Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Demodag Hoogland BV

Woensdag 17 oktober vond een groenbemesterdemo plaats bij Hoogland op een perceel in Usquert (Gr). Hier waren 10 demostroken van diverse groenbemesters uitgezaaid met GPS. Voor de presentatie is per groenbemester een profielkuil gegraven om de beworteling te kunnen beoordelen. DSV zaden heeft 6 TerraLife® mengsels in de demo.

De DSV-mengsels stonden er prima op. Bij de meervoudige TerraLife® mengsels, met minimaal 7 componenten, was een sterke doorworteling waarneembaar, met name in de bovenste laag. Alle componenten kwamen in verhouding op.
De bedoeling is om bij deze demo ook nog een opbrengstbepaling te doen van het volggewas aardappels.

Het eerste mengsel is Terralife® Landsberger Gemenge. Een mengsel van Italiaans raaigras, inkarnaat klaver en winterwikken. Een mengsel die in het voorjaar nog een maaisnede op kan leveren. Hiermee een mengsel geschikt voor de veehouderij.

Er was één mengsel ter bestrijding van aaltjes: TerraLife® Nemacontrol. Deze bevat drie soorten bladrammenas waaronder het ras Trident. Deze heeft een drievoudige resistentie op M.Chitwoodi, M. Hapla en het bietencysteaaltje.

TerraLife® BetaMaxx TR zorgt met een percentage van 63% vlinderbloemigen voor veel stikstof en verbetert de structuur van de grond. Deze is geschikt voor een bouwplan met bieten en past op een bodem met een hoge pH.

Terralife® BetaSola is een mengsel dat voor 49% uit vlinderbloemigen bestaat. Het zorgt voor een nalevering van stikstof en voor bodemverbetering. De exudaten stimuleren het bodemleven. Dit mengsel is heel geschikt voor een intensief bouwplan met bieten en aardappelen.

TerraLife® SolaRigol is het meest gebruikte mengsel in Nederland. Deze is gericht op biologische bodemverbetering en past onder andere vóór aardappelen. In diverse lagen is een toename van de wortelmassa te zien. Verschillende plantensoorten zorgen voor verschillende beworteling. Bovendien zijn diverse planten complementair aan elkaar. Dit zorgt voor meer organische stof en verhoging van de biodiversiteit zowel boven als onder de grond.

Ook was op de demo een proef ingezaaid van TerraLife® WarmSeason. Geschikt voor gebruik bij vroegruimende gewassen. Deze heeft het op de demo door het late zaaitijdstip minder goed gedaan. Een aantal componenten zijn echte droogtekiemers en houden van warm weer. De sorghum in het mengsel bleef dan ook een beetje achter. De componenten die gebruikt zijn blijven lang vegetatief. Hierdoor kunnen ze optimaal gebruik maken van een lang groeiseizoen.

 

Klik hier onder voor een video van de demodag

X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.