geregend heeft is dit het juiste moment om door te zaaien.

26 september 2020Meer voederwaarde én structuur met goed ruwvoer

Voor de penswerking is het belangrijk dat een koe voldoende vezels binnen krijgt. Echter zit er een verschil tussen het berekende en gevreten rantsoen. Smakelijk en goed verteerbaar gras zorgt voor een hogere voeropname en meer structuur in de pens.

17 september 2020Highlights Innovatiedag Ruwvoer 2020

Samenvatting van de Innovatiedag Ruwvoer 2020

Plantum Duurzaamheidsprijs Klimaat adaptieve halfverharding

Met maar liefst 3 inzendingen doet DSV zaden mee aan de Duurzaamheidsprijs van Plantum, de branchevereniging voor de sector zaden en jonge planten. Een van deze initiatieven is klimaat adaptive halfverharding. 

Regeneratieve landbouw uitdaging voor de toekomst

We zijn op bezoek bij Ajaan Hijmans die het bedrijf Kairos-Agrifood heeft opgericht. Kairos-Agrifood richt zich op het ontwikkelen van regeneratieve landbouw. 

Strokendemo's TerraLife® groenbemesters 2020

Het is alweer half september en nagenoeg alle groenbemesters zijn al gezaaid. Verschillende dealers hebben strokendemo’s ingezaaid om aan hun klanten te laten zien. Veel daarvan staan er mooi op.

Nieuwe wintertarwerassen in aantocht

Op dit moment heeft DSV zaden Nederland 1 ras toegelaten op de Nederlandse rassenlijst namelijk Toby. Er zitten nu 2 rassen in het laatste jaar van onderzoek.

Groenbemesters leveren veel op, maar goede keuze is belangrijk

DSV zaden heeft het mengsel EasyGreen Japanse havermix op de markt. Dit mengsel bestaat voor 97 procent uit Japanse haver en voor 3 procent uit laat doorschietend Engels raaigras. EasyGreen Japanse havermix is kostentechnisch de voordeligste
groenbemester voor de boomkwekerij en tegelijkertijd de effectiefste. Dit mengsel is te zaaien vanaf begin april tot aan september. Het voordeel van de snelle kieming is dat het mengsel het onkruid vóór is. Het is een stressbestendig product dat op alle grondsoorten kan worden toegepast. EasyGreen Japanse havermix geeft een boost aan het organischestofgehalte in de bodem. Verder kan het aaltjesniveau door dit mengsel met wel 75 procent gereduceerd worden.

2 september 2020Soortenrijk grasland scoort het beste op ondergrondse opbrengst

De rol van de bodem wordt steeds belangrijker in de toekomst. Door wet- en regelgeving en extremere weersomstandigheden wordt er steeds meer van onze bodem gevraagd. Welk gewas past het beste onder deze omstandigheden? Engels raaigras, soortenrijk grasland, mais en sorghum zijn onderzocht. Soortenrijk grasland komt als beste naar voren in een onderzoek van Daan Meijer, student Dier- en Veehouderij aan HAS Den Bosch tijdens een stage bij DSV zaden.

Een volle pens is goud waard

De pens is de belangrijkste maag van een herkauwer. Het is dus de noodzaak dat deze gezond is en goed functioneert. Hierin speelt pensvulling een grote rol.

20 augustus 2020Graslandmanagement voor hogere kwaliteit

Harry van den Pol, getrouwd met Nanda, heeft samen met zijn ouders een melkvee bedrijf in het buitengebied van Putten. Op het bedrijf worden zo’n 100 koeien gemolken. Het areaal is verdeeld in 40 à 45 hectare grasland en 10 hectare mais, Van den Pol neemt deel aan derogatie.

20 augustus 2020Gras-klaver domineert in Denemarken

Welke uitdagingen liggen er voor Deense melkveehouders op het gebied van ruwvoer en hoe gaan ze er mee om? We vragen het aan Betty Schmidt, productmanager bij DSV Frø Danmark.

Doe mee aan onze fotowedstrijd: TerraLife® zichtbaar beter voor de bodem.
17 augustus 2020Wat te doen bij droogte(schade) in grasland?!

In verschillende delen van Nederland kleuren de graspercelen bruin door droogte. Door de zode te beoordelen en uw graslandmanagement aan te passen kunt u de mogelijke schade beperken.

Vertaling van artikel van Dr. Norman Gentsch uit het Duitse blad Innovation 03/2020

Het telen van groenbemesters is de laatste jaren belangrijker geworden en is inmiddels een vast onderdeel van de bemestingsstrategie bij meer dan 40% van de landbouwbedrijven in Duitsland.

Soortenrijke groenbemesters verhogen de koolstof toevoer in de rhizosfeer en de microbiële biomassa in de bodem

Recent onderzoek uit het Duitse CATCHY onderzoeksproject toont aan dat soortenrijke mengsels méér CO2 opnemen uit de lucht en via uitscheiding van exudaten in de wortels het bodemleven sneller laten groeien.

DSV zaden is herkenbaar terug te zien met nieuwe trailerzeilen op de Nederlandse wegen!
TerraLife® BetaSola groenbemester breed inzetbaar!

TerraLife® BetaSola  is ontwikkeld voor intensieve bouwplannen met bijvoorbeeld bieten en aardappelen. Het groenbemestermengsel wordt al jaren geteeld in Nederland maar ook in Duitsland. Waarom is dit mengsel populair?

16 juli 2020Hoge opbrengst met soortenrijk grasland

Door de juiste plantensoorten te combineren kan de bodem onder grasland worden verbeterd en meer ruwvoer worden geproduceerd. Planten kunnen elkaar versterken. Deze mengsels verbeteren de bodemstructuur, biodiversiteit en zorgen voor veel opbrengst bij minder stikstof.

10 juli 2020Bodem verbeteren én voer telen

Door de droogte van de afgelopen twee jaren is de ruwvoervoorraad niet overal meer op niveau. Door een ruwvoergewas te zaaien na een vroeg ruimend gewas zoals bollen en granen kan er dit jaar nog een mooie snede ruwvoer geoogst worden. Dit gaat perfect samen met het verbeteren van de bodem.

Bouwplan profiteert van groenbemesters. Ook bij droogte

Is een groenbemester gunstig in droge jaren of verbruikt deze onnodig vocht? En zijn er verschillen tussen een groenbemestermengsel en een monocultuur? Hierbij de vertaling van een artikel van Dr. Norman Gentsch van het Instituut voor bodemkunde van de universiteit van Leibniz in Duitsland. Deze is verschenen in het Duitse vakblad Innovation in 2019.

Teelt van een groenbemester na graan

Veel groenbemesters in de akkerbouw worden gezaaid na de teelt van graan. Dit vanwege het gunstige zaaitijdstip. De groenbemester heeft nog ruim voldoende tijd om zich te ontwikkelen tot een mooi gewas. Er is voldoende licht en warmte om goed te kunnen groeien

20 mei 2020Eurograss mengselkompas van DSV zaden leidt naar passende bestektekst

‘Het gebruik van onze bestekteksten draagt bij aan een stukje kwaliteit.’ Aan het woord is Thijs Schoenmakers van DSV zaden. Sinds enkele maanden zijn op www.dsv-zaden.nl bestekteksten beschikbaar die aangeven op welke manier het juiste grasmengsel toegepast moet worden. Wat het juiste mengsel is, daar kom je achter wanneer je het mengselkompas doorloopt. ‘Het levert gemak op voor partijen die bestekken schrijven voor gebieden en projecten waarin ook gras opgenomen is.

Nieuw onderzoeksprogramma Grasvelden voor een klimaatbestendige leefomgeving met meer biodiversiteit

Grasvelden met in de eerste plaats een recreatieve functie kunnen een rol spelen om het stedelijk gebied aangenamer en klimaatbestendiger te maken. Én in het verhogen van de biodiversiteit, wat de overlast van plagen kan beperken. Samen met het graszaadbedrijfsleven en de sportbranche gaat Wageningen University & Research de komende vier jaar onderzoeken hoe grasvelden een optimale bijdrage kunnen leveren aan uitdagingen op het gebied van het klimaat en de teruglopende biodiversiteit.

Bedrijfssluiting Hemelvaart do 21 mei en vrij 22 mei
13 mei 2020Meer DVE én voederwaarde door maaiflexibiliteit

DVE (Darm Verteerbaar Eiwit) heeft een direct effect op melk- en melkeiwitproductie. DVE wordt gevormd door bestendig- en microbieel eiwit. Het bestendig  eiwit word in de plant gevormd. Het microbieel eiwit ontstaat door afbraak van onbestendig eiwit in de pens, hiervoor is energie nodig. Om zo efficiënt mogelijk melk en melkeiwit te produceren is een hoog aandeel DVE dus gewenst.

13 mei 2020Meten is weten

Bij DSV zaden wordt om het jaar een nieuw Innovatieveld ingezaaid. Hier worden zowel bestaande producten als producten in ontwikkeling gezaaid. Zo kan de groei gemonitord worden maar ook de opbrengst en voederwaarde van de mengsels en gewassen wordt gemeten.

13 mei 2020Teelttips sorghum

Een geslaagde sorghumteelt is afhankelijk van diverse factoren zoals: perceelskeuze, bemesting, zaaitijdstip, zaaidiepte en gewasbescherming.

12 mei 2020Innovatieve en duurzame bedrijfsvoering

De Research afdeling van DSV Zaden Nederland BV heeft, met ondersteuning van de Europese Unie en de provincie Limburg, belangrijke stappen gezet in verduurzaming van de bedrijfsvoering. In 2019 zijn hiervoor een aantal belangrijke investeringen gedaan.

30 april 2020Malieveld weer helemaal hersteld

Belofte maakt schuld. DSV zaden heeft na de boerenprotesten eind oktober toegezegd om kosteloos graszaad ter beschikking te stellen voor herstel van het Malieveld. Die belofte is deze week ingelost, het Malieveld is hiermee weer helemaal hersteld.  

28 april 2020Bedrijfssluiting DSV zaden Nederland Bevrijdingsdag 2020

In verband met Bevrijdingsdag is DSV zaden Nederland op dinsdag 5 mei gesloten.

Woensdag 6 mei staan wij weer voor u klaar. 

 

23 april 2020Soortenrijk grasland in de praktijk

In het praktijknetwerk Kruidig Grasland in Limburg doen melkveehouders ervaring op met soortenrijk grasland. Wat zijn de resultaten tot nu?

Nieuw eiwitgewas: witte lupine

Witte lupine is een relatief onbekende teelt in Nederland. In andere landen werd deze wel verbouwd, maar ook daar is deze langzaam verdwenen. De reden? Brandvlekkenziekte of Anthracnose (Colletotrichum lupini). DSV zaden heeft nu twee rassen beschikbaar die zeer tolerant zijn tegen deze ziekte en daarnaast een hoog opbrengstpotentieel kennen en vroeger afrijpen dan soja:  Frieda en Celina.

Akkerrandenmengsels, goed voor natuur en gewas!

We zien ze steeds meer verschijnen in het Nederlandse landschap, prachtig bloeiende akkerranden.

16 april 2020Hogere drogestofopname geeft meer melkeiwit
Meer eiwit van eigen grasland. Een prima streven, zeker als dat ook nog eens vertaald kan worden in een hogere productie van melkeiwit. Om graseiwit om te zetten in meer melkeiwit is de samenstelling en productiecapaciteit van de zode van doorslaggevend belang.
30 maart 2020Meer melkeiwit door hogere drogestofproductie gras

Meer eiwit van eigen grasland. Een prima streven, zeker als dat ook nog eens vertaald kan worden in een hogere productie van melkeiwit. Om graseiwit om te zetten in meer melkeiwit is de samenstelling en productiecapaciteit van de zode van doorslaggevend belang.

27 maart 2020Tips rondom doorzaaien

Grasland wordt actief bij een bodemtemperatuur van 5-8 graden Celcius. Deze temperaturen hebben we al bereikt. Dit betekent dat nu het juiste moment is om uw grassenbestand te verbeteren.

24 maart 2020Update DSV zaden omtrent Coronavirus

Door het Coronavirus zitten we op dit moment in onzekere tijden en dit terwijl het voorjaar aanbreekt. Een periode waarin wij van DSV zaden drukd bezig zijn om al het zaaizaad gereed te maken en uit te leveren. Het werk gaat in aangepaste vorm door, zowel in de veredeling, productie, logistiek, en verkoop.

24 maart 2020Sorghum vergeleken met mais

Binnen Grondig Boeren met Mais Brabant zijn in een demonstratie drie sorghum rassen en mais met elkaar vergeleken wat betreft opbrengst en beperking van de N-uitspoeling. De demonstratie is aangelegd op WUR Open Teelten locatie Vredepeel met als partner CZAV.

24 maart 2020Welke factoren stimuleren grasgroei 1e snede?

Door de bovengemiddelde temperatuur in februari en maart lijken we wederom af te steven op een vroege 1e snede. Toch groeit het gras niet overal even hard, omdat de noodzakelijke groeifactoren niet overal gelijk zijn Welke factoren bepalen de grasgroei per dag en waar kun je zelf invloed op hebben?

24 maart 2020Gelijkzaai, onderzaai of nazaai?

Mais neemt na de bloei in juli nog maar weinig stikstof op. Terwijl er ’s zomers via mineralisatie veel stikstof vrijkomt. Met een geslaagd vanggewas worden nutriënten vastgelegd en het organische stof gehalte verhoogd.

20 maart 2020Nog meer gemak met het EUROGRASS mengselkompas en bestekteksten per mengsel

De keuze voor een grasmengsel is soms al lastig genoeg, hiervoor hebben wij van DSV zaden het EUROGRASS mengselkompas ontwikkeld. Direct gekoppeld aan dit mengselkompas zit de keuze om de bijbehorende bestektekst te downloaden om zo de gewenste kwaliteit te waarborgen. 

 

16 maart 2020Conservering van sorghum

In het algemeen laat sorghum zich goed conserveren als het drogestofgehalte maar boven 28% is. Bij dit drogestof percentage daalt de pH snel naar een stabiele waarde. De fris zurige geur van het product zorgt daarbij voor een smakelijk product voor uw vee.

13 maart 2020Bladrogge vóór sorghum

Melkveehouder Stan Roefs uit Loosbroek is actief in het Praktijknetwerk Sorghum Noord Brabant. In 2019 teelde hij vier verschillende sorghum hybrides om ervaring op te doen met de genetische verschillen in dit nieuwe ruwvoergewas.

12 maart 2020Voordelen van mais als krachtvoervervanger voor melkvee

Het belang van veel ruwvoer van eigen land met een zo hoog mogelijke kwaliteit is algemeen bekend. Bij voldoende ruwvoerproductie is het daarnaast interessant om een deel van het ruwvoer als vervanger van krachtvoer te verwerken om zo de kostprijs van de melk te verlagen. 

6 maart 2020Vanggewas vroeg of laat onderwerken?

Laat je een vanggewas na mais zo lang mogelijk staan of werk je het vroeg onder? Met boerenverstand kom je het verst, zeker na een groeizame en natte winter.

Betere stikstofbenutting geeft meer melkeiwit

Meer eiwit van eigen grasland. Een prima streven, zeker als dat ook nog eens vertaald kan worden in een hogere productie van melkeiwit. Om graseiwit om te zetten in meer melkeiwit is de samenstelling en productiecapaciteit van de zode van doorslaggevend belang. Meer melkeiwit krijg je door:

  • Betere stikstofbenutting

  • Hogere drogestofproductie per kg stikstof

  • Hogere drogestofopname door de koe

  • Grasrassen met een verhoogde voederwaarde

In dit artikel komt de betere stikstofbenutting aan de orde.

De voordelen van kwaliteitsgras

Goede kwaliteit ruwvoer heeft veel voordelen, het zorgt voor meer melkproductie en meer melkeiwit. Hoe bereiken we dit op een efficiënte manier met minder input van eiwit en fosfaat en met minder druk op het milieu? Kan kwaliteitsgras ons helpen om eiwit goed te benutten? We vragen het aan Wilfried van Straalen Senior Consultant Rundvee bij Schothorst Feed Research.

3 maart 2020Doorzaaien buiten reguliere perioden met nieuw EUROGRASS-graszaadmengsel

DSV zaden introduceert dit jaar zijn nieuwe graszaadmengsel voor sportvelden: Eurograss TetraTop 100. Volgens de prospectus garandeert dit graszaadmengsel óók bij lage temperatureneen supersnelle opkomst. Steven Wiersema is sales- en productmanager recreatiegrassen
bij DSV zaden. Hij vertelt over het nieuwe product.

28 februari 2020Sleutelrol sorghum voor veredelaars

Op 5 februari vond in Den Bosch het symposium sorghum als voedergewas plaats. Het doel van de middag was de stand van zaken te bespreken rond de teelt en het gebruik van sorghum. Verschillende onderzoekers van het Louis Bolk instituut vertelden hun bevindingen en telers van sorghum deelden hun praktijkervaringen. De potentie van sorghum kwam naar voren en er zijn tevreden telers. Maar zowel in de teelt als in de veredeling moeten nog stappen worden gemaakt.

Actuele kennis verzameld in Handboek Groenbemesters.

Eind 2019 is door de Wageningen Universiteit in samenwerking met Agrio het nieuwe handboek groenbemesters gepresenteerd

Bloeiparadijs Lippstadt als akkerrandenmengsel

DSV-zaden heeft een 1-jarig bloemenmengsel dat erg geschikt is om te zaaien als akkerrandenmengsel

Onderwerken van groenbemesters

Goed onderwerken van groenbemesters is belangrijk

Planten die door de stress heen groeien

Aan het woord is Chris van Laarhoven, zelfstandig adviseur in de tuinbouw

17 februari 2020Sluiting carnaval 2020
11 februari 2020Wat te doen bij muizenschade in grasland?

Regionaal zien we veel muizenschade in het grasland. Er komen meldingen uit Friesland, Groningen en de Betuwe. In het Duitse Niedersachsen is 150.000 ha aangetast. De muizen graven gangen onder de graszode en vreten het gras op, hierdoor ontstaan vlekkerige tot volledig kale percelen. Bij getroffen veehouders is er een kostenpost vanwege het beschadigde grasland maar er kunnen ook ruwvoertekorten ontstaan.

11 februari 2020Conservering sorghum heeft invloed op korrelhardheid

Sorghum heeft kleine korrels, hierdoor is het lastig om alle korrels tijdens het hakselen goed te raken met een korrelkneuzer. Maar is dit een probleem? Ilse Verschuren, student Dier- en Veehouderij aan de HAS Hogeschool, heeft voor DSV onderzoek gedaan naar de korrelhardheid van sorghum.

Maiskopbrand? Kies MOVANNA!

Maiskopbrand is een aantasting van schimmel in de maiskolf. Maiskopbrand komt in Nederland steeds meer voor, voornamelijk in de rivierengebied. Deze schimmel heeft invloed op de opbrengst, zetmeel en smakelijkheid van de mais.

Topkuil in Limburg

Willie Peters uit Weert was provinciaal winnaar van de Topkuilverkiezing 2019 met de kuiluitslag van de 2e snede en scoorde een derde plek met de 1e snede. Dat kan geen toeval zijn. De winnende kuil heeft 40% ds, 921 VEM, 16% ruw eiwit en scoort goed op conserveringsindex, broeigevoeligheid en S-index.

Ruimte voor gras-klaver na mais

Efficiënt bodemgebruik is noodzakelijk voor een toekomstbestendige ruwvoerteelt. Hierin speelt het op peil houden van de bodemkwaliteit een grote rol. Vruchtwisseling van gras-klaver met mais zorgt voor een hoger organische stof gehalte en brengt stikstof in de grond.

Toekomstbestendig ruwvoer

Tijdens de droge periodes van afgelopen jaren hebben we ervaren dat mais
en gras kwetsbaar zijn bij een serieus vochttekort. Onderzaai in mais kan
bovendien extra water onttrekken. Sorghum liet zien hier beter tegen te
kunnen. Maar ook sorghum heeft water nodig voor groei. Bij een tekort aan
vocht gaat sorghum in de pauzestand en groeit verder als er weer water is.
De plant neemt ook nog na de bloei nutriënten op waardoor de kans op
uitspoeling vermindert.

DSV zaden sponsort graszaad voor herstel Malieveld na boerenprotest.

Het gras op het Malieveld is robuust en kan tegen een stootje. Maar door twee protestdagen met honderden trekkers is er hier en daar toch schade ontstaan. Al snel werd terreineigenaar Staatsbosbeheer door verschillende organisaties en bedrijven uit de agrarische sector benaderd om te helpen bij het herstel van het Malieveld. DSV zaden Nederland B.V. was er hier één van.

Zelfsturend vermogen van groenbemestermengsels

“Een mengsel slaagt altijd.” Is een veelgebruikte zin bij groenbemestermengsels. Maar is dit ook altijd zo? Kan je wel stellen dat deze beter zijn dan enkelvoudige groenbemesters?

Help! een rups

In dit najaar kregen we meerdere meldingen van vraatschade van de larve van de knollenbladwesp.

Hoe staan de groenbemesters erop?

Afgelopen weken hebben we verschillende percelen bezocht om de stand van de groenbemesters te bekijken. En we mogen het best zeggen: Ze staan er mooi bij!

23 oktober 2019Trots op onze boeren!

Boeren zijn 7 dagen in touw. Daar mag best wel wat waardering voor zijn!

30 september 2019Nu doorzaaien of afwachten?

Na de relatief droge zomer, met temperaturen van bijna 40 graden, begint het verdroogde gras zich aardig te herstellen. Maar is het herstel van een deels verdroogde grasmat voldoende? Hoe weeg je af of je nu moet doorzaaien of dat het gras zich vanzelf herstelt?

27 september 2019Highlights Innovatiedag Ruwvoer

Dinsdag 3 september 2019 stond in het teken van de Innovatiedag Ruwvoer. Ruim 60 bezoekers werden deze middag geïnformeerd over de innovaties op het gebied van ruwvoer. Het centrale thema deze dag was “toekomstbestendig ruwvoer”. De middag werd geopend door Dr. Ir. Nick van Eekeren, Louis Bolk Instituut, waarna er buiten op het demoveld toelichting werd gegeven over diverse actuele onderwerpen in de (melk)veehouderij.

26 september 2019Oogstmoment sorghum

Wanneer en hoe sorghum wordt geoogst leest u in dit artikel.

Een late groenbemester zaaien?
Gewassen profiteren van groenbemesters
Er staan nieuwe vacatures online!

Klik op de vacature voor meer informatie:

26 augustus 2019Explosion, explosieve voederwaarde en opbrengst

Explosion middentijds tetraploïd Engels raaigras van DSV is een absolute topper voor zowel weiden als maaien. Explosion is een belangrijke component in onder andere COUNTRY MilkMore 14 en 15. De opbrengstpotentie is indrukwekkend maar de échte kracht van Explosion zit in de voederwaarde.

Wij respecteren uw privacy!

Om deze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken worden er cookies en anonieme analysetechnieken gebruikt. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van web-tracking om de website aan uw behoeften aan te passen. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u klikken op de link privacy policy onderaan deze website, u kunt de verwerking van uw gegevens elk gewenst moment intrekken. Hier vindt u tevens meer informatie over uw rechten met betrekking tot de AVG-wet en ePrivacy richtlijnen

Akkoord met anonieme web analyse Ga alleen verder met noodzakelijke cookies