Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

COUNTRY MultiLife 14 in de praktijk

Mts Corsten uit Kelpen (L) heeft eind maart het soortenrijk grasmengsel COUNTRY MultiLife 14 gezaaid. De akkerbouwers telen dit als ruwvoer voor een biologische melkveehouder uit de buurt. In de winter stond hier Japanse haver als groenbemester. Deze is ondergewerkt en er is vroeg in voorjaar bemest met stalmest. Verder is geen bemesting toegepast. Het perceel is vroeg gebloot om onkruid kwijt te raken. Begin juni is een forse 1e snede gemaaid en op de foto van 15 juni zit de hergroei voor een 2e snede er goed in.

Thieu en Marc Corsten zijn het akkerbouwbedrijf aan het omschakelen naar biologisch. Ze zijn zeer bewust bezig met de bodem. Ze hebben goede ervaring met de soortenrijke TerraLife groenbemestermengsels en zijn benieuwd wat het soortenrijke MultiLife mengsel ondergronds presteert. De intensieve en diepe beworteling is half juni indrukwekkend.

Adviseur Stefan Muijtjens, Thieu en Marc Corsten (v.l.n.r.) beoordelen de beworteling op 15 juni.

Op 2 augustus staat de COUNTRY MultiLife 14 er nog fris bij ondanks de recorddroogte. Het perceel is inmiddels wel opnieuw bemest en drie keer beregend. Door de goede doorworteling en het extra water blijft het perceel productief en wordt gebruikt voor zomerstalvoedering.

Het perceel op 2 augustus jl.

X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.