Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

TerraLife correct telen

Een TerraLife groenbemester geldt als een bodemkuur en vraagt een serieuze teelt. Extra aandacht voor de teelt van de groenbemester verhoogt de opbrengst van het volgende gewas.

Uitzaai

Volg het zaaiadvies op zowel qua zaaitijd als hoeveelheid. Dan komen alle componenten het best tot hun recht. Een goed verkruimeld zaaibed zorgt er voor dat ook de fijnzadige componenten vlot kiemen. Zaai niet dieper dan 2-3 cm. Na een graanoogst is een vlotte zaai gewenst om graanopslag te voorkomen. Als vlotte zaai niet mogelijk is dan de graanopslag verwijderen voor de TerraLife inzaai. Vul de zaaibak op het perceel, met 1 ha per keer. Dan is de kans op ontmenging in de zaaibak minimaal.

Bemesting

Zorg voor 40-50 kg N voor de TerraLife mengsels afhankelijk van het aandeel vlinderbloemigen. Als stro niet wordt afgevoerd dan is een goede verdeling van het stro nodig en wordt de N behoefte met 20 kg verhoogd. 

Groei

Bij zeer vroege zaai of onder stressvolle condities, bijvoorbeeld droogte, kunnen een aantal soorten zaad vormen. Meestal wordt dit zaad niet rijp. Toch is aandacht hiervoor gewenst en indien nodig moet een gewas geklepeld, gemaaid of gewalst worden om te voorkomen dat het zaad rijp wordt.

Onderwerken

Voor een goede activering van het bodemleven is het beter TerraLife niet groen onder te werken. Eerst klepelen, schijveneggen of walsen heeft de voorkeur. Bij vorst vriezen vrijwel alle componenten dood en kan er na een lichte bewerking in het voorjaar mulchzaai worden toegepast.

En als het niet vriest? In Duitsland wordt steeds vaker aan het eind van het groeiseizoen of in het begin van de winter het gewas ‘’gewalst’’. Door een cambridge-rol of tandenwals wordt het gewas beschadigt waarna het gemakkelijker afsterft, ook bij weinig vorst. Bovendien komen de nutriënten uit de groenbemester geleidelijker vrij voor het bodemleven dan bij klepelen.

Wij respecteren uw privacy!

Om deze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken worden er cookies en anonieme analysetechnieken gebruikt. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van web-tracking om de website aan uw behoeften aan te passen. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u klikken op de link privacy policy onderaan deze website, u kunt de verwerking van uw gegevens elk gewenst moment intrekken. Hier vindt u tevens meer informatie over uw rechten met betrekking tot de AVG-wet en ePrivacy richtlijnen

Akkoord met anonieme web analyse Ga alleen verder met noodzakelijke cookies