Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

COUNTRY MultiLife, soortenrijk grasland

 

Door de juiste plantensoorten te combineren kun je de bodem onder grasland verbeteren en meer ruwvoer produceren. Planten kunnen elkaar versterken. Deze mengsels verbeteren de bodemstructuur en de biodiversiteit en zorgen voor veel opbrengst bij minder stikstof.

 

Bodemverdichting onder grasland
Bijna al het grasland in Nederland bevat een groot aandeel Engels raaigras. Engels raaigras haalt een goede productie, kan worden beweid en gemaaid en heeft een uitstekende voederwaarde. Het goed managen Engels raaigras is echter topsport!
Alles moet kloppen; bemesting, vochtvoorziening, ziektedruk en bodemleven… Helaas zien wij in de praktijk de kwaliteit van de bodem en het bodemleven onder druk staan. Steeds zwaardere en grotere machines en het berijden onder niet-optimale omstandigheden zorgen voor bodemverdichting en structuurschade in grasland. Onder deze omstandigheden wortelt Engels raaigras minder diep en wordt kwetsbaar als de vochtvoorziening of bemesting niet optimaal is.

Om bovengenoemde problemen te tackelen is in de akkerbouw een goede groenbemester niet meer weg te denken. DSV is al jaren toonaangevend op het gebied van TerraLife groenbemestermengsels. Door de juiste plantensoorten te combineren wordt er gezorgd voor een bodemkuur waarbij het bodemleven geactiveerd en gestimuleerd wordt, waardoor planten gezonder groeien.

Plantenkennis inzetten op grasland
De positieve eigenschappen van diverse plantensoorten kunnen ook worden ingezet bij grasmengsels. Uit wetenschappelijk onderzoek komt naar voren dat worteldiversiteit kan zorgen voor een betere bodemstructuur, betere droogtetolerantie en betere waterinfiltratie. De ziektedruk kan worden verlaagd, dat zien we bijvoorbeeld door minder kroonroest bij gras-klaver.
Sinds 2015 beproeft DSV soortenrijk grasland. Deze uitgebreide proef in vier herhalingen ligt op de DSV locatie in Ven-Zelderheide (L) maar exact dezelfde proef ligt ook op een DSV-veredelingsbedrijf in Duitsland. De uitgebreide proef bestaat uit een 'maaiweide'-deel en uit een 'maai'-deel. Bij de verschillende mengsels wordt gebruik gemaakt van 10 verschillende grassoorten en 11 verschillende vlinderbloemigen voor het binden van stikstof. Sommige mengsels zijn verrijkt met enkele kruiden, bijvoorbeeld smalle weegbree en cichorei.
Gedurende het jaar is het aandeel van de verschillende gras-, klaver- en kruidensoorten gescoord om te onderzoeken wat de ideale mengselsamenstelling is.

Twee stikstofniveaus
Om de proef nog meer waarde te geven zijn ook twee verschillende stikstofbemesting niveaus gebruikt: 120 kg N en 240 kg N per hectare. Op deze manier kan de kracht van vlinderbloemigen zichtbaar gemaakt worden. Met dit soort mengsels kan namelijk bespaard worden op de stikstofgift. Om een beeld te geven van de omvang van de proef: per locatie liggen ongeveer 160 verschillende veldjes die onder normale praktische omstandigheden 5 keer gemaaid worden om de opbrengst te bepalen. Daarnaast wordt van al deze veldjes ook de voederwaarde bepaald.

Indrukwekkende opbrengst
Ondanks het relatief lage bemestingsniveau lieten sommige mengsels een indrukwekkende drogestofopbrengst zien in deze proef.

Bron: DSV, gemiddelde jaaropbrengst in 1e en 2e meetjaar, 4-5 maaisnedes per jaar, 2 locaties, 4 herhalingen

COUNTRY MultiLife 16 in de huidige samenstelling zat niet in deze proef.

COUNTRY Multilife 14 en COUNTRY MultiLife 16
De soortenrijke mengsels die nu geïntroduceerd worden zijn afgelopen najaar al hier en daar in de praktijk gezaaid. COUNTRY MultiLife 14 is vooral geschikt voor meerjarig maaien en COUNTRY MultiLife 16 is vooral geschikt voor meerjarig weiden.

 

 

Wij respecteren uw privacy!

Om deze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken worden er cookies en anonieme analysetechnieken gebruikt. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van web-tracking om de website aan uw behoeften aan te passen. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u klikken op de link privacy policy onderaan deze website, u kunt de verwerking van uw gegevens elk gewenst moment intrekken. Hier vindt u tevens meer informatie over uw rechten met betrekking tot de AVG-wet en ePrivacy richtlijnen

Akkoord met anonieme web analyse Ga alleen verder met noodzakelijke cookies