Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Bodemvruchtbaarheid en sorghum in Brabant

De familie Mijs uit het Noord-Brabantse Bladel heeft ongeveer 95 koeien aan de melk. Het bedrijf ligt op enkele kilometers afstand van de Belgische grens. Vandaar dat ook in België ruwvoer wordt geteeld. Op de - soms schrale - zandgronden van het bedrijf wordt intensief aandacht besteed aan de bodemvruchtbaarheid.

Bodemvruchtbaarheid
Frank Mijs besteedt veel aandacht aan de ruwvoerproductie en is hierin volledig zelfvoorzienend. De bodem speelt daarbij een belangrijke rol en hier is Mijs zich sterk van bewust. Sinds 1991 zaait het bedrijf standaard een groenbemester na de maisoogst. De laatste jaren wordt ook TerraLife® Landsberger Gemenge toegepast in het teeltplan. In sommige gevallen wordt hier ook nog een snede ruwvoer van geoogst. De groenbemesters worden vroeg in het voorjaar nog een keer licht bemest voor extra opname van nutriënten. Geruime tijd voor het zaaien van de mais wordt de groenbemester gecultivatord zodat het gewas begint met verteren. Het effect van de groenbemester is gedurende het maisseizoen goed terug te zien, “De nutriënten komen verdeeld vrij en ik kan de mais vrijwel altijd eind september oogsten”, geeft Mijs aan.

Sorghum
Afgelopen jaar is er voor het eerst sorghum geteeld op het bedrijf. Midden in een maisperceel, net over de grens in België, was plaats gemaakt voor 1,5 hectare Nutri Honey sorghum. Op deze droge zandgrond zou sorghum het goed moeten doen met het uitgebreide wortelstelsel. De wortels waren zelfs op 92 cm diepte nog te vinden. “We hebben de sorghum met een graszaaimachine gezaaid. Omdat er geen andere machine direct voor handen was en dit ook zou werken. Dit gaf echter wat oogstproblemen dus nu gaan we het proberen met een bietenzaaimachine.” aldus Mijs. “De teelt is erg eenvoudig, je hebt bijna geen omkijken naar het gewas. Een punt waar rekening mee gehouden moet worden is de gewasbescherming. Het gewas ziet er even slecht uit maar komt hier weer bovenop. De sorghum blijft een lange periode kleiner dan de mais maar groeide in de eerste helft van augustus over de mais heen tot circa 3,5 meter.” Het gewas had redelijk wat uitstoelers, mede hierdoor was het oogstmoment lastig te bepalen. De hoofdplant was namelijk goed rijp terwijl de jongere uitstoelers nog geen rijpe pluim hadden. Van de rijpe pluimen vielen er dan ook redelijk wat zaden op de grond. De Nutri Honey sorghum is geoogst met een maishakselaar en het liet zich erg goed aanrijden in de kuil. Er is een inkuilmiddel toegevoegd. “De voederwaarde volgens de kuilanalyse viel een beetje tegen. Gezien het gewas wat op het veld stond zet ik ook mijn vraagtekens bij de uitslag. De kuil is ondertussen open gemaakt en ziet er goed uit. Het product ruikt nog fris en heeft veel prik. Dit zal de structuur van het rantsoen ten goede komen”, aldus Mijs. “We hebben ongeveer 5 kilo droge stof mais ingeruild voor sorghum. De melkgift lijkt redelijk stabiel te blijven ten opzichte van mais maar wel met een kleine plus op het vet gehalte. Het is dit jaar zeker weer de moeite om sorghum opnieuw in het teeltplan mee te nemen.” vervolgt Mijs.

Minder nitraatuitspoeling
Uit de bodemanalyse komt naar voren dat er na sorghum minder nitraat in de bodem aanwezig is ten opzichte van mais. Na de oogst is de nitraattoestand, in de bodemlaag van 0-90 cm, ruim 60% lager bij sorghum dan bij mais op hetzelfde perceel. Waarschijnlijk komt dit door het diepe en fijn vertakte wortelstelsel van sorghum en een langere periode van stikstofopname.

X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.