Datum: 07.07.2021

Op 29 juni vond de TerraLife® Innovatiemiddag plaats op de velden van DSV zaden in Ven-Zelderheide. Nadat de regen in de ochtend weggetrokken was werd het uiteindelijk perfect weer voor de diverse demonstraties in het veld bij het thema ‘’Groenbemesters doorgronden.”

Het belang van een ‘levende’ bodem en de bijdrage van groenbemesters

Liesje Mommer, Hoogleraar Plantenecologie en Natuurbeheer bij de Wageningen Universiteit kwam uitleggen waarom het essentieel is dat we aandacht moeten hebben voor het voorkomen van verlies aan biodiversiteit. “Als mens en als landbouwsector zijn we sterk afhankelijk van een goede functionele biodiversiteit. De inzet van groenbemesters kunnen daar een belangrijke rol in spelen.”
Middels het onderzoeksproject PPS Groenbemesters wordt onderzoek gedaan naar de inzet van groenbemestermengsels en wat dit doet op het bodemleven. Het blijkt dat het bodemleven actiever wordt bij de inzet van meerdere soorten groenbemesters bij elkaar. Er wordt dus meer bodemleven actief met de inzet van groenbemestermengsels.
Bij het behoud en verbetering van de biodiversiteit is een gezonde bodem van groot belang. Bij een gezonde bodem ontstaat er een kringloop van leven wat de biodiversiteit in stand houdt.

Groenbemesters doorgronden, Terralife® groenbemestermengsels zorgen voor meer biodiversiteit.

Voor het behoud van deze soortenrijkdom is de inzet van groenbemestermengsels van toegevoegde waarde. Arjan van der Vinne van DSV zaden legt aan de hand van een componententaart uit wat de meerwaarde kan zijn van alle soorten die in mengsels worden gebruikt.

Elke plant heeft zijn eigen specifieke eigenschap en kan hiermee bijdragen in een mengsel. Zo zorgen diep wortelende planten zoals bijvoorbeeld sorghum of klavers ervoor dat ondiep wortelende planten  zoals bijvoorbeeld niger in een mengsel minder snel zullen verdrogen dan wanneer deze apart gezaaid zijn. Uit onderzoek bleek bijvoorbeeld ook dat vlinderbloemigen in een mengsel ervoor zorgen dat een niet-vlinderbloemige meer stikstof opnam dan als deze los gezaaid is.
Mengsels zorgen ook voor meer opbrengst organische stof door deze onderlinge samenwerking van planten. De TerraLife® groenbemesters bieden veel mogelijkheden voor het verbeteren van de bodemstructuur, het vasthouden van stikstof en andere mineralen, ondergrondse en bovengrondse biodiversiteit.

Aaltjes en groenbemesters, hoe weeg je de voordelen van groenbemesters af tegen de mogelijke impact van schadelijke aaltjes?

Jos Deckers van DSV gaf aan dat onderzoek van parasitaire aaltjes op groenbemestermengsels ingewikkeld is. In een recent en uitgebreid onderzoek van IRS en WUR kwamen (mengsels) van groenbemesters tot 16% méér financiële opbrengst in suikerbieten dan zwarte braak. Het onderzoek werd uitgevoerd op percelen met bietencystenaaltjes en trichodoriden.

Als het hoofddoel is om de bodemweerbaarheid te verbeteren dan adviseert DSV om een TerraLife® groenbemestermengsel te kiezen. Neem de volgende hoofdteelt mee in de afweging.

Als het hoofddoel is om parasitaire aaltjes aan te pakken dan heeft DSV meerdere EasyGreen producten beschikbaar; zoals TRIDENT, triple resistente bladrammenas, CONCEPTONE BCA1 gele mosterd of GIRAFFE Japanse haver.

Om de druk van parasitaire aaltjes laag te houden is het belangrijk om te zorgen voor:

  • Ruime gewasrotatie, inclusief rustgewas
  • Organische stof opbouw
  • Optimale bodemstructuur
  • Actief bodemleven

Hoe ontwikkelen we nieuwe rassen?

Nic Boerboom, kweker van groenbemesters  bij DSV zaden liet de nieuwste rassen zien die veredeld worden voor gebruik in de groenbemestermengsel. DSV zaden onderzoekt hoe deze zich gedragen in een mengsel. Bij een zomerwikken wil je dat deze mee omhoog groeit in het gewas en niet achterblijft op de bodem. Ook houden we rekening met de ontwikkelsnelheid. De verschillende planten in een mengsel worden daarin op elkaar afgestemd.

Maar voor bijvoorbeeld de TerraLife® Landsberger Gemenge wordt ook gekeken naar de opbrengst van eiwit in de vlinderbloemigen. Op deze manier veredelen we ook op voederwaarde in een groenbemestermengsel.

Akkerrand- en bloeimengsels, leuk voor de buren? Of nuttig om de plaagdruk te beheersen?

Naast het feit dat soortenrijkdom in een groenbemester heel belangrijk is geldt dit ook voor akkerrandenmengsels. Roy Kuenen van DSV zaden laat hier de nieuwste akkerrandenmengsels zien.

Inzet van akkerranden zijn behalve mooi ook erg nuttig. Ze trekken goede insecten zoals gaasvliegen, kevers, lieveheersbeestjes en spinnen aan. De soorten in een akkerrand kunnen het verschil maken. Zo doen sluipwespen het heel goed op boekweit en houden hommels en bijen weer meer van facelia.
DSV verwacht dat in het nieuwe GLB de inzet van akkerranden belangrijker gaat worden. Er komt meer aandacht voor vergroening. Met de akkerrandenmengsels van DSV kunnen meerdere doelen worden gehaald. Zo voldoen de Bloeiparadijs Lippstadt en de Brandenburger bijenweide aan de GLB regeling “braak met drachtplanten.” Het bloeimengsel Zelder is weer een zeer soortenrijk mengsel gericht op bloei. Deze kan goed bijgemengd worden bij de andere akkerrandenmengsels.

Onderzaai in aardappelen, kan een groenbemester de totale teelt jaarrond ondersteunen

Thijs Schoenmakers van DSV zaden deelt de ervaringen van het onderzoek naar onderzaai in aardappelen. Dit onderzoeksproject loopt momenteel in Duitsland. Uit reacties vanuit bezoekers bleek dat ook in Nederland ervaring wordt opgedaan met onderzaai in aardappelen.
Het doel van de onderzaai in aardappelen is om meer koolstof te binden, een stabielere lagere temperatuur in de rug te creëren, stimuleren van het bodemleven, aantrekken van nuttige insecten en beperken van de erosie.
Om onderzaai in aardappelen goed te laten slagen willen we niet dat het concurreert met de aardappel zelf, moet het geen nadelen opleveren tijdens het rooien en is hergroei van de groenbemester na het rooien gewenst. Hiervoor is het onderzoeksproject Soildiver Agro gestart in 7 EU landen met 22 partners waaronder DSV zaden.

We kijken terug op een geslaagde demodag waar heel veel praktische informatie is gedeeld die van pas komt bij het verbeteren van de bodem en de biodiversiteit.