Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Doorzaai met klaver

Om te profiteren van de voordelen van klaver kan bestaand grasland doorgezaaid worden met klaver. Dat kan ook als het klaverbestand in een gras/klaver perceel is teruggelopen.  Doorzaai met graszaad lukt niet altijd maar doorzaai met klaver is nog lastiger. Houd voor een geslaagde klaver doorzaai rekening met de volgende punten:

Houd het gras kort

Klaver is erg afhankelijk van licht, zorg daarom dat de klaver niet door het bestaande grasland wordt onderdrukt. Maai daarom voor het doorzaaien het gras zodat de klaver voldoende licht krijgt. Dit heeft een positief effect op het opkomst aandeel maar ook op de ontwikkelingssnelheid.

Zaai niet te diep

Klaverzaad is erg fijn, dit heeft als gevolg dat het zaad minder kiemenergie heeft. Het is dus van belang dat de klaver niet te lang onderweg mag zijn naar het oppervlak. De optimale zaaidiepte ligt daarom tussen de 0,5 en 1 centimeter. Voor een mooie gras-klaver verhouding is het advies om tussen de 6 en 8 kg rode klaver per hectare door te zaaien. Bij witte klaver is de zaaihoeveelheid wat minder (3-5 kg/ha). De optimale zaaiperiode is tussen eind april en begin oktober in verband met mogelijke vorstschade. De doorzaai heeft de grootste slagingskans bij het gebruik van een speciale doorzaai machine.

Bemesting

Klaver is niet “allergisch” voor stikstof zoals vaak wel wordt gedacht. Toch is het belangrijk niet te veel stikstof te bemesten bij een gras-klaver mengsel. De reden hiervoor is dat gras efficiënter omgaat met stikstof. Hierdoor groeit het gras harder en belemmert de lichtinval voor de klaver. Dit kan als gevolg hebben dat de klaver uit de zode wordt geconcurreerd. Duits onderzoek heeft aangetoond dat des te lager de stikstofbemesting is na doorzaai met klaver, des te hoger het klaveraandeel is (zie afbeelding). Hieruit blijkt ook dat doorzaai met rode klaver de grootste slagingskans heeft.

Bodemtoestand

Het pH-gehalte is erg belangrijk bij een gras-klaver mengsel. Zorg ervoor dat de pH op zandgrond minimaal 5,5 is en op klei minimaal 6,0. Zaai klaver, wanneer mogelijk, door op een perceel met een lage N-toestand.

Rhizobium

Het doel van klaver is het binden van stikstof uit de lucht. Hiervoor zijn rhizobium bacteriën nodig. Deze zijn in zekere mate aanwezig in de bodem maar dit is erg perceelafhankelijk. Kies daarom altijd voor klaverzaad dat geënt is met deze bacteriën voor een snelle en efficiënte stikstofbinding. DSV zaden heeft de DynaSeed LegumeMaxx coating ontwikkeld voor vlinderbloemigen. Deze natuurlijke coating bestaat uit rhizobium bacteriën en verschillende nutriënten die de vestiging van de klaver bevorderen. Doordat het klaverzaadje is gepilleerd verbetert de de aansluiting met de ondergrond. DynaSeed LegumeMaxx is beschikbaar op onze Taifun en Harmonie rode klaver en ook op Liflex witte klaver.

Klik hier voor het originele artikel (Engels)

 

X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.