Datum: 10.08.2021

Grasklaver in een ruwvoerbouwplan heeft veel voordelen. Het eiwitgehalte is hoger, er kan bespaard worden op kunstmest en de bodem wordt verbeterd.

Voordelen van grasklaver

Eiwit van eigen land wordt door de wet- en regelgeving steeds belangrijker. Maar eiwit uit ruwvoer is natuurlijk ook de goedkoopste manier. Door klaver bij het gras te mengen wordt de opbrengst en het eiwitgehalte verhoogd. Want klavers hebben een ruw eiwitgehalte van wel 20-25%. Daarnaast bindt klaver stikstof uit de lucht en maakt deze vrij in de bodem. Bij een klaveraandeel van 25% kan dit jaarlijks zorgen voor een besparing van 150 kg N kunstmest per hectare. Door extra variatie en diepgang in het wortelstelsel draagt klaver positief
bij aan de bodemstructuur en –vruchtbaarheid. Op een perceel grasklaver vindt je ook meer regenwormen.

Hogere melkproductie
De drogestof opname van grasklaver t.o.v. puur gras ligt vaak iets hoger waardoor de melkproductie toeneemt. Dit komt omdat zowel
rode als witte klaver iets minder ruwe celstof bevatten waardoor ze sneller doorstromen. Ook al is het VEM gehalte van grasklaver vaak niet hoger dan van gras, toch worden positieve resultaten waargenomen bij het voeren van klaver. Doordat klavers een hoger eiwitgehalte hebben zal de koe meer eiwit opnemen wat bij een goed lopend rantsoen resulteert in meer melk en melk eiwit.

 

Juiste keuzes bepalen het succes
De meest gebruikte klaversoorten zijn rode en witte klaver. Door de groeiwijze en smakelijkheid is rode klaver het meest geschikt voor maaipercelen en witte klaver voor beweiding. Het telen van grasklaver vraagt om vakmanschap. Extra aandacht bij zaaien, een gereduceerde bemesting en een goed inkuilmanagement behoren tot de belangrijkste aandachtspunten. 

Stikstofknolletjes op klavers
Klavers kunnen stikstof uit de lucht binden en beschikbaar maken voor de plant. Dit gebeurt in samenwerking met Rhizobium bacteriën. De bacteriën vestigen zich aan de wortel en vormen een stikstofknolletje. Hierin wordt de stikstof voor de planten gevormd. In ruil voor deze meststof scheiden de wortels van klaver suikers uit waarmee de bacteriën gevoed worden.
 
De klaver is actief stikstof aan het binden wanneer het stikstofknolletje van binnen rood kleurt. Hiervoor is voldoende temperatuur nodig. Door een knolletje door te snijden kan gecontroleerd worden of de klaver actief is. Stikstofbinding door klaver is dus niet mogelijk zonder Rhizobium bacteriën in de bodem.
 
De klavermixen van DSV zaden zijn gecoat met DynaSeed LegumeMaxx. Deze combinatie van Rhizobium bacteriën én een kiemstimulator zorgen voor een snelle beginontwikkeling en vlotte stikstofbinding.