Datum: 09.06.2021

n het praktijknetwerk Kruidig Grasland in Limburg doen melkveehouders ervaring op met soortenrijk grasland. Door de goede resultaten en enthousiaste melkveehouders groeit het netwerk.

Sinds 2015 beproeft DSV zaden soortenrijke gras-kruiden-mengsels. De opbrengst van enkele soortenrijke mengsels zijn op proefveld niveau indrukwekkend. Deze mengsels zijn ontwikkeld voor productief kruidenrijk grasland. Maar hoe presteren deze mengsels in de boerenpraktijk? Door de ervaringen van de specialisten van DSV zaden te combineren met die van de voorlopers in de praktijk kunnen grote stappen voorwaarts worden gemaakt.

Inzaai najaar 2020

Een vlotte opkomst en weinig onkruiddruk zijn belangrijk bij soortenrijk grasland omdat er nauwelijks mogelijkheden zijn om gewasbescherming toe te passen.

COUNTRY MultiLife 16 kwam bij najaarsinzaai vlot op en groeide zo hard dat er al een weidesnede in stond bij het begin van de winter. Deze is in een droge periode in de winter afgegraasd door schapen. Het perceel wordt vanaf het voorjaar intensief beweid volgens het systeem van Nieuw Nederlands Weiden. De opname is uitstekend.  Zowel de grassen, klavers en kruiden zijn aanwezig. Begin juni is het perceel met een cyclomaaier gebloot om schijtbossen te verwijderen. Het afgevoerde gras is droog en wordt op stal gevoerd aan droogstaande koeien en melkvee. Het perceel is weer schoon.

De bemesting roept vragen op. Moet je krap bemesten om de klaver aan de gang te krijgen? Kan de zodebemester op een jong perceel grasland? Toch wat kunstmest geven na een paar keer beweiden? Het antwoord op deze vragen is per situatie verschillend. Het is belangrijk om de kleur van het gewas, de samenstelling van de zode en activiteit onder de grond in de gaten te houden. Soortenrijk grasland presteert goed bij lage input, het basis advies m.b.t. bemesting is daarom een standaard bemesting met drijfmest. Deze kan eventueel naar behoefte worden aangevuld met kunstmest.

Een blok van 4 hectare COUNTRY MultiLife 16 najaarsinzaai kwam vlot op. Perceel is deels met stripweiden beweid. Een deel is eind mei gemaaid met een zeer zware 1e snede. Op de wat hogere kop wordt het meest intensief geweid en zien alle soorten terug. Na de zware snee zijn de klavers en kruiden wat terug gedrukt. Deze moeten zich weer herstellen.

Dit perceel COUNTRY MultiLife 14 van najaar 2020 groeit uitstekend. Begin juni is de 2e snede in aantocht. De rode klaver is duidelijk aanwezig en bindt nu volop stikstof uit de lucht.

Inzaai voorjaar 2021

Het maaimengsel COUNTRY MultiLife 14 bij voorjaarsinzaai staat er goed op begin juni. De grassen, kruiden en klavers zijn aanwezig. Maar er staat ook het nodige onkruid. Als er nog een buitje valt dan groeit het gras door en kunnen de meeste kruiden worden geruimd met een 1e maaisnede.

Na de eerste snede zal het veld, bij voldoende vocht, vlot dichttrekken
Alle componenten zijn terug te vinden en zien er gezond uit.

COUNTRY MultiLife

In de COUNTRY MultiLife range biedt DSV kant-en-klare soortenrijke mengsels aan, die productief zijn maar ook de biodiversiteit en de bodem verbeteren.

Op een perceel met een soortenrijke maaiproef van LBI is in het voorjaar van 2019 bestaand grasland onder goede omstandigheden doorgezaaid met een mengsel van klaver en kruiden. In het voorjaar van 2020 staan zowel de klavers als de kruiden er prima op. Doorzaaien kan met de COUNTRY MultiLife mengsels of met DSV Graslandkruiden.

Soortenrijk grasland zorgt voor een intensieve en diepe beworteling. Dit verbetert de bodem en zorgt voor een gewas dat tegen een stootje kan.