Datum: 03.05.2021

Als u beweidt staat er in het voorjaar jong, smakelijk en goed verteerbaar gras met een hoge voedingswaarde. Dan hebben de koeien een constant aanbod en is de effectiviteit van beweiden het hoogste. In de tweede helft van mei begint het gras vaak door te schieten, dit is het moment om actie te ondernemen.

Koe moet willen en kunnen vreten

Een dichte zode met hoge standvastigheid is een van de belangrijkste aandachtspunten voor een weideperceel. Door intensieve betreding neemt de kans op open plekken toe. Hier krijgt onkruid dan de kans om te groeien. In de meeste weidemengsels zit daarom een aandeel diploïd Engels raaigras. Deze grassoort is zeer geschikt voor beweiding door de hoge standvastigheid en een uitstoelende plantengroei die zorgt voor een dichte zode.

Bij beweiden is het belangrijk dat de koe veel gras met een goede voederwaarde kan én wil vreten. Een gezonde grasmat met hoge smakelijkheid en opbrengst is daarvoor van belang. Door te kiezen voor het juiste weidemengsel wordt een goede basis gelegd voor een succesvolle weidegang. Dit kan bijvoorbeeld door een mengsel van suikerrijke rassen te kiezen met een hoge bladgezondheid en goede resistentie tegen kroonroest.

Maaien bij doorschieten

Gras heeft de natuurlijke eigenschap zaad te willen produceren. Als dit moment aanbreekt gaat de plant over in de generatieve fase en worden aren gevormd. Dit gebeurt onder invloed van soort, ras, daglengte, temperatuur en stress. Gras dat doorschiet heeft een verminderde voederwaarde en smakelijkheid doordat het ligninegehalte van de plant stijgt. Bij beweiden betekent dit dat de koeien minder vreten en ook minder voedingsstoffen opnemen.

Als het grootste gedeelte van het gras is doorgeschoten kunt u het beste maaien. Dit gras bevat meer lignine en brengt structuur in uw rantsoen. Wanneer het gras te veel is doorgeschoten en de verteerbaarheid flink tegen dreigt te vallen, dan kan het gras met een lager drogestof gehalte ingekuild worden. In een wat nattere kuil wordt de fermentatie gestimuleerd. Hierdoor worden de celwanden weker en zijn gemakkelijker te verteren door de koe. Na de maaisnede kunt u weer smakelijk weiden in fris en jong gras.

Kies het juiste mengsel

Het grasmengsel COUNTRY MilkMore 16 is speciaal ontwikkeld voor intensieve beweidingssystemen en heeft een hoge opbrengst bij beweiden gedurende het hele jaar. COUNTRY MilkMore 15 past uitstekend bij maaien én beweiden. De bladrijke rassen Engels raaigras zorgen voor een hoge opname en goede verteerbaarheid. De timothee in deze mengsels is niet gevoelig voor kroonroest en zorgt voor smakelijkheid en structuur bij een maaisnede.