Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Meer melk met goed verteerbaar en energierijk gras

Bij DSV wordt tijdens de veredeling van voedergrassen nadrukkelijk aandacht besteed aan voederwaarde. Energie en celwandverteerbaarheid spelen hierin een grote rol. Luuk Maas, productmanager Forage Quality bij DSV zaden, vertelt waarom deze parameters zo belangrijk zijn voor de productie van melk.

Beter resultaat bij een goed pensklimaat
Voldoende microbieel eiwit is noodzakelijk voor een gezonde veestapel en een hoge melkproductie met hoge gehaltes. Bij een optimale penswerking wordt er veel microbieel eiwit gevormd. Ook gaat er dan minder stikstof verloren via urine waardoor de stikstof efficiëntie verbeterd wordt. De micro-organismen in de pens hebben continu stikstof en energie nodig om zichzelf te vermeerderen. Een speerpunt binnen de veredeling van DSV zaden is het verhogen van de beschikbaarheid van energie die geleidelijk vrijkomt. Dit wordt ook wel “veilige energie” genoemd. Als de energie te snel vrij komt neemt de kans op pensverzuring toe. Door de celwandverteerbaarheid te verhogen en te kijken naar de opbouw van de celwand kunnen de verteringssappen en pensbacteriën de celinhoud efficiënter benutten.

Belang van celwandverteerbaarheid
Het hoofdbestanddeel van een gemiddeld Nederlands melkveerantsoen is gras. Circa de helft van een grasplant bestaat uit celwanden. Naast de hoeveelheid celwanden is de mate van verteerbaarheid/fermenteerbaarheid ook van grote invloed. Door het grote aandeel celwanden in het rantsoen kan de totale energieproductie flink stijgen bij een kleine verbetering van de verteerbaarheid. Een hoge (NDF-)verteerbaarheid zorgt ervoor dat de koe het gras goed kan benutten met een positieve invloed op de melkproductie en voerefficiëntie. Rassen die hierin uitblinken krijgen bij DSV zaden het predicaat “Milk Index”. Wanneer de graskuil een hoge verteerbaarheid heeft kan er per kilogram drogestof meer melk geproduceerd worden. Hiernaast kan de koe ook meer kilo’s drogestof van dit product opnemen. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Naast een efficiëntere melkproductie resulteert de hogere verteerbaarheid ook in een betere fosforbenutting en een lagere uitstoot van methaan.

Explosion
Het nieuwe tetraploïd Engels raaigrasras 'Explosion' scoort erg hoog op de verteerbaarheid. Hiernaast is het suikergehalte van dit ras ook bovengemiddeld. Daarom krijgt Explosion het Milk Index-keurmerk. Uit berekeningen blijkt namelijk dat de dagelijkse melkproductie met Explosion 0,7 liter boven het gemiddelde ligt bij een opname van 10 kg drogestof. Explosion is opgenomen in de mengsels COUNTRY MilkMore 14 en 15.

 

Wij respecteren uw privacy!

Om deze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken worden er cookies en anonieme analysetechnieken gebruikt. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van web-tracking om de website aan uw behoeften aan te passen. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u klikken op de link privacy policy onderaan deze website, u kunt de verwerking van uw gegevens elk gewenst moment intrekken. Hier vindt u tevens meer informatie over uw rechten met betrekking tot de AVG-wet en ePrivacy richtlijnen

Akkoord met anonieme web analyse Ga alleen verder met noodzakelijke cookies