Datum: 09.06.2021

Een mengteelt van sorghum en mais kan interessant zijn op percelen die gevoelig zijn voor droogte en nitraatuitspoeling. Deze innovatieve mengteelt vergt wel wat extra aandacht. Het teeltmanagement dient worden afgestemd op sorghum. Dit betekent onder andere een later zaaimoment en aangepast gewasbeschermingsschema.

Enkele pioniers nemen dit jaar de proef op de som. Op een praktijkperceel zandgrond is de Sorghum-Mais Mix op 20 mei gezaaid in een mooi zaaibed op vochtige grond. Er zijn 170.000 zaden/ha gezaaid met een maiszaaimachine in de verhouding 125.000 Bovital sorghum + 45.000 JAKLEEN mais. Sorghumzaad is kleiner dan maiszaad, daarom is de sorghum gepilleerd tot de dezelfde grootte als mais.

Ongeveer een week later kwamen de planten boven. Het groeizame weer in de daaropvolgende week heeft haar vruchten afgeworpen. De mais was op 8 juni gemiddeld 15 cm hoog en de sorghum 10 cm. Ook het wortelstelsel is al goed ontwikkeld. Sorghum heeft een wat langzamere start dan mais maar groeit later in het seizoen juist door. Dus als de sorghum er in juni kleiner op staat dan de mais is er niets aan de hand, dit trekt richting augustus weer bij.