Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Eigen €iwit loont

Op donderdag 15 november organiseert Topkuil haar jaarlijkse evenement, dit keer op Evenementenlocatie Boerengoed te Enspijk en het nabij gelegen melkveebedrijf van de familie Van der Hoog. Thema: "Eigen €iwit loont".

Door de wet grondgebonden groei moeten veehouders waarschijnlijk in 2025 minimaal 65% van de eiwitbehoefte op eigen bodem produceren. Het evenement zal hier ruimschoots aandacht aan besteden. Vast programmaonderdeel is de bekendmaking van de winnaar van de Topkuilcompetitie.

Gratis toegang
Melkveehouders (en hun medewerkers), agrarisch georiënteerde studenten en pers hebben gratis toegang.

Op het programma
● Lezing ‘Naar meer grondgebondenheid met eigen (ruw)voer’
● Workshoprondes met;
            - Méér eiwit met gras-klaver'
            - Gaan we aan de grasbrok?
            - Traditionele hooibouwwerktuigen verleden tijd?
            - (Nog) beter strooien voor meer eigen eiwit
● Lunch
● Vervolg workshoprondes

● Lezing ‘De bodem in relatie tot eiwitkwaliteit’
● Prijsuitreiking Topkuil
● Naborrelen


DSV zaden nodigt u van harte uit op donderdag 15 november bij Boerengoed te Enspijk. Voor meer informatie en aanmelden:

https://www.melkvee.nl/evenement/140516-topkuil-evenement-enspijk/

X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.