Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Bloeiparadijs Lippstadt als akkerrandenmengsel

De afgelopen tijd is er steeds meer aandacht voor het verlies van biodiversiteit. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat aantallen insecten sterk afnemen. Daarnaast kan door het ontbreken van natuurlijke vijanden een plaag in een gewas juist explosief toenemen. In combinatie met het wegvallen van steeds meer insecticides kan dit schade opleveren aan de gewassen. Het zaaien van akkerrandenmengsels zorgt voor meer biodiversiteit.

DSV heeft een 1-jarig bloemenmengsel op de markt dat erg geschikt is om te zaaien als akkerrandenmengsel.  Dit is Bloeiparadijs Lippstadt. De verschillende soorten in het mengsel zorgen voor een verschillende bloeitijd. Hierdoor is er voor een diversiteit aan insecten een langere periode genoeg voedsel te vinden om te overleven.  Bloeiparadijs Lippstadt is ontwikkeld en onderzocht in Duitsland. Hier is het door een bijeninstituut aangemerkt als bij-vriendelijk. Bloeiparadijs Lippstadt bevat 13 verschillende componenten van inheemse komaf. Het zorgt voor een langdurig prachtig bloeiend landschap en een goede leefomgeving voor allerlei nuttige insecten. Ook is Bloeiparadijs Lippstadt toegestaan voor de vergroeningsmaatregel “braak met drachtplanten” volgens de voorwaarden zoals gesteld door de RVO.

De zaaiadviesdatum is april-mei. Het  zaaiadvies is 25 kg/ha.

 

 

Wij respecteren uw privacy!

Om deze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken worden er cookies en anonieme analysetechnieken gebruikt. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van web-tracking om de website aan uw behoeften aan te passen. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u klikken op de link privacy policy onderaan deze website, u kunt de verwerking van uw gegevens elk gewenst moment intrekken. Hier vindt u tevens meer informatie over uw rechten met betrekking tot de AVG-wet en ePrivacy richtlijnen

Akkoord met anonieme web analyse Ga alleen verder met noodzakelijke cookies