Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Efficiënt beweiden door gegroepeerd doorschieten

Als u beweidt staat er in het voorjaar jong, smakelijk en goed verteerbaar gras met een hoge voedingswaarde in de wei. In de tweede helft van mei begint het gras vaak door te schieten.

 

Verminderde voedingswaarde en smakelijkheid
Gras heeft de natuurlijke eigenschap zaad te willen produceren. Dan gaat de plant over in de generatieve fase en worden aren gevormd. Dit gebeurt onder invloed van daglengte, temperatuur en stress. Gras dat doorschiet heeft een verminderde voederwaarde en smakelijkheid maar bevat wel meer structuur.

Geen constant grasaanbod
Wanneer de planten doorschieten neemt de smakelijkheid af. 
Daarom zal de koe in de wei minder gras opnemen.
Hierdoor daalt de beweidingsefficiëntie.

Gegroepeerde doorschietdatum
Om de benutting van het beweiden zo hoog mogelijk te houden is één doorschietdatum gunstig. Dan is er de meeste beweidingsruimte.            

Doorgeschoten gras maaien

Als het grootste gedeelte van het gras is doorgeschoten kunt u het beste maaien. Dit gras bevat meer lignine en brengt structuur in uw rantsoen. Wanneer het gras te veel is doorgeschoten en de verteerbaarheid tegen dreigt te vallen dan kan het gras met een lager drogestof percentage ingekuild worden. In een wat nattere kuil wordt de fermentatie gestimuleerd. Hierdoor worden de celwanden weker en zijn gemakkelijker te verteren door de koe.

Kies COUNTRY MilkMore 16
COUNTRY MilkMore 16 past met haar gegroepeerde doorschietdatum uitstekend bij een beweidingsstrategie. Het mengsel bevat 80% Engelse raaigras met Kaiman, Arnando en Rossera. De gemiddelde doorschietdata van deze rassen zijn respectievelijk 30 mei, 29 mei en 2 juni. Het timotheeras Presto neemt 20% voor zijn rekening en schiet door op 1 juni.
Klik hier voor meer voordelen van COUNTRY MilkMore 16 voor intensieve beweiding.

Wij respecteren uw privacy!

Om deze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken worden er cookies en anonieme analysetechnieken gebruikt. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van web-tracking om de website aan uw behoeften aan te passen. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u klikken op de link privacy policy onderaan deze website, u kunt de verwerking van uw gegevens elk gewenst moment intrekken. Hier vindt u tevens meer informatie over uw rechten met betrekking tot de AVG-wet en ePrivacy richtlijnen

Akkoord met anonieme web analyse Ga alleen verder met noodzakelijke cookies