Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Een late groenbemester zaaien?

Laat in het seizoen nog een groenbemester zaaien?

Na de maisoogst is het nog mogelijk om een vanggewas te zaaien. Dit is verplicht op zand en dalgronden. Het lijkt erop dat de RVO het vanggewas gaat beoordelen of het geslaagd is. Resultaatverplichting dus. Door de droogte is hier en daar de onderzaai niet goed geslaagd. Om aan de resultaatverplichting te voldoen bij snijmais moet je dan voor 1 Oktober een nieuw vanggewas inzaaien.

Easygreen winter bladrogge.

Een gewas dat hier heel geschikt voor is is Easygreen winter. Dit is een mengsel van 74% bladrogge en 26% Italiaans raaigras. Easygreen winter is erg geschikt voor late zaai. Bij lage temperaturen groeit deze goed door en geeft hierdoor een hoge opbrengst. Easygreen winter kan goed worden gebruikt  voor voederwinning in het voorjaar. Uitzaai is tot half oktober mogelijk.  De rogge in combinatie met Italiaans raaigras zorgt voor een optimale benutting van mineralen. Het verbetert de structuur in de bodem en kan lange tijd groeien.

Bij uitzaai alleen als vanggewas is 50 kg per ha voldoende. Voor voederwinning in het voorjaar is het advies 70-90 kg/ha.

Lees meer over Easygreen winter

X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.