Datum: 30.08.2021

De voordelen van een groenbemester duidelijk weergegeven in deze infographic

Een groenbemestermengsel loont!

Bij de keuze van de meest geschikte groenbemester kun je tegenwoordig kiezen uit een monocultuur, een eenvoudig mengsel of een soortenrijk groenbemestermengsel zoals TerraLife®.

Voordelen groenbemestermengsel

Het Handboek Groenbemesters noemt een aantal voordelen van groenbemestermengsels die zijn samengevat in een infographic.

Bij de groenbemesterkeuze zijn er meerdere factoren waar naar gekeken kan worden. Belangrijk zijn de aanwezigheid van aaltjes, de volgvrucht en het tijdstip van zaaien. Maar minstens zo belangrijk zijn de argumenten waarvoor de groenbemester er daadwerkelijk staat. Namelijk het verbeteren en in stand houden van een goede bodemstructuur, behoud van bodemleven, vasthouden van nutriënten en opbouw van organische stof.

Bij deze laatste argumenten zorgt het inzaaien van een groenbemestermengsel voor extra meerwaarde. In een groenbemestermengsel is de kans van slagen groot doordat er altijd planten in het mengsel zijn die zich goed ontwikkelen onder de gegeven omstandigheden.

In een mengsel is sprake van meer onderlinge concurrentie en in een aantal gevallen zelfs van symbiose waarbij de planten het beter doen dan in monocultuur. Dit zorgt voor meer opbouw van organische stof, voor een diverse beworteling, diep en ondiep, een snelle bodembedekking. Een groenbemestermengsel is beter bestand tegen extremere weersomstandigheden zoals extreme neerslag of extreme droogte.

De gegevens van de infographic komen uit het handboek groenbemesters dat is uitgegeven door een samenwerking tussen de WUR en Agrio.

Meer informatie is te vinden op: terralife