Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Onderwerken van de groenbemester in of na de winter

Vergeleken met een jaar geleden begin februari zien we meer ‘’groene’’ groenbemesters in het veld. Door het natte najaar zijn een aantal kleipercelen niet geploegd voor de winter. Het ontbreken van vorst zorgt ook voor minder slijtage van de wintergevoelige groenbemesters.

Het voordeel van een vitale groenbemester is een optimale bescherming van de bodem tegen uit- en afspoeling en een stimulering van het bodemleven. Toch willen we graag in het voorjaar een nieuw gewas kunnen zaaien in een goed zaaibed.

Hieronder enkele adviezen:

Klei

Veel  percelen op de klei moeten nog  geploegd of gespit  worden, vooral in Noord-Nederland. Vooral daar was het afgelopen najaar bijzonder nat. Veel akkerbouwers hopen op droog weer liefst  in combinatie met vorst: de grond kan dan mooi opdrogen en wordt ook beter bewerkbaar.

Er zijn verschillende systemen mogelijk om groenbemesters op klei onder te werken:

  1. Liefst in één werkgang de groenbemester verkleinen( door bijvoorbeeld een klepelmaaier aan de fronthef te hangen) en ploegen of spitten.
  2. Doodspuiten met glyfosaat (eventueel met aanvullend middel), wachten tot de groenbemester goed afgestorven is en dan ploegen of spitten (eventueel in combinatie met een klepelmaaier in de fronthef).

 Lichtere (zand)gronden

Op de lichtere (zand) gronden hoop je dat de groenbemester in de winter op een natuurlijke manier afsterft, want dan  is de opname van nutriënten optimaal geweest. Door het gewas aan het begin van de winter te rollen/walsen zal de groenbemester in de winter sneller slijten.
Waar nog een zware en vitale groenbemester staat kunt u overwegen om tijdens een aantal bewerkbare dagen in de winter (vaak bij vorst) het gewas te bewerken waardoor het verteringsproces langzaam op gang gaat komen en het gewas alvast kan afslijten. Dit bewerken kan op de volgende manieren:

  1. Walsen met een cambridgerol, prisma-, snij- of sterrenwals 
  2. Grof afklepelen met klepelmaaier

TerraLife BetaMaxxTR klepelen

Belangrijk bij het onderwerken van de groenbemester zijn de volgende aandachtspunten:

  • Probeer de groenbemester zo goed mogelijk onder te werken om opslag van bijvoorbeeld bladrammenas te voorkomen
  • Pas bij het onderwerken van groenbemesters op voor het ‘inkuileffect’, waarbij de bladmassa als één laag in de ploegvoor komt te liggen en daardoor moeilijk verteert.

Hieronder ziet u welke groenbemesters gevoelig zijn voor vorst of niet.

Zeer vorstgevoelig: niger, Ethiopische mosterd en boekweit

Vriest gemakkelijk af: Tillage Rammenas (TR), deder, sorghum en gele mosterd.

Vriest moeilijk af: Japanse haver, bladrammenas, vlas en facelia.

Winterhard: bladrogge, inkarnaat klaver, wintererwten en winterwikken

In  TerraLife®-mengsels worden minimaal 5 verschillende soorten. De TerraLife®-mengsels Betamaxx TR en SolaRigol TR zijn wintergevoeliger dan de BetaSola en de NemaControl.

Bij een niet-wintervaste groenbemester is een grondbewerking niet noodzakelijk.

 

 

 

 

 

Wij respecteren uw privacy!

Om deze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken worden er cookies en anonieme analysetechnieken gebruikt. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van web-tracking om de website aan uw behoeften aan te passen. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u klikken op de link privacy policy onderaan deze website, u kunt de verwerking van uw gegevens elk gewenst moment intrekken. Hier vindt u tevens meer informatie over uw rechten met betrekking tot de AVG-wet en ePrivacy richtlijnen

Akkoord met anonieme web analyse Ga alleen verder met noodzakelijke cookies