Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Nieuws

26 maart 2019Hogere voederwaarde kunt u zelf beïnvloeden door actief graslandmanagement

Met alle ‘uitdagingen’ vanuit wet- en regelgeving die tegenwoordig op de veehouder afkomen, wordt er steeds meer belang gehecht aan de waarde van goed ruwvoer. Voerefficiëntie en voerwinst zijn daarbij de begrippen waar het om draait. Optimaal gebruik van eigen ruwvoer verlaagt de voerkosten per kilo melk. Voor een optimale voerwinst is een hoge benutting van het ruwvoer essentieel. Een hoge benutting betekent per tijdseenheid een zo groot mogelijke voeropname die bij een optimale penswerking zo goed mogelijk kan verteren. Om dit te bereiken is een hoge, maar veilige verteerbaarheid van de celwanden nodig. Wat kun je als veehouder hierin sturen?

21 maart 2019Begin het grasseizoen goed!

Grasland wordt actief bij een bodemtemperatuur tussen de 5 en 8 graden Celsius. De acitviteit/groei kan bovengronds worden waargenomen maar ook ondergronds. Wanneer bij de graspollen witte wortels te zien zijn betekend dit dat de plant actief is. Wanneer nog niet alle wortels wit zijn gekleurd betekend dit dat de plant net actief  is geworden. Dus een mooi moment om actie te ondernemen in bestaand grasland.

De kunst van gras

Misschien ooit iets uit het beeld verdwenen door de opkomst van kunstgras. Inmiddels de balans gevonden in eigen kracht en in samenwerking. Gras brengt beleving bij de sport, maar daarnaast is het vooral een bruisende wereld van energieke bedrijven en innovaties. De grasbranche is in voortdurende ontwikkeling naar verbetering. Beleving, kwaliteit, innovatief: dat is de kunst van gras!

Wij gaan voor het groenste gras

DSV EUROGRASS gaat voor het groenste gras. Duurzaamheid en milieuimpact zijn belangrijke pijlers voor onze EUROGRASS recreatiemengsels. Vanaf productie tot en met levering proberen wij de CO2 footprint zo klein mogelijk te maken. Hoe wij dit doen leest u in ons document "Wij gaan voor het groenste gras"

18 februari 2019Grassenbestand verandert door berijden

Drijfmest rijden, kunstmest strooien, wiedeggen, weide slepen, rollen, maaien, schudden, harken, hakselen, drijfmest rijden, kunstmest rijden, maaien, schudden harken en ga zo nog zeker 2 keer door.

13 februari 2019Tips bij inzaai mais

Een succesvolle maisteelt begint met de juiste zaaiomstandigheden. Deze kunnen voor een groot deel door u gestuurd worden.

5 februari 2019Bouwplan bepaalt keuze maisras en vanggewas

Veel maistelers op zand- en lössgrond zijn er nog niet helemaal uit wat de teeltstrategie dit jaar zal worden. Het stroomschema van DSV zaden kan helpen met het maken van de geschikte keuze. Dit kan per perceel verschillen.

4 februari 2019Onderwerken van groenbemesters
4 februari 2019Studiedag betere bodem 2019
4 februari 2019Groenbemesters en kringlooplandbouw
4 februari 2019Terralife Eco-mengsels
9 januari 2019COUNTRY Balance Eco in de praktijk

Louik Ebbers, biologisch melkveehouder uit Ottersum (L), melkt 115 koeien. Hieronder een aantal aandachtspunten van Louik waar hij rekening mee houdt bij zijn graslandmanagement.

9 januari 2019Vers gras voeren voor het lekkerste ijs

Theo Lamers heeft met zijn vrouw Malou een melkveebedrijf in het Noord-Limburgse Heijen. Sinds dit jaar is ook de ijsboerderij 'Op ons erf' onderdeel van het bedrijf geworden, waar zowel op locatie ijs gehaald kan worden als bij regionale horecagelegenheden. Op dit moment maakt het bedrijf een ontwikkeling door naar 70 melkkoeien, de opfok van jongvee wordt binnenkort afgestoten. In de toekomst zullen er melkkoeien aangekocht worden. Theo laat de koeien in de wei lopen en past zomerstalvoedering toe. Er wordt gemolken met een melkrobot.

8 januari 2019Meer melk met goed verteerbaar en energierijk gras

Bij DSV wordt tijdens de veredeling van voedergrassen nadrukkelijk aandacht besteed aan voederwaarde. Energie en celwandverteerbaarheid spelen hierin een grote rol. Luuk Maas, productmanager Forage Quality bij DSV zaden, vertelt waarom deze parameters zo belangrijk zijn voor de productie van melk.

8 januari 2019Toekomstbestendig ruwvoer gevraagd

De extreem droge zomer van 2018 liet duidelijk verschillen zien tussen percelen en gewassoorten. Mais heeft vooral vocht nodig rond de bloei. Daarom zijn in de praktijk veel maispercelen beregend. Sorghum liet zien goed tegen droogte te kunnen, maar niet zonder water.

X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.