Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

COUNTRY Balance Eco in de praktijk

Louik Ebbers, biologisch melkveehouder uit Ottersum (L), melkt 115 koeien. Hieronder een aantal aandachtspunten van Louik waar hij rekening mee houdt bij zijn graslandmanagement.
  • Biologische onkruidbestrijding in gras is erg lastig dus begin met een schoon perceel, er wordt geploegd om de onkruiddruk zo laag mogelijk te houden.
  • De pH waarde is altijd belangrijk maar voor een goede werking van de klavers is dit een speciaal aandachtspunt. Klaver heeft minder kiemkracht dan gras en heeft meer warmte nodig. Daarom ondiep zaaien (0,5 – 1 cm).
  • Op beweidingspercelen kiezen voor witte klaver i.v.m. de smakelijkheid en betreding. Op maaipercelen rode klaver aangevuld met een beetje witte klaver om open plekken op te vullen.
  • Verdeel rundveedrijfmest over de eerste twee snedes en patentkali over het hele jaar. Kali is belangrijk voor de klaver en zwavel voor de totale eiwitopbrengst. Klaver zorgt voor de stikstofbemesting.
  • Niet onder de 7 cm maaien zodat de zode mooi dicht blijft. Zo krijgt onkruid weinig kans.
  • Het groeipunt van rode klaver ligt hoger dan gras. Door niet te kort te maaien bouwt de klaver reserves op in de wortels. Hierdoor heb je langer profijt van de vlinderbloemigen.
  • Doordat er beweiding en zomerstalvoedering wordt toegepast wisselen de grasopbrengst en voederwaarde. Door bij te sturen met de mais kan het ureum-gehalte gestuurd worden.
  • “Ik maak gebruik van ‘COUNTRY op Maat’. Bij een bestelling van >300 kg wordt de klaver bij DSV zaden gemengd. Zo hoef ik geen arbeid te steken in het samenvoegen van de componenten.”

X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.