Datum: 12.08.2021

Een vroege maisoogst vóór eind september geeft ruimte om tijdig een grasmengsel in te zaaien. Nico Rietjens, van Mts. Rietjens - De Leeuw, uit Haler (L) heeft er ervaring mee. Hij zaaide in september 2020 ruim 10 hectare COUNTRY MilkMore 14 na een vroege maisoogst.

Inzaai van COUNTRY MilkMore 14 in september 2020

Aandachtspunten

Wat zijn de aandachtspunten?
Nico geeft aan: “Het begint met het kiezen van een maisras dat vóór 1 oktober gehakseld kan worden. Want op zandgrond moet het vanggewas dan al gezaaid zijn, direct na de maisoogst. We hebben het perceel na de maisoogst losgetrokken en daarna geploegd met een vorenpakker. Half september is het eerste perceel met COUNTRY MilkMore 14 al ingezaaid door loonbedrijf Van der Looij.”

Waarom kies je voor COUNTRY MilkMore 14?
Rietjens: ”Deze percelen worden alleen gemaaid. We zoeken een mengsel dat goed opbrengt en 5 jaar meegaat, zonder dat de zode te open wordt.“

Heb je overwogen om klaver bij te mengen?
“Ik heb geen ervaring met klaver, misschien moet ik dat toch maar eens proberen. Het is wel wat lastiger met onkruidbestrijding.”

7500 kg ds in twee snedes
In het voorjaar is tegen onkruid gespoten, voornamelijk vanwege muur. De 1e snede is op 3 maart bemest met 110 kg KAS gevolgd door een N-K blend op 23 maart. Deze is op 15 mei gehakseld. “Volgens de meting op de hakselaar was dit gemiddeld 4500 kg ds per hectare met 47% ds. Daar zijn we heel tevreden mee. We zijn wel benieuwd naar het eiwitgehalte bij deze zware snede met weinig stikstof bemesting.” Daarna is 22 m3 RDM bemest en 150 kg KAS wat 3000 kg ds gaf op de 2e snede. Na de 2e snede is 18 m3 RDM bemest, maar pas nadat het perceel met de haspel was beregend. Gevolgd door 100 kg KAS. Ten tijde van het interview zit de groei van de 3e snede er al weer lekker in. Er staat geen onkruid en de zode is uniform en voldoende dicht. “Het heeft net flink geregend, ik verwacht dat we de volgende snee ook weer vlot kunnen maaien”, glimlacht Rietjens.

Bedrijfsgegevens
 
Mts. Rietjens - De Leeuw
  • 95 melkkoeien
  • Jaargemiddelde 9500 kg melk
  • 4,50% vet
  • 3,70% Eiwit
  • 40 hectare gras
  • 10 hectare mais