Datum: 03.05.2021

Perceelkeuze

Sorghum heeft warmte nodig tijdens de beginontwikkeling. Door te zaaien op een perceel dat goed opwarmt, voldoende wortelingsruimte heeft en onkruidvrij is wordt de basis voor een succesvolle teelt gelegd.

Bemesting

Sorghum gaat erg effi ciënt om met nutriënten. Met 25 à 30 m3 rundveedrijfmest wordt de nutriëntenbehoefte in de meeste gevallen ingevuld. De bodemtoestand en voorvrucht spelen hierin een grote rol. Een eventuele startgift kunstmest kan zorgen voor een snellere beginontwikkeling.

Zaaien

Zaaien kan bij een bodemtemperatuur tussen 12 °C en 14 °C. Normaal gesproken is dit rond half mei. Zaai op een diepte van circa 3 centimeter i.v.m. een vlotte opkomst. Bij te vroeg zaaien krijgt de plant stress en daalt het opkomstpercentage. Zorg voor een egaal zaaibed. Samen met een lage rijsnelheid bevordert dit een gelijkmatige opkomst. Zo groeit een homogeen gewas en krijgt onkruid minder kans.

Het zaaien kan met verschillende machines, houd hierbij wel rekening met de grootte van het zaaizaad. Sorghum kan zowel in rijen als volvelds worden gezaaid. De voorkeur gaat uit naar zaaien in rijen. Dan is mechanische gewasbescherming mogelijk en is de lichtinval gelijkmatiger, waardoor de plant beter kan afrijpen.

Gewasbescherming

Een combinatie van mechanische- en chemische onkruidbestrijding geef de beste resultaten. Het creëren van een vals zaaibed zorgt voor minder onkruid tijdens de beginontwikkeling. Vraag altijd uw GBM-adviseur om advies bij chemische gewasbescherming.