Datum: 30.09.2021

Vanochtend is bekend geworden dat er uitstel wordt gegeven op de verplichte inzaai van een vanggewas na mais vóór 1 oktober op zand- en lössgrond. Het vanggewas mag ingezaaid worden tot 31 oktober mits er binnen 3 dagen na de oogst wordt ingezaaid. Daarnaast dient er rekening gehouden worden met een korting op de stikstofgebruiksnorm na het scheuren van grasland aankomend voorjaar.

Uitstel zaaidatum vanggewas na mais tot 31 oktober

Aangezien de snijmais op verschillende plaatsen in het land nog niet rijp is,  is het uitstel van de uiterste zaaidatum een aderlating voor veel maistelers. Nu er tot 31 oktober ingezaaid mag worden zijn er meerdere gewassen die toegepast mogen worden. Tot voor vandaag kon in oktober enkel een graangewas als hoofdteelt worden ingezaaid na snijmais. "Nu kunnen onder andere ook grassen worden ingezet, dit geeft extra mogelijkheid om tijdelijk of blijvend grasland in te zaaien. Dit geeft ruimte in de bouwplanrotatie met gras en mais", geeft ruwvoerspecialist Roy Kuenen aan.

Welk vanggewas zaaien?

DSV zaden biedt verschillende vanggewassen die ingezaaid kunnen worden na mais:

Wilt u meer informatie of advies over welk gewas u het beste kunt inzaaien? Neem dan contact op met onze specialisten: