Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Checklist droogte(schade) gras

  • Maai niet en ben terughoudend met beweiden. Dit levert enkel extra schade aan het grasland op: De groei van het gras staat nu zo goed als stil. Naast de betredingsschade bij maaien en beweiden dwing je het gras weer energie te steken in hergroei van de plant.
  • Ben voorzichtig met bemesten: Door te bemesten wordt er betredingsschade veroorzaakt. Hiernaast vergroot drijfmesttoediening de kans op verbranding. Tevens is de bemesting minder efficiënt omdat deze zonder vocht niet opgenomen kan worden.
  • Beregen waar het kan: Dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Bekijk daarom eerst of het financieel- en technisch haalbaar is om te beregenen. Extra grasgroei kun je niet verwachten maar het helpt de graszode om te overleven. Zowel gras als mais beregenen? Mais gaat efficiënter om met water en heeft tijdens de bestuiving voldoende vocht nodig.
  • Analyseer de graspercelen. Door de droogte worden verschillende dingen zichtbaar in uw grasland:

- Open plekken: Door de minder massale bladeren worden open plekken in uw zode beter zichtbaar. Ook de stukken waar ondiep wortelende onkruidgrassen zoals ruwbeemd en straatgras stonden worden nu open plekken. Houdt ook rekening met Engels raaigras dat is afgestorven, deze plekken zullen niet meer opgevuld worden.
- Kweek: Kweek is een kwalitatief slecht gras dat zich uitbreidt aan de hand van ondergrondse wortelstokken. Dit uitgebreid wortelstelsel zorgt ervoor dat dit gras beter tegen droogte kan. Deze periode is ideaal voor kweek om zich uit te breiden en goede grassen te verdrukken.
- Klaver: Rode klaver heeft een diepe penwortel, daarom zal in de percelen met dor gras de klaver nog mooi groen kleuren. Zo kunt u gemakkelijk het klaveraandeel beoordelen en hier uw graslandmanagement mee bepalen.

Doorzaaien
Bij een aandeel open zode van >15% wordt aangeraden om door te zaaien. In deze open plekken kunnen na neerslag onkruid(grassen) zich gemakkelijk vestigen. Dit is niet bevorderlijk voor de kwaliteit en opbrengst van het gras. Een optie is om het doorzaaien te combineren met wiedeggen. De wiedeg zal de dode plantresten uit de zode krabben waardoor de overige planten meer licht en lucht krijgen om te ontwikkelen.

Herinzaaien
Staan er >30% slechte grassen of <60% goede grassen in de zode? Dan wordt herinzaaien geadviseerd. Ook bij een aandeel kweek van >20% is het van belang om het perceel opnieuw in te zaaien om de drogestofopbrengst en voederwaarde kwaliteit op peil te houden. Bij kweek is het van belang het gras eerst dood te spuiten voor het toepassen van een grondbewerking. Door aangepaste regelgeving is er vanaf 2018 meer ruimte om te vernieuwen op zand- en lössgronden. Controleer altijd RVO.nl.
De keuze van het mengsel is afhankelijk van het zaaimoment, grondsoort en wens in het rantsoen.

COUNTRY Super Doorzaai is erg geschikt voor snelle opkomst na doorzaaien. COUNTRY Fibre 10 is een structuurrijk mengsel dat goed op natte én droge percelen groeit. Bekijk hier de voordelen van de overige COUNTRY-mengsels.

X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.