Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Voedingsstoffen beter benut bij soortenrijke groenbemesters

Een goede benutting van voedingsstoffen in de bodem is essentieel om binnen de grenzen van de mest- en gebruiksnormen een hogere opbrengst te halen. Tegelijkertijd wordt het milieu ontlast.

Ook in Duitsland wordt deze ‘dubbele winst’ nagestreefd. Er wordt gezocht naar systeemoplossingen met een efficiënte benutting van nutriënten. In meerdere regio’s in Duitsland zijn TerraLife groenbemestermengsels over een aantal jaren vergeleken met groenbemesters als monocomponent. Het is een intensief onderzoek op ongeveer 100 akkers in Duitsland, met het zwaartepunt in Niedersachsen.

Meer wortelgroei door interactie en concurrentie

 

Zoals uit bovenstaande afbeeldingen blijkt zijn er bij de vastlegging van bijvoorbeeld stikstof duidelijke verschillen tussen monocomponenten, eenvoudige mengsels en soortenrijke groenbemestermengsels. Hoe diverser de groenbemester is, hoe meer fotosynthese en wortelgroei ontstaat door interactie en concurrentie tussen de soorten.

Wat hier voor stikstof geldt, kan men ook voor andere nutriënten verwachten. Soortenrijke mengsels verbeteren niet alleen de bodem maar verminderen uitspoelingsverliezen en zorgen voor herbenutting van aanwezige voedingsstoffen.

 

Dit artikel komt van "Boerderij.nl". >> Klik hier voor het hele artikel.

Wij respecteren uw privacy!

Om deze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken worden er cookies en anonieme analysetechnieken gebruikt. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van web-tracking om de website aan uw behoeften aan te passen. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u klikken op de link privacy policy onderaan deze website, u kunt de verwerking van uw gegevens elk gewenst moment intrekken. Hier vindt u tevens meer informatie over uw rechten met betrekking tot de AVG-wet en ePrivacy richtlijnen

Akkoord met anonieme web analyse Ga alleen verder met noodzakelijke cookies