Datum: 07.12.2021

Beweiding met schapen kan in de winter lang doorgaan. De dieren ruimen dan het gras op dat koeien en/of jongvee niet hebben afgegraasd, waardoor de kans op uitwinteren afneemt. De keus om schapen of lammeren lang (december en januari) door te weiden is een afweging tussen de kans op uitwinteren of een (geringe) opbrengstderving in het voorjaar.  

 

Voorkomen opbrengstderving

Er zijn enkele regels die zorgen dat de opbrengstderving beperkt blijft:

  • Weiden met een lage veebezetting: korte perioden (ongeveer 1 maand) niet meer dan tien ooien per ha, bij een langere periode de veebezetting verlagen;
  • Niet te lang doorweiden in het vroege voorjaar. Er is geen duidelijke grensdatum aan te geven: dit is mede afhankelijk van het weer.  Een goede vuistregel is uitscharen voordat de temperatuursom de 150°C bereikt heeft;
  • Liever niet weiden tijdens een (echte) vorstperiod;
  • Een graslengte van minimaal 5 cm aanhouden bij uitscharen.