Datum: 09.09.2021
Productief soortenrijk grasland kan een goede opbrengst leveren onder wisselende omstandigheden. Dat blijkt uit proeven bij DSV zaden, maar ook in de praktijk. Maar er zijn ook ondergrondse voordelen die je niet direct ziet.

Stikstofbinding via vlinderbloemigen

Rode klaver, witte klaver en luzerne in soortenrijk grasland kunnen 100-300 kg stikstof (N) per jaar binden. Bij een stikstofprijs van € 1,00 per kg is dit € 100-€300 per ha per jaar. Daarmee bespaar je kunstmest en wordt het eiwitgehalte verhoogd. Het N–leverend vermogen van de bodem verbetert.

Meer regenwormen voor vorming van humus

Als er klavers en andere vlinderbloemigen worden geteeld dan neemt het aantal regenwormen toe. Er zijn bodembewoners, strooiselbewoners en pendelaars actief onder soortenrijk grasland. Afgestorven organisch materiaal wordt door regenwormen versneld omgezet in humus. De pendelaars vormen verticale gangen die zuurstof in de bodem brengen en helpen bij waterinfiltratie bij regenbuien.

Betere droogtetolerantie

Het diverse wortelpakket van een soortenrijk grasland geeft een betere droogtetolerantie. Mogelijk speelt een toenemend aantal nuttige mychorrhiza schimmels hierin ook een rol. Deze schimmels helpen om vocht en nutriënten te transporteren naar de plantenwortel.

Duurzaam koeienmenu

In een korte video licht ruwvoerspecialist Roy Kuenen soortenrijke COUNTRY MultiLife mengsels toe.

Meer weten over onze soortenrijke grasmengsels? Klik hieronder voor meer informatie over onze COUNTRY producten:

COUN­TRY Mul­ti­Li­fe 14

Soortenrijk mengsel voor maaien

COUN­TRY Mul­ti­Li­fe 16

Soortenrijk mengsel voor beweiden