Datum: 10.01.2022

De veranderende stikstofnormen dwingen de agrarische sector om anders met stikstof om te gaan. Met de hoge kunstmestprijzen is efficiënt gebruik van stikstof extra belangrijk. Door het inzetten van de juiste gewassen binnen een bouwplan kunt u de behoefte van stikstof uit (kunst)mest flink naar beneden brengen.

‘Gratis’ stikstof uit de lucht

Vlinderbloemigen binden stikstof uit de lucht en maken deze beschikbaar voor de plant. Dit gebeurt in samenwerking met Rhizobium bacteriën. De bacteriën vestigen zich aan de wortel en vormen een stikstofknolletje. Hierin wordt de stikstof voor de planten gevormd. In ruil voor deze meststof scheiden de wortels suikers uit waarmee de bacteriën gevoed worden.

Drie opties voor efficiënt omgaan met stikstof

1.    Grasklaver
Het gebruik van grasklaver is voor een melkveehouder één van de meest interessante manieren om stikstof binnen het bedrijf zo efficiënt mogelijk om te zetten in bruikbaar eiwit. Een mengsel van gras en klaver is zeer eenvoudig te telen en past uitstekend in een melkveerantsoen. Bij een klaveraandeel van 25% kan jaarlijks 150 kg N per hectare bespaard worden. Dit kan bij stikstofprijzen à €2,20/kg oplopen tot een besparing van ruim €330,00 per hectare.

2.    Soortenrijke mengsels
De soortenrijke COUNTRY MultiLife mengsels zijn uitermate geschikt voor eiwit van eigen land. Uit onderzoek komt naar voren dat de opbrengst en eiwitproductie hoger zijn dan Engels raaigras, bij een lagere input van nutriënten.

3.    Monocultuur vlinderbloemigen
Er zijn verschillende vlinderbloemigen die in monocultuur geteeld kunnen worden. Rode klaver en luzerne zijn gewassen die uitstekend in een ruwvoerrantsoen passen. De teelt van deze gewassen vraagt wel wat aandacht. De pH, kali en fosfaat toestand van de bodem dient in orde te zijn. Een gerichte bekalking en bemesting zorgen voor een vitaler gewas. Stikstofbemesting is vrijwel niet nodig. Ook de onkruidbestrijding is een belangrijk punt. Deze gewassen komen wat langzamer op gang in het voorjaar en hebben een wat open zode. Daarnaast is gewasbescherming zeer lastig. Door goed maaimanagement en zo min mogelijk betreding kan de onkruiddruk in toom worden gehouden.

Het advies is om klaver- en luzernezaad te gebruiken dat is gecoat met Rhizobium om de stikstofbinding te bevorderen. Onze rode klaver mixen en luzerne mix zijn gecoat met DynaSeed® Legumemaxx. Deze coating zorgt voor een beter beginontwikkeling én binding van stikstof.

Meer weten over stikstofefficiëntie? Neem contact op met onze specialisten: