Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Ervaring met Little Giant sorghum in Frankrijk

 
Melkveebedrijf GAEC de Pecher heeft 80 melkkoeien en produceert 800.000 kg melk per jaar. Sorghum vormt 1/3 van het ruwvoerrantsoen, naast 1/3 mais en 1/3 gras. De melkveehouders zijn erg tevreden over het ras Little Giant sorghum. Een goede reden voor DSV zaden om in te zoomen op de teelttechniek die hier wordt toegepast in west Frankrijk, dicht bij de Loire.

 

Zaaien
‘’We zaaien rond 10-15 mei als de bodem 12-14 graden is. We hebben het liefst wat lichtere percelen die goed opwarmen en die geen probleemonkruiden hebben. Een fijn en goed zaaibed is heel belangrijk. Vaak maken we percelen klaar gelijk met de maispercelen die eerder worden gezaaid. Voor het zaaien van de sorghum passen we nog glyfosaat toe als er te veel onkruid staat. We zaaien met een maiszaaimachine waar we speciale sorghum zaaischijven op monteren. Het toevoegen van een microgranulaat vinden wij belangrijk voor een goede start. De zaaidichtheid was eerst 210.000-200.000 zaden per ha maar is nu verlaagd naar 166.000 zaden per ha.‘’

Onkruidbestrijding
“Bij het zaaien rijden we langzaam, circa 4 km per uur zodat de sorghum zaadjes exact op 4 cm diepte komen te liggen. Dit is belangrijk omdat ze dan tegelijk in het 3-4 blad stadium zijn als we de onkruidbestrijding willen toepassen. Bij onregelmatig zaaien varieert de opkomst binnen een perceel en vind je nooit het optimale spuitmoment. Later wordt er nog geschoffeld. Overgebleven onkruiden worden opgeruimd maar zeker zo belangrijk is het losmaken van de toplaag om de bodem verder te verwarmen.

Little Giant in 2018
Bij het bezichtigen van de Little Giant op 1 augustus komt de pluim net tevoorschijn. De sorghum lijkt nog klein met ruim 1 meter hoogte maar het is inderdaad een Little Giant met 16 bladeren op een compacte plant.
Hoeveel opbrengst verwachten jullie hier? “Dit is een licht perceel waar we niet beregenen. De sorghum staat er nog fris bij terwijl maispercelen staan te verdrogen. Ik verwacht 10-12 ton ds/ha. Met mais zou je zonder beregening bij 8 ton/ha blijven steken.”

Oogst, inkuilen en voederwaarde
Afgelopen jaar is de Little Giant sorghum gelijk met de mais gehakseld rond half september. De haksellengte is een kleine 2 cm, net als bij de snijmais. Een buurman hakselt de sorghum op 3-4 cm. De sorghum is in een dikke laag bovenop de maiskuil aangebracht. Eventueel perssap trekt dan in de drogere mais. De voederwaarde van Little Giant ligt volgens praktijkanalyses in Frankrijk boven die van snijmais. De ervaring van deze melkveehouders is dat de koeien meer vreten bij een hoger aandeel sorghum in het rantsoen. Dit komt doordat dat de verteerbaarheid van Little Giant hoger is dan van snijmais. Of het invloed had op de melkproductie durven ze niet te zeggen. Daar kunnen meerdere factoren een rol spelen. Ze becijferen dat de toevoeging van sorghum een vrachtwagen krachtvoer per jaar bespaart.
Sinds het inpassen van de sorghum in het rantsoen zijn de veeartskosten drastisch gedaald. Door de Little Giant met een hoge NDF-verteerbaarheid en minder zetmeel is de penswerking blijkbaar beter en dat heeft een gunstige uitwerking op de algemene gezondheid en het celgetal van de melk.

Zijn er nog andere voordelen aan sorghum Little Giant? ‘’Nou, de teeltkosten zijn lager dan bij snijmais. En het hakselen gaat veel sneller dan bij mais. We betalen de hakseltrein per uur dus vlot hakselen is een voordeel.’’

X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.