Deutsche Saatveredelung AG (DSV)

Ervaringen shredlage in 2017

Shredlage mais heeft in 2017 niet geleid tot een significant hogere melkproductie. Wel tot gezondere koeien door een hogere herkauwactiviteit. Dat is in een notendop de praktijkervaring van 2017.

Shredlage mais wordt op een lengte van 25-30 mm gehakseld en vervolgens door de kneusrollen uit elkaar getrokken, wat resulteert in een korrel die beter vermalen is en een structuurrijk product. De innovatieve hakseltechniek is in 2015 in Nederland geïntroduceerd en zou een hogere melkproductie, vermindering van structuur aankoop en gezondere koeien als resultaat hebben. Maar hoe staat het er nu voor?

Ervaring 2017

In 2017 is de melkproductie niet significant gestegen door het gebruik van Shredlage mais. Door het te lage aandeel mais in het rantsoen moeten er toch structuurrijke bijproducten worden aangekocht en heeft de Shredlage niet direct een financieel voordeel. De korrel wordt echter beter vermalen waardoor de nutriënten beter beschikbaar komen en de smakelijkheid van het product verbeterd. De koe wordt ook vitaler en gezonder door de hogere herkauwactiviteit.

Fijner hakselen in 2018

Shredlage heeft niet aan alle verwachtingen gedaan, maar het concept heeft zeer zeker een positieve invloed op snijmais als ruwvoerproduct. Voor aankomend oogstjaar verwachten we dan ook niet dat Shredlage minder wordt. Wel verwachten we een verandering in de toepassing. Waarschijnlijk zal aankomend jaar een fijnere haksellengte worden gebruikt. Dit was in voorgaande jaren ook in sommige gevallen te zien. 25-30 mm is alleen toepasbaar in rantsoenen met veel snijmaïs, of lage structuurwaarde, waar het Shredlage product de structuurrijke bijvoeder zou kunnen vervangen.

Uit proeven is ook naar voren gekomen dat de kuilen met Shredlage mais (25-30 mm) een lagere dichtheid hebben van ongeveer 10%. Dit vergroot de kans op broei. Fijner hakselen zal ook de kans op broei verminderen omdat de kuil beter kan worden vastgereden.

Maisraskeuze

Shredlage kan worden toegepast met alle maisrassen. Afhankelijk van het maisaandeel in het rantsoen kan het interessant zijn om te streven naar een hoger of lager zetmeelgehalte in de mais. Zorg voor een maisras dat tijdig afrijpt zodat de korrel voldoende is afgerijpt voor Shredlage. Bij een oogst eind september of begin oktober is er ook tijd voor de inzaai van gras-klaver of een vanggewas.

De vroege rassen DENNY en MOVANNA passen goed bij een lager maisaandeel en rijpen tijdig af. LIBERATOR is middenvroeg en past ook bij een hoger maisaandeel.

 

X
This website uses cookies. We use cookies to give you the best experience on our website. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.